Visa utbildning.se som: Mobil

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

Diploma Utbildning
Kort om utbildningen
6,7 timmar
2 300 SEK exkl. moms
Onlineutbildning
   
Distans
Svenska

Kursbeskrivning

Från den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning - GDPR/DSF. Tillsammans med svensk kompletteringslagstiftning ersätter den personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. Datainspektionens föreskrifter upphörde i och med detta.

I den här utbildningen får du lära dig den grundläggande stommen om DSF och om den svenska kompletteringslagstiftningen som är på förslag enligt Dataskyddsutredningen. Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter. Utbildningen reder ut begrepp och sammanhang kring vad som kan vara personuppgifter, vad behandling innebär, olika undantag från tillämpningen av DSF, den territoriella tillämpningen och vilka personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud är.

Vidare förklaras de grundläggande dataskyddsprinciperna som alltid måste gälla, de olika lagliga grunderna för att få behandla personuppgifter, extra skyddsvärda personuppgifter såsom särskilda kategorier/känsliga personuppgifter och personnummer samt vilka rättigheter som de registrerade har genom DSF. Utbildningen behandlar även IT-säkerhetsfrågor såsom ”data protection by design”, lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd samt tillsynsmyndigheternas befogenheter, däribland administrativa sanktionsavgifter.

Utbildningen kräver inga förkunskaper inom juridik eller om personuppgiftsreglering, men relevanta rättsdokument gås igenom. Dessutom får du tillgång till att själv läsa de aktuella bestämmelserna i DSF och tydliga hänvisningar till aktuella artiklar och föreslagna lagrum görs bland annat i utbildningens alla bilder. Det omfattande extramaterialet av olika tabeller innehåller hänvisningar till både paragrafer och artiklar.

Sedan utbildningen spelades in har det kommit en lagrådsremiss (regeringens förslag till Lagrådet) till en ny dataskyddslag. Lagstiftningsprocessen i Sverige kommer att pågå under våren 2018 där nästa steg efter att Lagrådet har sagt sitt (vilket inte nödvändigtvis innebär att regeringen kommer följa detta) är en proposition (regeringens förslag till riksdagen) som sedan behandlas i riksdagsbetänkande som riksdagen fattar beslut om. Till sist kommer de föreslagna författningarna i Svensk författningssamling (SFS).

Regeringen har gått ut med att Datainspektionen heter Integritetsskyddsmyndigheten från den 25 maj 2018.

Spara tid med streamad version av din utbildning

 • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
 • Uppspelningstiden för kursen är 6 timmar och 41 minuter vilket motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning.
 • Kursen leder till diplom.
Prova utbildningen här nu direkt!

Kursinnehåll

 • Svenska och EU-rättsliga dokument
 • Vad kan vara personuppgifter och vad innebär behandling?
 • Undantag från tillämpningen av DSF enligt DSF samt förslag om hur Sverige ska handskas med detta
 • Förslag på hur man i Sverige tänker förena olika rättigheter
 • DSF:s territoriella tillämpning
 • Vilka ska tillämpa DSF?
 • Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombud
 • De grundläggande dataskyddsprinciperna
 • De lagliga grunderna för att behandla personuppgifter
 • Extra skyddsvärda personuppgifter bland annat särskilda kategorier/känsliga personuppgifter
 • Registrerades rättigheter såsom information och till exempel rätt till radering/rätten att bli bortglömd, rätten till dataportabilitet och rätten att göra invändningar
 • IT-säkerhet, däribland lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning av dataskydd
 • Uppförandekoder och certifiering
 • Tillsynsmyndigheternas befogenheter
 • Administrativa sanktionsavgifter
 • Skadestånd till de registrerade
 • Övergångsbestämmelser
 • Jämförelsetabeller
 • Multispecial

Video

Premium ifrån Diploma Utbildning

Denna utbildning kan även köpas som en del i paketet Diploma Premium. Premium ger dig som användare obegränsad tillgång till 257 av våra streamade utbildningar i ett helt år för endast 3895 kr exklusive moms.

För mer information om möjligheter för grupper, allmänna villkor och liknande vänligen kontakta oss.

Se utbildningskatalogen för att se alla utbildningar som ingår i DIPLOMA PREMIUM

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Diploma Utbildning

Diploma Utbildning

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...


Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Diploma Utbildning

Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer