Visa utbildning.se som: Mobil

Våga vara chef

Consensus Sverige AB
Kort om utbildningen
9 dagar
35 500 - 36 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-01 08:30 - Örebro
Öppen utbildning
   
Örebro
Svenska

Kursbeskrivning

Ny som chef, eller saknar du en formell ledarskapsutbildning?

Att vara synlig, tydlig och direkt i förhållandet till sina medarbetare kräver mod och personlig trygghet. Modet får men inte per automatik genom en formell chefsposition. Chefspositionen är en befattning, ett organisatoriskt ansvar med formella befogenheter. Ledarskapet är ett förtroende du får från dina medarbetare.

Som chef måste du vara duktig på att leda. Men du måste kunna leda dig själv innan du leder andra. En ledare är en förebild och som ledare ska du se till att saker blir gjorda tillsammans med och genom dina medarbetare. Du behöver inte kunna allt, men du behöver  kunna leda de som kan mer än du själv.

Syftet med utbildningen Våga vara chef är att utveckla förmågan att tolka och granska det egna ledarskapet och stärkas i rollen som chef för att kunna utöva ett tydligt och framgångsrikt ledarskap. Det handlar om att våga vara dig själv, våga fatta beslut och stå för dem, våga lita på andra och om att våga ta itu med besvärliga situationer. Men hur blir man modig? Det bottnar i trygghet och för att känna trygghet krävs ett livslångt personligt utvecklingsarbete. Under första fasen av programmet kommer vi arbeta med att upptäcka oss själva. Du får lära dig metoder och verktyg som är till hjälp i utvecklingsprocessen. Under utbildningen varvar korta teoretiska genomgångar med praktiska övningar som genomförs som upplevelsebaserade grupparbeten.

Målet är att ge deltagarna en ökad förståelse för det egna ledarskapet med möjligheter och konsekvenser.

Utbildningen Våga vara chef har genomförts för mer än 500 chefer sedan starten 2003. Vårt team kring utbildningen består av fem utbildare med spetskompetens inom sitt ämnesområde.

Sedan 2016 pågår en studie för att mäta och följa upp effekterna av utbildningen med såväl chefens chef som med deltagaren. Mätningar genomförs före, under och efter avslutad utbildning.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som är ny som chef, på väg att tillträda en ledande roll alternativt har jobbat en tid som chef/ledare men har behov av att utveckla dina grundläggande teoretiska kunskaper. 

Kursinnehåll

Innehåll

Dag 1-2: Ledarskapet

Utbildare: Göran Svensson

Ledarskap:

 • Verktygslåda för ledarskap
 • "Akvariet"
 • Ta ledarskap
 • Effektivitet

Ledarstilar/grupputveckling:

 • FIRO
 • Olika ledarstilar i olika faser
 • Situationsanpassat ledarskap

Praktiskt ledarskap:

 • Feedback
 • Spelregler
 • Coachande förhållningssätt
 • Mötesrutiner

Dag 3-4: Grundläggande företagsekonomi

Utbildare: Tony Cornelius

 • Insikt i kopplingen mellan ekonomi och affärsbeslut
 • Ekonomiska begrepp
 • Intäkter och kostnader
 • Lönsamhet
 • Resultat och balansräkning
 • Budget och prognos

Dag 5: Kommunikation

Utbildare: Göran Svensson

 • Olika personligheter - olika sätt att kommunicera
 • Transaktionsanalys
 • Kommunikationsövning
 • Presentation

Dag 6: Stresshantering

Utbildare: Sören Hjälm

 • Kort bakgrund till den ökande stressen i arbetslivet
 • Vad är stress och hur påverkas vi av stress?
 • Vad beror den arbetsrelaterade stressen på?
 • Vad kan vi göra för att minska stressen?

Dag 7-8 - Arbetsmiljö

Utbildare: Milla Jonsson

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)
 • Systematisk arbetsmiljöarbete (2001:1)
 • Krav vid arbetet ur ett arbetsmiljöperspektiv
 • Rehab
 • Roller och ansvar

Dag 9: Uppföljningsdag

Utbildare: Göran Svensson

Vi samlar gruppen för att utvärdera kunskapen vi fått och vad denna bidragit till för nytta i organisationen och det enskilda arbetet. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter och repetera delar av utbildningen.

