Inga recensioner än

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor - Företagsanpassad utbildning

Confex, Rikstäckande
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor - Företagsanpassad utbildning

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor -
Företagsanpassad utbildning

Är ni flera medarbetare på företaget som behöver samma utbildning eller är ni i behov av en verksamhetsanpassad kurs?

Låt flera inom samma organisation ta del av kursen och bredda sin kompetens – Confex skräddarsyr kurser efter era behov!

Lär dig grunderna i ekonomi - snabbt, enkelt och effektivt
Har du en roll med visst ekonomiskt ansvar men saknar ekonomisk utbildning? Driver du projekt eller assisterar ekonomiavdelningen? Kanske du helt enkelt önskar att lära dig mer om ekonomi i offentlig sektor?

Lär dig att tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal
På vår kurs Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor får du en övergripande bild av hur verksamhetens ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för de viktigaste ekonomiska grundbegreppen och hur de ekonomiska verktygen används för att skapa en långsiktig hållbarhet i din verksamhet. Genom att kursledaren varvar teori med praktiska övningar får du god inblick i hela ekonomiprocessen. Allt från vikten av att ta fram välgrundade beslutsunderlag i form av smarta kalkyler, förståelse för personalekonomi, till hur du kontrollerar kostnaderna och undviker kostsamma misstag genom effektivare budget- och prognosarbete. Du lär dig tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal samt hur du kan diskutera och förmedla ekonomiska budskap till ledning och övrig verksamhet.

Vikten av ekonomisk förståelse
I en verksamhet berörs alla medarbetare av och påverkar ekonomin på ett eller annat sätt. Det är därför centralt att ha en övergripande förståelse för ämnet.

Att lära sig företagsekonomi själv är både tidskrävande och svårt och risken är stor att verksamhetens siffror påverkas negativt och blir utförda på ett olönsamt och inkorrekt sätt. Att behärska termologien runt ekonomi är också av vikt när du ska presentera och få igenom välgrundande beslut och projekt.

Läringsmål - kursen går bland annat igenom:

  • Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp
  • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet
  • Behärska ekonomiska termer och samband
  • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
  • Få förståelsen för de ekonomiska verktygen hur du gör smarta kalkyler och effektiva budgetar
  • Lär dig hur du diskuterar och förmedlar ekonomiska budskap

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar i den offentliga sektorn. Du vill få ökad förståelse för och kunskap i företagsekonomi, så att du kan fatta bättre beslut och ha en starkare position i ekonomiska diskussioner. Inga förkunskaper krävs.

Upplägg

Vår populära kurs Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor har hjälpt tusentals personer till en bättre och smartare ekonomisk vardag. Återkoppling från de kursdeltagare som har genomfört denna kurs är sammantaget att de har fått en helt ny inblick i och förståelse för hur ekonomi fungerar samt att den kunskap de fått under kursen hjälper dem att fatta bättre beslut, både på jobbet och i privatlivet.

Intensivt och lärorikt

Intensiv och lärorik kurs där du kommer att lära dig de viktigaste begreppen och principerna inom modern ekonomi samt få många användbara och praktiska verktyg som du kommer att ha god nytta av.

Du blir säkrare och tryggare

Under kursen kommer vår duktiga kursledare lotsa dig genom ett undervisningsupplägg där teoretisk kunskap levandegörs i praktiska uppgifter. Under kursens gång får du färdigheter såsom att tolka och tyda en årsredovisning, arbeta fram en budget samt hantera kontroll och uppföljning av ekonomiska beslut, för att nämna några. När du genomfört kursen, garanterar vi att du kommer att uppleva att du känner dig säkrare och tryggare i ekonomiska diskussioner och även bättre på att bedöma och utvärdera framtida konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor - Företagsanpassad utbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Confex
Kronhusgatan 7
411 05 Göteborg

Skandinaviens ledande kursleverantör

Människor växer och presterar bättre genom kompetensutveckling. Därför arbetar vi aktivt varje dag med att vara en självklar partner för företag som önskar att sända sina anställda på kvalitetssäkrade, effektiva och verklighetsbaserade utbildningar. Sedan starten 1997 har vi utbildat över...

Läs mer om Confex och visa alla utbildningar.

Highlights