Visa utbildning.se som: Mobil

Läkemedelshantering

Diploma Utbildning
Kort om utbildningen
0,5 timmar
1 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Streamad utbildning - Alla orter - Alla datum - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Läkemedelshantering

Utbildningen Läkemedelshantering lär dig det du behöver veta kring läkemedel. Kursen ger Socialstyrelsens allmänna råd och följer dess föreskrifter kring läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården. 

Kursen är lämplig både för dig som inte är ansvarig för läkemedel och för dig som har ett direkt ansvar för läkemedelshantering. Utbildningen är bred och belyser både anhörigas perspektiv och vårdpersonalens utökade behov av att vara insatt i läkemedels effekter och hur läkemedlen bör förvaras. Du får lära dig vilka befogenheter du och andra har samt inte minst var du vänder dig om olyckan är framme. 

Läkemedelshantering är en populär streamad utbildning då kursen kan repeteras

Utbildningen Läkemedelshantering lär dig förebygga olyckor och undvika felaktig medicinering. Du får utökade kunskaper och insikter om vad du bör tänka på för att stärka patienters, brukares och anhörigas säkerhet. 

Utbildningen bör ses som en basutbildning för dig som arbetar inom LSS eller SoL. Du som arbetar du inom personlig assistans, äldreomsorg eller på ett vårdboende bör repetera utbildningen regelbundet.

Spara tid med streamad version av din favoritutbildning

 • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form. 
 • Kursen tar ca ½ timme att genomföra vilket motsvarar ca en halvdags lärarledd utbildning.
 • Kursen leder till diplom. 


Prova utbildningen här nu direkt!


Se utbildningskatalogen för att se alla utbildningar som ingår i PREMIUM

Kursinnehåll

 • Socialstyrelsens definitioner och råd kring läkemedel
 • Socialstyrelsens definitioner och råd kring läkemedelshantering
 • Effekter av läkemedel
 • Förvaring av läkemedel
 • Förebyggande arbete och säkerhetstänk
 • Befogenheter och ansvar
 • Vad du gör om olyckan är framme
 • Generella tips och råd

Video

Tid & plats

Starta en streamad utbildning när du vill och slutför den när det passar

 • Miljövänligt - Du behöver inte resa till någon utbildning
 • Livspussel - Du behöver inte passa tider
 • Kostnadseffektivt - Samma utbildning med samma lärare och samma diplom digitalt
 • Lätt att hinna med i lärarens tempo - Pausa och repetera efter behov
 • Frihet - Börja framför datorn, fortsätt med mobilen på bussen, avsluta med läsplattan hemma i soffan. Diskutera avsnitt på projektor tillsammans med kollegor. 

Streamad utbildning är bekvämt och ger samma diplom

Hög inlärning

 • Alla får tillgång till extra bra lärare från ledande utbildningsföretag
 • Repetera önskat kursavsnitt exakt när du behöver det - Exempelvis svåra samtal inför ett medarbetarsamtal
 • Tillämpa gärna 70/20/10 för bästa inlärning och verksamhetsförståelse. Ägna 10 % åt att utbilda dig, 20 % åt att reflektera över vad detta betyder för dig på din arbetsplats och 70 % av tiden åt att prova de nya kunskaperna i verksamheten.
 • Med streamad utbildning kan du därför se kursavsnitt om 10-15 minuters längd, fundera över innehållet över en kopp kaffe och sedan direkt hela förmiddagen omsätta de nya kunskaperna i verksamheten. Vi kallar det för On the job training


Företagslösningar och egna utbildningsportaler

Kontakta gärna oss på Diploma Utbildning för att lära dig mer om hur företag använder streamad utbildning för att få högre utbildningsresultat ur sina utbildningsinsatser. 

Investering

Betalningsalternativ 1
1 användare av kursen Läkemedelshantering kostar 1 200 kr. Tillgång till utbildningen i 3 månader.

Betalningsalternativ 2 - PREMIUM
1 användare får tillgång till alla utbildningar på Diploma Utbildning att gå fritt och repetera under 12 månaders tid till priset 3 895 kr. Användaren kan hoppa fritt mellan över 230 utbildningar och kan gå fördjupningsnivåer. 

Samtliga priser exkl. moms. Utbildningarna är godkända för Unionens studiestöd. Efter sedvanlig ansökan där du uppfyller kraven kan Unionen stå för kostnaden.

Läs mer om PREMIUM och se utbudet som ingår här!

Kursledare

Utbildningen leds av Jessica Ekman som är sjuksköterska, psykoterapeut, coach och rådgivare kring frågor som berör psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. Jessica håller kurser om psykisk ohälsa, personlig utveckling och mänskliga rättigheter. En efterfrågad och engagerande utbildare.

Kunskapsboken är ett utbildningsföretag specialiserat på utbildningar inom LSS och SoL. Företaget tar tillsammans med Diploma Utbildning fram marknadens ledande streamade utbildningar och försöker ge utbildningarna mer kunskap, praktisk tillämpbarhet och miljövänlighet. 

Kunskapsboken är specialiserade på utbildningar inom LSS, SoL, vård och omsorg

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Läkemedelshantering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Diploma Utbildning

Diploma Utbildning

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...


Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Diploma Utbildning

Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer