Visa utbildning.se som: Mobil

Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

DI Akademi
Kort om utbildningen
1 dag
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-06-01 - Distans
Distans
Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
8 900 SEK
2021-06-01

Distans
8 900 SEK
2021-08-31
Läs mer och boka

Kursbeskrivning


Under denna utbildning får du lära dig om hur fastighetstransaktioner går till i praktiken. Vi går igenom det juridiska ramverket för en fastighetstransaktion och hur de vanligaste förvärvsformerna ser ut. Du får bland annat lära dig hur avtal bör utformas, de viktigaste förhandlingsfrågorna, köparens och säljarens skyldigheter för fastighetens skick och vad som är viktigt att granska i en due diligence. Du får även lära dig om skillnaderna mellan direkt köp av en fastighet och indirekt köp genom förvärv av ett bolag.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
 • Hur förvärvsprocessen går till, steg för steg för säljare och köpare 
 • Olika förvärvsformer och dess för- och nackdelar
 • Fastighetsförvärv enligt Jordabalken: vad som måste finnas med i ett avtal, köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar
 • Fastighetsförvärv genom förvärv av ett bolag och hur det skiljer sig från ett direkt fastighetsköp
 • Hur en due diligence i fastighetsaffärer går till, vad som är särskilt viktigt att granska och hur olika upptäckter påverkar affären 
 • Praktiska gruppövningar och att dela best practice mellan deltagare är en viktig del av utbildningen
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Både dig som arbetar med fastighetstransaktioner och vill få större kunskap och rätt verktyg för att nå bättre resultat och dig som är fastighetsägare som vill lära dig mer om fastighetstransaktioner i praktiken.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få ökad kunskap och förståelse för vad som skapar en lyckad transaktion och hur de största fallgroparna undviks.

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Förvärvsprocessen från budgivning till tillträde
Genomgång av centrala begrepp Förvärvsprocessen i praktiken, från både köparens och säljarens perspektiv

10.00 Fastighetsförvärv enligt Jordabalken
 • Formalia vid köp av fast egendom: vad som måste finnas med i ett avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt 
 • Köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar för fastighetens skick
 • Köparens ansvar vid köp av förorenad mark
 • Hantering av tillträde och lagfart

10.15 Kaffe

10.30 Forts. Fastighetsförvärv enligt Jordabalken

12.00-13.00 Lunch

13.00 Fastighetsförvärv genom bolagsköp 
 • Förvärv av ett fastighetsbolag och skillnaderna mot direkt fastighetsköp 
 • Köpeskillingsmekanism för ett fastighetsbolag
 • Förhandling om latent skatt
 • Begränsningar kring finansiering av förvärv av fastighetsbolag
 • Hantering av tillträde till aktier i bolag
 • Val av lämplig förvärvsform

14.15 Due diligence
Hur en due diligence går till och vad som är särskilt viktigt att granska i en fastighetstransaktion

14.30 Kaffe

14.45 forts. Due diligence
Case med vanliga upptäckter (findings) i en due diligence och hur de påverkar affären och avtalsförhandlingen

16.15-16.30 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Tid & plats


Lärarledd onlineutbildning eller Kurslokal i Stockholm (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

Kursledare

Ingrid Gustavsson
Ingrid Gustavsson är affärsjurist med lång erfarenhet av fastighetsutveckling, både från advokatbyrå och som bolagsjurist. Som advokat i Advokatfirman Vinges fastighetsgrupp arbetade hon bland annat med fastighetstransaktioner och kommersiell hyra. Ingrid har även varit bolagsjurist på Skanska, där hon arbetade med utveckling av såväl kommersiella projekt som bostäder. Idag är Ingrid en av grundarna till Stellia Legal Interim och arbetar som interim bolagsjurist i fastighetsbranschen. Ingrid har stor erfarenhet av att lotsa kunderna genom fastighetsaffärer, exploateringsfrågor, konsortieprojekt och kommersiella hyresavtal.

DI Akademi

DI Akademi

Välkommen till Di Akademi, utbildningsinstitutet för dig i näringslivet. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och ditt företags utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest...


Läs mer om DI Akademi och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

DI Akademi


Recensioner
Bli den första att recensera Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde!

Liknande utbildningar