Visa utbildning.se som: Mobil

Produktionstekniker

Consensus Sverige AB
Kort om utbildningen
13 dagar
39 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-09 08:30 - Örebro
Sista ansökan: 2020-08-17
Öppen utbildning
   
Örebro
Svenska

Kursbeskrivning

Time-to-Market och Time-to-Consumer är två begrepp som är fundamentala i dagens industriella processer. Att effektivisera verksamheten är fundamentalt för att bibehålla och stärka konkurrenskraften, och för det behövs både helhetssyn och processfokus. Verkligheten förändras ständigt och i en ökande takt, något som ställer krav på kontinuerlig utveckling i alla led, från råmaterial till färdig produkt.

Effektivare resursutnyttjande, flödesoptimering och kortare ledtider är en förutsättning för konkurrenskraftig produktion. Produktionsteknik är en samordnande faktor inom industriell verksamhet i förvandling. I förändringsprocessen behövs kunskaper om metoder och möjligheter att påverka, förståelse för orsakssammanhang och förmåga att arbeta med ”rätt” problem, och i den här utbildningen får deltagarna en tydlig helhetsbild av hur ett produktionsflöde kan effektiviseras.

I utbildningen varvas teoripass med gruppövningar där deltagarna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom de olika temaområdena. Utbildarna är specialister inom sina områden och ger deltagarna både faktakunskaper och verklighetsbaserade exempel och case att arbeta med.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till produktionstekniker, produktionsledare och produktionsansvariga.

Kursinnehåll

Kommunikation, Ledarskap och Projekt, 4 dagar 

I det första utbildningsblocket ligger fokus på hur du som produktionstekniker kan bli tydlig i din kommunikation, ta ledarskap och arbeta effektivt i projektform. Den tekniska kunskapen är viktig för att kunna bidra till företagets produktionsutveckling och driva förbättringar, men för att lyckas hela vägen är det också av största vikt att ha kunskap inom de här områdena.

– Kommunikation

Grundläggande kommunikation
Att kunna informera
Ge och ta feedback
Lyssna aktivt
Presentationsteknik
Tydlighet
Kroppsspråk
Konflikthantering och svåra samtal

– Ledarskap

Ledarrollen
Gruppens målbild och motivation
Effektivitet och trivsel
Förebygga konflikter
Människors olikheter
Motivationsfaktorer

– Projekt

Vad är ett projekt?
Projektets uppgift
Projektets struktur
Projektets organisation
Projektmodell
Dokumentation i projekt
Projektets faser:
Initiering
Planering
Genomförande
Avslut/effekt

Grundläggande produktionsekonomi, 2 dagar 

Med kunskap inom produktionsekonomi kan du på ett bättre sätt göra välmotiverade avvägningar och lägga underbyggda förslag. Här får du kunskaper om hur du som produktionstekniker kan förstå och använda ekonomiska aspekter för att effektivisera produktionen.

– Vad är produktionsekonomi?
– Grundläggande ekonomiska termer
– Produktionsteknikerns påverkan på avkastning, lönsamhet och vinst
– Kapitalbindning
– Kalkyler
– Efterkalkyl som en förkalkyl
– Budget

Logistik, 1 dag  

För att uppnå högsta möjliga effektivitet och korta ledtiderna i produktionen utan att öka kostnaderna behövs förståelse för olika flöden. Under den här dagen får du kunskap om hur de olika delarna inom logistiken hänger samman och påverkar varandra, vilket gör att du kan identifiera problemområden, hitta lösningar och jobba med ökad kontroll.

– Grundläggande logistik
– Prognossättning
– Kapitalbindning
– Logistik och lönsamhet

LEAN-spel, 1 dag    

Lär känna LEAN – vad det är och vilken nyttan med det är – med hjälp av LEAN produktionsspelet. Under ledning av utbildaren får gruppen tillsammans lösa en uppgift utifrån givna förutsättningar, analysera resultatet och inför nästa spelomgång föreslå förbättringar. Genom att testa, diskutera och ompröva får du förståelse för olika förbättringars påverkan på produktionen.

Under övningen arbetar vi med begrepp som: ständiga förbättringar, slöserier, flödestänk, 5S, batcher, värdeskapande aktiviteter och visualisering.

LEAN, 4 dagar                    

Att arbeta efter LEAN ger ett strukturerat sätt att maximera effekt och nytta och minimera slöserier genom olika effektiviseringar. Det görs genom att bl. a. ta bort flaskhalsar och avbrott, förenkla flöden, ha god kontroll på material- och lagerstatus samt jobba med en väl fungerande kommunikation på arbetsplatsen. I en hårdnande global konkurrens inom industribranschen är alla effektiviseringar nödvändiga för att bibehålla eller stärka sin marknadsposition, vilket gör att många företag arbeta med LEAN eller inspireras av det i sin produktion.

– Introduktion till LEAN
– Hållbar utveckling
– Utjämning och Jidoka
– Standardisering
– JIT (Just-in-Time)
– Takt
– Förbättringsarbete
– SMED (Single Minute Exchange of Dies – En-minuts byte av verktyg)
– PDCA (Plan, Do, Check, Act)
– Arbetsmätning

Sammanfattning och redovisning, 1 dag  

Den avslutande dagen sammanfattas och diskuteras utbildningens innehåll under ledning av utbildaren. Deltagarna gör innan tillfället en uppgift som de redovisar och får tillfälle att diskutera.

Upplägg

De första 12 dagarna genomförs vid sex tillfällen med 2 dagar i sträck. Den avslutande dagen förläggs fristående.

Deltagarantalet är begränsat till max 12 personer.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Produktionstekniker, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Consensus Sverige AB

Consensus Sverige AB

Om Consensus

Consensus startades 2002 som ett renodlat utbildningsföretag. Utifrån våra kunders behov och vår egen vilja att utvecklas har vårt utbud utökats. Idag är vi ett företag som erbjuder affärsdriven kompetensrådgivning inom utbildning, rekrytering och konsulttjänster. Vår helhetslösning lyfter individer och verksamheter...


Läs mer om Consensus Sverige AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Consensus Sverige AB

Aspholmsvägen 9
702 27 Örebro

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Produktionstekniker!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 131 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar