Visa utbildning.se som: Mobil

Ergonomi och förflyttningskunskap

Durewall institutet AB
Kort om utbildningen
Öppen utbildning
   
Göteborg, Malmö, Stockholm

Kursbeskrivning

Om kursen

För dig som arbetar inom personlig assistans, särskola, korttidsboende. Passar även för dig som vårdar en anhörig i hemmet.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det betyder att en förflyttning skall vara bra för mig som personal med så liten belastning på min kropp som möjligt, men den skall också vara trygg och värdig för den person som behöver mitt/vårt stöd.

I en förflyttningssituation lägger vi också vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för båda parter. Det ger en känsla av framgång vilket i sin tur leder till trygghet och förtroende som underlättar förflyttningen för personalen. Brukaren upplever en trygg, säker och skonsam förflyttning.

Målgrupp

Målgrupp

För dig som arbetar inom personlig assistans, särskola, korttidsboende. Passar även för dig som vårdar en anhörig i hemmet.

Kursinnehåll

Kursens innehåll

-Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare

-Arbetsmetodik med principtänkande- Hur använder jag naturliga ”grundlagar” såsom ex. friktionsförändring, rörelseenergi, avståndsanpassning och naturligt rörelseområde, för att använda minsta möjliga kraft när jag arbetar.

-Kroppsmedvetenhet- Hur fungerar min egen kropp vid belastning? När har jag balans? Koordination? Vad är det som gör att jag får förslitningar i kroppen? Hur kan jag förhindra det?

-Handkunskap -Hur använder jag mina händer som ett mjukt och behagligt arbetsredskap? Mina händer som ett redskap i ett gott bemötande? Överkraft i händerna går in i brukarens kropp och skapar obehag.

-Arbetsställningar/ Rörelsemetodik. Hur kan jag röra mig vid en förflyttning och samtidigt behålla en god balans? Placering, rörliga fötter. Arbeta med benkraft

-Kroppshanteringsmetodik – Hur kan jag på ett mjukt, skonsamt och värdigt sätt ”guida”, stödja och förflytta en annan människa? Var får jag ta? Hur ska jag ta? Vad är ett naturligt, skonsamt rörelseområde? Individuellt rörelsemönster? Etik, respekt, hänsyn.

-Arbetsmiljölagen – genomgång av relevanta avsnitt
-Hjälpmedel - Under dagen går vi också igenom lättillgängliga och lättanvända hjälpmedel som t ex  glidtyg, glidlakan, vårdbälte mm.

-Presentation av Durewallmetoden - Durewallmetoden bygger på att personalen får kännedom om sin egen kropp, kroppsmedvetenhet, koordination och att iaktta tidiga tecken på överbelastning. Metoden är baserad på tio principer som var och en och tillsammans tar upp de faktorer som bidrar till att en personförflyttning sker med minsta möjliga kraft.

Upplägg

Kursens syfte

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det betyder att en förflyttning skall vara bra för mig som personal med så liten belastning på min kropp som möjligt, men den skall också vara trygg och värdig för den person som behöver mitt/vårt stöd.

I en förflyttningssituation lägger vi också vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för båda parter. Det ger en känsla av framgång vilket i sin tur leder till trygghet och förtroende som underlättar förflyttningen för personalen. Brukaren upplever en trygg, säker och skonsam förflyttning.

Utbildningen ger ökad säkerhet och självförtroende i arbetet med förflyttningar. Grundläggande kunskaper i anatomi och ergonomi, hur man arbetar med minsta möjliga belastning. Bemötande och kommunikation för att skapa ett gott möte. Den gör dig mer säkerhetstänkande, flexibel och handlingskraftig för att möta arbetsdagens olika förutsättningar. Optimal användning av kroppen, utbildning i enkla lättillgängliga hjälpmedel, ett säkerhetstänkande i kombination med delaktighet och integritet för brukaren ger trygghet och förutsägbarhet vid förflyttningarna.

Tid & plats

Tid och plats

Utbildningen kan med fördel genomföras i kundens hem.

Datum och priser kommer inom kort.

Kontakta oss!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ergonomi och förflyttningskunskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Durewall institutet AB

Durewall institutet AB

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även skräddarsydda utbildningar som utformas efter...


Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Durewall institutet AB

Box 5243
402 24 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Ergonomi och förflyttningskunskap!
Mer inom området