Våra styrkor

Sedan första starten år 2003 har mer är 500 chefer gått utbildningen Våga vara chef.

Consensus team kring utbildningen består av fem utbildare med olika spetskompetens. Utbildningen är processinriktad (vilket innebär att utbildningsdagarna sprids ut över en termin.) för att du som deltagare ska få möjlighet att omsätta kunskaperna i verkligheten mellan utbildningstillfällena. Teori varvas med praktiska tillämpningsövningar som du löser enskilt eller i grupp. Våra utbildare kommer utmana dig att fatta beslut i svåra situationer där gruppen kanske inte har Consensus, vilket är precis så som verkligheten ofta ser ut. Vår erfarenhet från utbildningen är att vi tydligt kan se hur du som deltagare utvecklas under utbildningen. Gruppen blir tajt och bildar ett oftast ett starkt nätverk för utbyte av erfarenheter långt efter det att ledarskapsprogrammet har avslutats.
 
Som chef måste du vara duktig på att leda. Men du måste kunna leda dig själv innan du leder andra. En ledare är en förebild. Som ledare ska du se till att saker blir gjorda tillsammans med och genom dina medarbetare.

Syfte

Att stärkas i rollen som chef för att kunna utöva ett tydligt och framgångsrikt ledarskap. Genom utbildningen förbättrar du din grundläggande kunskaper för det operativa ledarskapet. Utbildningen ger också förutsättningar för att utföra ditt arbete på ett tryggt och proffesionellt sätt.

Ledarskapet handlar till stor del om mod i kombination med personlig mognad och rätt förutsättningar. Att våga vara sig själv, att våga fatta beslut och stå för dem, att våga lita på andra och att våga ta tag i besvärliga situationer. Listan kan göras längre, men innebörden förblir densamma - personligt mod är en förutsättning för ett gott ledarskap. Under första fasen av programmet arbetar vi aktivt med ledarskapet. Fortsättningen på kursen fokuserar på praktiska moment där du får verktyg som är till hjälp i utvecklingsprocessen och det dagliga arbetet.


Snittbetyg från de senaste årens genomförda Våga vara chef
Utvärdering kursledarnas ämneskunskap 4,9 av 5,0
Utlärningsförmåga 4,7 av 5,0
Samarbete mellan deltagare och lärare 4,8 av 5,0


Så här säger några av våra deltagare

 • Hela kursen gjort att man fick en insikt på saker i livet
 • Lagom tempo, rätt nivå för de förkunskaper jag har. Kombinationen teori och övningar
 • Bra upplägg, mycket bra lärare. 
 • Jag har vuxit som människa
 • Pärmen från kursen kommer att vara en ”uppslagsbok” i hyllan som jag behöver gå tillbaka till ibland!
 • Riktigt bra kurs som lärt mig massor, framför allt om mig själv
 • Kursen har gett mig en grund att stå på. Genom bra lärare har jag växt genom att tänka på ett annorlunda sätt
 • Kursen omspänner ett brett register och speglar mycket av de vardagliga situationer som finns på en arbetsplats.
 • Jag är faktiskt förvånad HUR bra denna utbildning var! Jag hoppas att jag får möjlighet att fortsätta med andra utbildningar i samma ämne (vissa hos min arbetsgivare har gått flera). Jag kommer verkligen att rekommendera denna utbildning till andra.
 • Har gett mig väldigt mycket. Mycket bra upplägg med de olika delarna/innehåll. Även bra med en gång i veckan under en längre tid så man han praktisera och reflektera mellan tillfällena
  • En bra utbildning. Har fått mycket nya verktyg.
  • Är väldigt glad att jag har gått kursen. Den har gett mig mer ”kött på benen” och jag känner mig nu mer bekväm att inta en chefsbefattning.
  • Har varit en givande utbildning och trevligt att träffa nya människor från olika företag. Ett stort beröm till alla kursledarna.
  • Kanonbra! Väldigt, väldigt lärorikt och trevligt!!
  • Bra lärare i samtliga ämnen. De 2 första dagarna på internat skapar sammansvetsning i gruppen.
  • Inspirerande och utvecklande.

