Visa utbildning.se som: Mobil

Processutveckling

Dataföreningen Kompetens
Kort om utbildningen
2-dagarskurs
16 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-05-04 08:00 - Distans
Distans, Stockholm
Svenska
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
16 950 SEK
2022-05-04

Stockholm
16 950 SEK
2022-05-04

Kursbeskrivning

Med kundresan som utgångspunkt utformas verksamhetsprocesser som ger din organisation förmågan att arbeta smartare och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundkrav. På den här kursen lär du dig att arbeta fram en kundresa och utifrån den kartlägga och analysera verksamhetens processer för att hitta effektivare sätt att arbeta på och öka kundvärdet.

processutveckling

Kursen har ett stort inslag av lärande genom praktiskt arbete. Du får, under avslappnade former, utforska och prova på en mängd verktyg och tekniker. Dessa bygger på både aktuella och väletablerade metoder för verksamhetsutveckling. Ett generöst erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är ett viktigt inslag i kursen och vi ser att varje deltagare aktivt engagerar sig för att få ut så mycket som möjligt av de två dagarna. Våra lärare ger tips och bidrar med konkreta exempel från olika verksamheter. Kursen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet. 

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta inom området processutveckling och behöver en bra teoretisk och praktisk grund för att öka din kompetens och förmåga att bidra till din verksamhetsutveckling.

Kursen vänder sig även till dig, chef eller medarbetare, som på något sätt kommer att bli berörd av processarbete eller vill veta mer om hur det går till och vilken verksamhetsnytta det ger.

 • Processutveckling riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Processutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare    
 • Ledare/chef
 • Förändringsledare     

Kursinnehåll

Under två dagar varvar vi teoriavsnitt med praktiska gruppövningar. Du får, tillsammans med de andra kursdeltagarna, tid att reflektera och dela med dig av dina erfarenheter. Kursledarna modererar diskussionen och bidrar med insikter och resultat från arbetslivet.

 • Avsnitt som behandlas under kursen:
 • Processer i ett sammanhang – varför arbeta med processer?
 • IRMs metodik för processutveckling – visualisera och kommunicera
 • Kundens upplevelse av levererad tjänst – ta fram en kundresa
 • Processkartläggning – beskriva nuläget
 • Aktivitetsflöde – bryt ned och detaljera processen
 • Analysera idagprocessen – tekniker och metoder för att hitta förbättringar
 • Skapa framtidsprocess – våga tänka nytt och stort
 • Ta fram imorgonprocess – från vision till ett nytt realistisk arbetssätt
 • Processworkshop – en arbetsform som ger resultat
 • Mål och mätning – etablera processmått som går i linje med principer och strategi

Du lär dig under utbildningen:

Du lär dig vikten av att lära känna kunden för att kunna utveckla verksamheten i rätt riktning. Du får grunderna i att kartlägga och analysera verksamhetsprocesser, identifiera förbättringsmöjligheter och utforma ett bättre sätt att arbeta på i framtiden som går i linje med kundernas förväntningar samt organisationens mål och strategi. Du får även insikt i hur man planerar och genomför en workshop.

MÅLGRUPP

Efter denna utbildning kan du

Som processutvecklare har du en viktig roll i din organisation för att hitta effektivare sätt att arbeta på och därmed öka kundvärdet. Utbildningen kommer att ge dig en ökad kompetens och förmåga att kunna:

 • Beskriva verksamhetens processer både på en övergripande och detaljerad nivå
 • Känna till vad som är viktigt när man planerar och genomför en processworkshop
 • Använda olika tekniker och verktyg för att analysera verksamheten processer och kritiskt granska dessa för att hitta förbättringsmöjligheter 
 • Använda IRMs metodik och modellspråk för processutveckling
 • Använda kundresan som ett verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter som optimerar kundvärde
 • Förstå hur man skapar processer som går i linje med verksamhetens principer, mål och strategi

Under kursen varvar vi lika delar teori och praktik med ett stort inslag av genomtänkta grupparbeten. Ett generöst erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är ett viktigt inslag i kursen och vi ser att varje deltagare aktivt engagerar sig för att få ut så mycket som möjligt av de två dagarna.

Övrigt

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning. Du har störst behållning om du har deltagit eller kommer att delta i ett processarbete i egenskap av projektmedlem, projektledare, processägare eller processledare.

Kursmaterial

Vi har ett praktikfall för processutveckling som vi kommer att följa under övningarna. Dokumentationen består av teoripassens bilder, övningar med lösningsförslag, metodbeskrivningar och litteraturtips.

Erbjudande

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Kursledare

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

Lärarna som är verksamma konsulter inom området kommer att dela med sig av sina erfarenheter och belysa frågeställningar med exempel hämtade från aktuella uppdrag.

Lena Dohrnér, IRM, är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år. Genom åren har hon bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop IT och affär. 

Fanny Winqvist, IRM, har flera års erfarenhet av kravanalys, processförbättring, förändringsarbete och projektledning. I grunden är hon beteendevetare. Fanny är en positiv och lättsam person som har en fallenhet för att lyssna och skapa analyser. Hon ser alltid till gruppen och individen och har lätt för att kommunicera och samarbeta.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Processutveckling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 7 recensioner.

Katja Ejdelund, IVO, 2020
Kursen har gett mig kunskap om hur man gör en processkarta, analys av befintliga processer och hur man ska arbetar med workshops för att förbättra/förnya processer
Maria Zika, Projektledare, Nethouse Örebro AB
Mycket bra utbildning med många praktiska övningar! Hela kursen blev ännu mer givande tack vare att gruppen "kom ihop bra" tidigt. Öppna dialoger, diskussioner och delande av erfarenheter!
Martina Ekman, Projektledare, Länsförsäkringar AB
En bred och övergripande utbildning med många praktiska moment i. Ett bra tillfälle att utveckla sina kunskaper kring processer, att höra andra bolags erfarenheter och framförallt väldigt kompetenta, trevliga och genomgående kunniga lärare.

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens) är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT. Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna utbildningar. Exempel på aktiviteter är program, kurser, konferenser och informationsmöten. Vårt mål är att erbjuda...


Läs mer om Dataföreningen Kompetens och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Dataföreningen Kompetens

Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 7 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 330 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Processutveckling från Dataföreningen Kompetens, fyll i dina uppgifter: