Visa utbildning.se som: Mobil

Planera & strukturera för ett hållbart arbetsliv – företagsanpassad

Easy2perform
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta oss! - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Ta befälet över din tid och minska stressen

– så skapar du balans i ledarrollen

Många upplever stress i sin chefs- & ledarroll. Orsakerna kan vara många, exempelvis för hög arbetsbelastning, kompetensbrist, känsla av otillräcklighet, förmåga att inte kunna säga nej/sätta gränser etc. Oavsett vilket så innebär den ökade stressnivån sämre prestationsförmåga och en förhöjd risk att ”gå in i väggen”.

Under denna kursdag ger vi konkreta råd och tips för hur du som chef skall kunna ta befälet över din egen tid och på så sätt frigöra tid och reducera stressen. Vi går igenom enkla och effektiva metoder att tidsplanera & organisera, genomföra möten samt sätta gränser och tydliga rutiner. Vi fokuserar också på att öka din förståelse för hur du identifierar och hanterar tidstjuvar och stress.

Dagen syftar till att ge dig som chef och ledare ökad förståelse och enkla praktiska verktyg för att frigöra tid och skapa balans i ledarrollen.

Vi varvar teori och praktiska övningar i form av diskussioner, bikupor och reflektioner.

Anpassning av utbildningsinnehållet till ditt behov

Easy2perform samarbetar enbart med pedagogiskt skickliga kursledare, alla med lång erfarenhet av att anpassa utbildning och kompetensutveckling till deltagarnas behov. Vi vet att en ökad individuell anpassning ger deltagaren ännu mer behållning av kursen och anpassar därför kursen till det verkliga behovet genom en webbaserad förstudie några veckor före kursstart.

Vi anpassar kursen utifrån gruppens behov och genomför när det passar er och på den ort ni önskar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har en chefs- & ledarroll (med eller utan personalansvar) som känner att du vill öka din förståelse för hur du identifierar och hanterar tidstjuvar, stress och press i yrkesrollen samt få konkreta verktyg att planera och organisera din tid.

Kursinnehåll

 • Tid – obegränsad tillgång eller en ändlig resurs i yrkesrollen?
 • Kartlägg dina tidstjuvar – att inventera rutiner och arbetssätt
 • Att frigöra tid – enkla praktiska metoder att planera, prioritera och organisera
 • Har du svårt att säga nej? – så här hanterar du olika beteenden och sätter gränser
 • Så coachar du medarbetarna och får dem att ta ansvar
 • Lär dig upptäcka symptom och reaktioner på stress
 • Praktisk stresshantering – knepen för att ligga ”steget före”
 • Enkla strategier för att utnyttja positiv resp hantera negativ stress
 • Möteseffektivitet
 • Att finna balans mellan "att ge frihet under ansvar" och ha full kontroll

Ovanstående delar gås igenom under kursdagen. Innehållsstrukturen skall endast ses som vägledning. Kursledaren kan anpassa ordningsföljden utifrån behov och lämplighet.

Investering

Vad ingår i priset?

 • 1 dagskurs, kursledning, för- & eftermiddagsfika, lunch
 • Exklusiv tillgång till material via webben (dokumentation, checklistor, övningar, diskussionsunderlag etc från kursen) som ger dig stöd i det dagliga arbetet.
 • Stöd och vägledning efter kursen genom att du kan ställa frågor till kursledaren via vår frågefunktion på webben

Max 15 deltagare per kurs.

Kursledare

Anett Bohman är en engagerande och inspirerande medarbetar- och ledarskapsutvecklare med över 25 års erfarenhet av att utveckla individer, grupper och organisationer. Hon har arbetat i de flesta branscher både i privat och i offentlig verksamhet, men med fokus på banksektorn. Hon har arbetat över hela Sverige och även i våra nordiska grannländer. Hon brinner för att se människor växa, bli effektiva genom att ta befäl över sin tid och skapa balans i livet. Hon gör det både i kursform, genom föreläsningar samt med hjälp av individuell coachning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Planera & strukturera för ett hållbart arbetsliv – företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Easy2perform

Easy2perform

Easy2perform hjälper beslutsfattare prestera bättre i yrkesrollen.

Vi ger praktisk vägledning och stöd till chefer, ledare, projektledare m.fl. genom smarta praktiska verktyg, kompetens- & verksamhetsutveckling samt individuellt anpassade kurser. Vi handplockar och samarbetar bara med de mest erfarna experterna, utbildarna och konsulterna – för att skapa nytta...


Läs mer om Easy2perform och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Easy2perform

Tillfällavägen 15
433 63

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Planera & strukturera för ett hållbart arbetsliv – företagsanpassad!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 59 recensioner.
Alla recensioner för arrangören