Visa utbildning.se som: Mobil

Målkommunikation – så skapar du engagemang & delaktighet – företagsanpassad

Easy2perform
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta oss! - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Målkommunikation - så skapar du engagemang & delaktighet

Kursen skräddarsys utifrån dina behov och vi genomför den på plats hos dig.

När vi utvecklar våra kurser, både öppna och företagsinterna, strävar vi alltid efter att anpassa innehållet så mycket som möjligt till deltagarnas behov. När vi tar fram en företagsanpassad kurs utgår vi från de behov och förväntningar du har. Vi kompletterar med att genomföra en webbaserad förstudie, där vi får in input från deltagarna kring nuvarande kunskap inom området, utmaningar och förväntningar. Denna input blir en viktigt del i arbetat med att anpassa kursinnehållet till deltagarnas faktiska behov. Vi stämmer hela tiden av med dig som beställare så innehållet är i linje med dina förväntningar och mål med kursen.

Vi tar fram digital dokumentation bestående av teoretiska delar samt praktiska övningar och exempel som är relevanta för deltagarna. digital kursdokumentation

Om kursen i Målkommunikation

Att göra mål enklare att förstå så att de upplevs motiverande och skapar engagemang, är inte det lättaste. Övergripande lönsamhets-, tillväxts-, produktionsmål etc skall brytas ner så att avdelningar och personer förstår dem och känner delaktighet i helheten.

Kursen fokuserar på att öka förståelsen för hur du som ledare, formell eller informell, kan jobba för att öka tydligheten i din kommunikation, hur du bryter ner mål och gör dem greppbara. Du får också ökad förståelse för vad som motiverar grupper och individer och hur du kan påverka gruppens prestation på olika sätt och i olika faser. Att leda, coacha och styra grupper utifrån mål som motiverar och engagerar är oftast det mest effektiva sättet att öka prestationen i teamet.

Ovanstående är ett exempel på kursupplägg, det slutliga innehållet anpassas till beställarens verkliga behov - se ovan.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har behov av att arbeta mer med målstyrning och målstyrd kommunikation i ditt ledarskap. Kursen är lämplig för alla som har en ledarroll och som vill öka förståelsen för hur aktiv målstyrning kan öka engagemang, effektivitet och resultat.

Kursinnehåll

Förslag på kursinnehåll

 • Ledarskap - formellt och informellt
 • Att leda utifrån mål och förväntningar – utmaningar & fallgropar
 • Målkommunikation –att skapa insikt och förståelse
 • Målformulering – visioner, mål och delmål
 • Individ- och gruppmål
 • Så kommunicerar du mål med olika personlighetstyper
 • Motivatorer och drivkrafter – hur kan vi ”boosta” engagemanget kring målen?
 • Att få mål på olika nivåer att samverka
 • Arbetssätt för effektiv uppföljning och feedback på det man utfört

Ovanstående delar gås igenom under en kursdag. Innehållsstrukturen skall endast ses som vägledning. Kursledaren kan anpassa ordningsföljden utifrån behov och lämplighet.

Investering

Vad ingår i priset?

 • Företagsanpassad kurs som genomförs på plats hos Beställaren

 • Webbaserad förstudie för anpassning av kursinnehållet

 • 1 dagskurs med kursledning

 • Exklusiv tillgång till material via webben (dokumentation, checklistor, övningar, diskussionsunderlag etc från kursen) som ger dig stöd i det dagliga arbetet.

  Max 10 deltagare per kurs.

  OBS! Omkostnader för resa ToR och ev boende för kursledaren i samband med genomförandet tillkommer. Våra kursledare utgår från Stockholm eller Göteborg.

Kursledare

En av våra kursledare är,

Jan-Erik Nilsson som har lång erfarenhet av att leda och engagera medarbetare i små och medelstora företag. Han hämtar erfarenhet från egna ledarroller samt från rollen som konsult och utbildare inom målstyrning, ledarskap och kommunikation och är van att coacha och stötta operativa chefer. Jan-Erik är en kursledare som uppskattas för sin breda erfarenhet, engagemang och förmågan att motivera. Jan-Erik utgår från Göteborg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Målkommunikation – så skapar du engagemang & delaktighet – företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Easy2perform

Easy2perform

Easy2perform hjälper beslutsfattare prestera bättre i yrkesrollen.

Vi ger praktisk vägledning och stöd till chefer, ledare, projektledare m.fl. genom smarta praktiska verktyg, kompetens- & verksamhetsutveckling samt individuellt anpassade kurser. Vi handplockar och samarbetar bara med de mest erfarna experterna, utbildarna och konsulterna – för att skapa nytta...


Läs mer om Easy2perform och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Easy2perform

Tillfällavägen 15
433 63

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Målkommunikation – så skapar du engagemang & delaktighet – företagsanpassad!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 59 recensioner.
Alla recensioner för arrangören