Tid och plats:

Utbildningen genomförs i Örebro mellan 08.30-16.00.

Datum HT 2019:

1-2/10, 15/10, 22/10, 6/11, 15/11, 22/11, 3/12 + 28/1-20

Begränsat antal platser:

12 platser

Pedagogik

Upplevelsebaserad pedagogik

Den upplevelsebaserade pedagogiken struktureras och genomförs i fem steg:

 1. Konkreta upplevelser (praktiska övningar, uppgifter och träningsmoment där deltagarna aktiveras och engageras
 2. Processgenomgång (personlig och gemensam reflektion
 3. Generalisering (lärdomar, slutsatser och teori)
 4. Förhållningssätt och beteende (tillämpning av nya kunskaper och insikter)
 5. Nya konkreta upplevelser (Nya övningar, uppgifter och träningsmoment)

Upplägg

”Våga vara chef” bygger på väl beprövade teorier och metoder. De ger deltagarna möjlighet att följa din egen ledarskapsutveckling under programmets gång. Vi varvar olika teoripass och faktaavsnitt med övningar. Vissa moment i utbildningen är praktiskt tillämpning utomhus. Programmet omfattar totalt 8 dagar samt en uppföljningsdag och bedrivs i processinriktad form. De första 2 inledande dagarna bedrivs i internatform, programmet fortsätter därefter 1 dag/vecka.

En uppföljningsdag genomförs några månader efter avslutad utbildning

Tid & plats

Investering

36 000 kr/person exkl. moms. I priset ingår fika, lunch och kursmaterial samt internatkostnad för dag.

Kursledare

Consensus team för Våga vara chef

GÖRAN SVENSSON (ledarskapet, kommunikation, uppföljningsdagen) 
Har jobbat med människor och utbildning hela sitt yrkesverksamma liv. Erfaren utbildare som skapar goda relationer och god inlärningsmiljö Stor erfarenhet av att jobba med personalgrupper och chefer/ledare. Har jobbat både nationellt och internationellt med utbildningar. Utbildad lärare men också stor erfarenhet från ledarskap inom idrotten Mycket bra pedagog, även erfarenhet från att utveckla nya kurser och utbildningar

Toppenbra! Lättsamt! Tydligt! Har skapat mervärde för det dagliga arbetet.
•Bra och intressant. Teori varvat med övningar som både har varit roliga och utmanande
•Bra på att skapa en grupp. Lyssnar och tar in frågor. Skapar förtroende
•Trevlig man med manga historier och bra utlärningsförmåga.
•Superbra på att sammansvetsa gruppen
•Bra, roliga övningar, inspirerande och lättsam!
•Duktig på att skapa en grupp
Inspirerande och rolig med mycket kunskap inom sina områden och livet i allmänhet.
• En mycket positiv och glädjespridande lärare.
• Kompetent lärare, medryckande, lagom tempo
• Har betytt mycket för trivseln genom kursen. Många bra/stimulerande övningar.
•  Mycket bra på utlärning.


Dr SÖREN HJÄLM (stresshantering)
Beteendevetare och forskare vid Örebro Universitet som specialiserat sig inom stress
och stresshantering vilket också var det området som var föremål för hans avhandling,
Utbrändhet och återhämtning bland elittränare inom Svensk fotboll. Vilket innebär att
han ofta blir anlitad som utbildare, mentor och coach inom så väl idrottsrörelsen som
bland chefer och ledare i näringslivet.
Han genomför både öppna och företagsanpassade utbildningar som t ex grupp- och organisationsutveckling, olika ledarskapsutbildningar (målstyrt ledarskap, utvecklande ledarskap etc.) samt inom kommunikation och tillhörande kommunikationsverktyg (coachning).

