Inga recensioner än

Ledarträning för mellanchefer - i grupp

Day2Day Leadership AB, i Göteborg
Längd
7 månader
Pris
36 000 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Längd
7 månader
Pris
36 000 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Att som mellanchef befinna sig mitt i organisationen och uppleva krav och förväntningar både uppifrån och nerifrån kan ibland kännas hopplöst. Med vår ledarträning får du hjälp att bygga ett hållbart ledarskap, att navigera i organisationen och prioritera det viktigaste. Du utvecklar din förmåga till målstyrning och få andra med dig. Du lär dig bygga starka relationer till både dem du leder och övriga nyckelpersoner.

Programmet består av 4 delar för att på bästa sätt utveckla ditt ledarskap:

 • Du får kunskap genom ett kursmaterialet Ledarskapsarenan med korta tankeväckande texter byggda på forskning och beprövad erfarenhet.
 • Du tränar upp din förmåga till egen reflektion som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiska förmåga och kreativitet.
 • Du får träna ditt ledarskap i din vardag – att inte bara veta vad som borde göras, utan göra det också!
 • Du får en Personlig Ledartränare som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

Målgrupp

Programmet "Ledarträning för mellanchefer - i grupp" vänder sig till dig som är mellanchef med personalansvar och vill utveckla ditt ledarskap tillsammans med en grupp av ledare med liknande ansvar. 

Kursinnehåll

Mellanchefens speciella utmaningar och behov som vi arbetar med i programmet är bland annat:

 • Att kunna hantera förväntningar.Vi tittar på förväntningar från chef, medarbetare och övrig omgivning men också dina egna. Vilka förväntningar är rimliga och hur påverkar de ditt ledarskap?
 • Att leda med mål som kommer uppifrån. För att skapa motivation och få andra med sig måste du göra företagets eller avdelningens mål till sina egna. Utgångspunkten är att arbeta med dina personliga värderingar, styrkor och mål och koppla dessa till företagets mål. 
 • Att skapa relationer i organisationen. Med verktyget Ledarskapsarenan identifierar vi dina nyckelpersoner och hur du bäst samarbetar och interagerar med dessa.
 • Att kommunicera effektivt. Vi arbetar med att utveckla lyssnandet och konsten att ge och ta feedback. Du får träna på "svåra samtal".
 • Att prioritera & delegera. Vi gör en tidsanalys och ger dig redskap att göra medveten prioritering i vardagen. Du får verktyg för att delegera på ett sätt som ger utveckling på tre nivåer – dig själv, företaget, och medarbetarna.

Upplägg

Denna kurs ges i grupp om max 8 personer. 

Programmet är långsiktigt (7 månader). 

Kursen omfattar 6 möten i grupp (varav 3 fysiska* möten i Göteborg) samt 3 individuella coachmöten med din Personliga Ledartränare (PLT). 

Under gruppmötena varvar vi föreläsningar med enskild reflektioner, samtal samt övningar.

Mellan mötena arbetar du med med kursmaterialet Ledarskapsarenan där du inhämtar kunskap, arbetar med frågeställningar och din personliga handlingsplan.

*) Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ev. kan därför de fysiska mötena komma att ske digitalt istället. 

Tid & plats

 • Kursstart/gruppmöte 1: tisdag 9 november 2021 kl 12-17, fysiskt möte i Göteborg
 • Individuellt coachmöte under december digitalt möte
 • Gruppmöte 2: tisdag 11 januari 2022 kl 13-17, digitalt möte
 • Individuellt coachmöte under januari digitalt möte
 • Gruppmöte 3: tisdag 8 februari 2022 kl 13-17, digitalt möte
 • Gruppmöte 4: tisdag 15 mars 2022 kl 9-17, fysiskt möte i Göteborg, OBS! heldag
 • Gruppmöte 5: tisdag 26 april 2022 kl 13-17, digitalt möte
 • Individuellt coachmöte under maj digitalt möte
 • Avslutning/gruppmöte 6, tisdag 14 juni 2022 kl 12-17, fysiskt möte i Göteborg

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Investering

36.000:-  exkl moms per deltagare. 

Mat & logi

Lunch och fika ingår under de tre fysiska mötena.

Kursledare

Annette Runsteen, diplomerad coach(ICF), beteendevetare och civilingenjör. Hon har lång erfarenhet som chef på olika nivåer. Numera arbetar hon som ledartränare, coach och driver Day2Day Leadership. 

Examen, diplom m.m.

Efter genomgången kurs erhålles diplom.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarträning för mellanchefer - i grupp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Day2Day Leadership AB
Järnvågsgatan 3
Göteborg

Program för dig som vill utveckla ditt ledarskap!

Vi tror på varje människas förmåga att utvecklas. När vi lär oss att inte sträva efter att bli en kopia av någon annan kan vi hitta vårt verkliga jag. Här finner vi själva grunden till ett gott ledarskap.Vi drivs av att hjälpa ledare...

Läs mer om Day2Day Leadership AB och visa alla utbildningar.

Highlights