Inga recensioner än

Vintergatan - kartan för navigering och förändring

Längd
1-dagskurs
Nästa kurstillfälle
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1-dagskurs
Nästa kurstillfälle
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Öka takten på utvecklingen av er verksamhet. Vintergatan ger inte bara en unik överblick, den ger även ledningen ett avgörande beslutsunderlag för att välja väg och prioritera bland verksamhetsutvecklingsinitiativen.

Denna maxade endagskurs ger dig insikt i hur du kan förenkla den del av arkitekturarbetet som visas upp mot verksamheten, och hur Vintergatan bidrar till förståelse för de konsekvenser ett förändringsarbete kan få för alla delar av organisationen.

Utifrån en Vintergata över ett fiktivt företag får du grundläggande kunskap i teorin bakom Vintergatan samt hur den bidrar till effektivare förändringsarbeten.

Under kursen får du prova på många av de snabba analyser Vintergatan möjliggör. Vad som händer i en del av verksamheten när du utvecklar en annan blir tydligt. Övningarna gör vi på en digital board på samarbetsplattformen Miro.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

2023

 • Företagsanpassad utbildning
 • Distans

Du lär dig under utbildningen:

 • Hur du kopplar ihop vad verksamheten gör med kundresan
 • Att använda kartan för att titta på problemområden
 • Att använda kartan för att skapa en överblick över vad som behöver ske i de olika delarna av en verksamhet för att uppnå önskat resultat
 • Hur du prioriterar inom ett projekt för att snabbare skapa nytta
 • Hur du packar ihop detta till lagom stora förändringsdelar
 • Hur du jämkar ett initiativ mot flera

Efter denna utbildning kan du

Efter kursen kan du använda en Vintergata för att genomföra analyser, kopplade till ett förändringsinitiativ, samt kommunicera dessa.

Övrigt

Om Vintergatan

Vintergatan är ett synsätt och ett verktyg för att få översikt och ”framsikt” i en komplex verklighet. I Vintergatakartan syns hur processer, information och IT-stöd samverkar i tiden för att stötta verksamhetens övergripande värdeflöde och hur verksamheten samverkar med sina leverantörer, partners och kunder. Med Vintergatan som grund kan man göra en mängd olika analyser utifrån olika perspektiv. Analyserna utgör ett stabilt beslutsunderlag då de bland annat visar hur olika förändringsinitiativ påverkar verksamhetens värdeflöden, förmågor, processer och system.

Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte ha varit i kontakt med Vintergatan som metod tidigare. Denna endagskurs ger dig insyn i och förståelse för hur verktyget fungerar.

Om du vill ta fram en Vintergatan över din egen verksamhet rekommenderar vi 3-dagarskursen Vintergatan - skapa din verksamhetskarta.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som upplever ett behov av samsyn, ökat kundvärde, snabbare förändring och bättre beslutsunderlag. Kursen passar också dig som inte är ansvarig över förmågekartan på arbetsplatsen, men behöver förstå hur den är uppbyggd för att kunna göra analyser i den.

Kanske arbetar du som:

 • Verksamhetsarkitekt
 • IT-arkitekt
 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Företagsledare
 • Kravanalytiker

Kursinnehåll

 • Grunderna om Vintergatans uppbyggnad och användningsområden
 • Hur kopplar du ihop vad verksamheten gör med kundresan?
 • Hur kan du använda kartan för att titta på problemområden?
 • Hur ska du använda kartan för att skapa en överblick över vad som behöver ske i de olika delarna av en verksamhet för att uppnå önskat resultat?
 • Hur ska du prioritera inom ett projekt för att snabbare skapa nytta?
 • Hur packar du ihop detta till lagom stora förändringsdelar?
 • Hur jämkar du ett initiativ mot flera?

Upplägg

Under kursdagen varvas teori med praktik. Du får teorin bakom Vintergatan och genom övningarna prova på att använda en färdig Vintergata för att navigera en tänkt förändring.

Kursen ges digitalt i en skräddarsydd mall och pedagogiskt flöde på samarbetsplattformen Miro. Att genomföra analyserna i Miro innebär att kartan och kommunikationen kring förändringsinitiativen blir lättillgänglig för hela verksamheten.

Erbjudande

Denna utbildning erbjuder vi som företagsintern

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig för offert.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Vintergatan - kartan för navigering och förändring, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Dataföreningen Kompetens
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Dataföreningen Kompetens är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, objektledning och informationssäkerhet.Vårt utbud är inriktat på högre vidareutbildning med kompetensutvecklingssteg som ger en påtaglig verksamhetsnytta och tydliga karriärsteg. Vi erbjuder såväl uppdateringar inom aktuella spetsområden som fördjupningar...

Läs mer om Dataföreningen Kompetens och visa alla utbildningar.

Highlights