Deltagar citat om Sören Hjälm

"Befinner sig i toppskiktet. 
"Inspirerande och intressant, bra bakgrund"
"Bra, enkelt att förstå och få oss på rätt väg. Mycket kompetent vilket är tydligt"
"Duktig på att lära ut"
"Väldigt kunnig – direkt på sak utan för långa utläggningar. Kunde gärna få ett pass till".
"Skapar också ett bra inlärningsklimat och bra att lära ut".
"Pedagogisk".
Mycket kunnig inom sina områden och lärde ut verktyg på ett bra sätt.
• Bra coachande, ej dömande. Mycket bra att få en personlig coaching. Behåll det momentet.
• Kompetent lärare. Bra coach.
• Bra, mycket bra coachträning och feedback övning etc. Känns som personlig återkoppling.
• Duktig på att lära ut.


MILLA JONSSON (Arbetsmiljö och arbetsrätt)
Marknadsstrateg med bred erfarenhet inom operativt och strategiskt personalarbete där fokus ligger på ledarskap och organisation. Milla är specialiserad inom arbetsrätt, arbetsmiljö och utbildning. De senaste åren har hon arbetat som förhandlande ombudsman och projektledare inom arbetsmiljö. Fokus ligger på förhandling, medling och utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap.


Deltagarcitat om Milla Jonsson
• Bra. Mycket info på kort tid.
• Kunnig. Intressant att lyssna på.
• Påläst inom sitt område. Lagom takt.
• Extremt kunnig och kompetent lärare som lyckades få ett så tungt område vara intressant och att man ville lära sig mer.
• Kunnig och lärde oss att ta beslut även om det kunde vara till någons nackdel.

TONY CORNELIUS(Företagsekonomi)

Med tjugo års arbete inom IT-branschen och tre år inom telemarketingbranschen, som chef på olika nivåer har Tony en gedigen erfarenhet av att leda, styra och utveckla företag mot tuffa lönsamhets- och verksamhetsmål.  Tony har erfarenhet från att starta nya, förvärva, överta och förbättra verksamheter i olika storlek och med olika lönsamhet. Utmaningen har ofta varit att skapa en stark gemensam kultur, ett starkt varumärke internt och externt samt en hög lönsamhet.

Deltagarcitat om Tony Cornelius
"Fantastiskt bra! Fått ett nytt synsätt på det här med ekonomin och ska bli bättre på att hjälpa mina kollegor på ekonomisidan".
"Härligt när ekonomi blir både intressant och roligt"
"Fick ekonomi att vara roligt och hans utlärning fick mig att förstå hur det hänger ihop"
"Lugn och gör så att alla förstår"
"Bäst! Mycket intressant och ett väldigt bra upplägg"
"Fick en förmodad långsam dag att blir kul!!!"
"Vilken inlevelse! Ekonomi blev helt plötsligt intressant".
"Mycket bra och rolig"
"Engagerande"
Kunnig och livfull. Tempofylld kurs. Gjorde ett svårt ämne roligt
• ”Militärisk” ☺ disciplin och mycket kunnig. Bra övergripande förklaring och gjorde att man såg arbetsrollen från nya synfält.
 • Bra med 2 tillfällen. Bra omfattning. Underhållande.
• Intressant föreläsare som bjuder på sig själv.
• Har fått mig att tycka att ekonomi är kul.

 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Våga vara chef, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Ulrika
(4)
En mycket givande, inspirerande och utvecklande kurs. Fantastiskt bra ledare och ett bra upplägg på innehåll och kurslängd.
.
(4)
Bra utbildning med mycket kompetenta lärare. Kurslokalerna höll inte samma kvalitet som utbildningen. Utbildningen ger otroligt mycket på det personliga planet.
stefan
(4)
utb var bra

Consensus Sverige AB

Consensus Sverige AB

Om Consensus

Consensus startades 2002 som ett renodlat utbildningsföretag. Utifrån våra kunders behov och vår egen vilja att utvecklas har vårt utbud utökats. Idag är vi ett företag som erbjuder affärsdriven kompetensrådgivning inom utbildning, rekrytering och konsulttjänster. Vår helhetslösning lyfter individer och verksamheter...


Läs mer om Consensus Sverige AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Consensus Sverige AB

Aspholmsvägen 9
702 27 Örebro

 Visa telefonnummer

Recensioner
Våga vara chef
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 7 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 29 recensioner.
Alla recensioner för arrangören