Inga recensioner än

Coaching - Coachande Handledning

CoachMastery, i Malmö (+2 orter)
Längd
6 dagar
Pris
37 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 dagar
Pris
37 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Coachande Handledning

Fördjupningsutbildning coaching - Coachande Handledning

Coachande Handledning är en fördjupningsutbildning inom professionell coaching och vår grundutbildning i handledning med coaching som förhållningssätt och etisk bas.

Den här utbildningen i Coachande Handledning kan användas som ett steg för dig som vill certifiera dig som professionell coach hos ICF (International Coach Federation).

Utbildningen är första steget för dig som vill arbeta med Coachande Handledning i din profession vare sig du handleder coacher, chefer, ledare, HR, rådgivare eller lärare m fl. Du som arbetar med coachande handledning handleder de som i sin tur coachar, leder, lär eller stöttar andra, den sk. 3:e personen, utifrån ett coachande förhållningssätt och med ett coachande ledarskap.

Utbildningen är för dig som arbetar med coaching, ledarskap, utbildning, utveckling eller HR samt för alla som möter människor i sin profession och som behöver utveckla sin relation till tredje person (individ eller grupp).

Utbildningen ger dig grundlig kunskap i Coachande Handledning och dess metoder såsom 7-eyed model, Trans-aktionsanalys och Psykologiska Processer. Du får kunskap i ICF:s 8 kärnkompetenser och flera samtalstekniker, metoder och verktyg från discipliner som Human- och relationspsykologi, systemtänk, processkunskap, Hjärtats Intelligens, Emotionell Intelligens och Transformerande Coaching (Transformational Presence Coaching).

Alla våra utbildningar vilar i en andragogik (lärande för vuxna) baserat på bl. a AGES-metoden (David Rock m fl.). Coachande förhållningssätt och upplevelsebaserat lärande löper som en röd tråd genom utbildningen, likaså vårt motto: ”Outbeyond right doing & wrong doing, there is a field – I’ll meet you there” (Rumi).

I varje del i utbildningen får du teori, tekniker, verktyg, möjlighet att träna coachande handledning och samtals- och reflektionsutrymme. Allt för att ditt lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och lustfyllt. Detta baseras bl. a på olika lärstilar (Howard Gardner m fl.). I alla våra utbildningar stärks och förankras din läroprocess med individuella mentortimmar. I den här utbildningen med 7 timmar mentorhandledning. I mentorhandledningen ingår att bli handledd av sin mentorhandledare, som är en av våra erfarna certifierade handledare och coacher (som har minst PCC-certifiering), träna att coacha sin mentorhandledare och få feedforward, coachande handledning på ditt klientarbete på de klienter som du tränar handledning på och feedforward på dina röstinspelningar av din coachande handledning.

Detta är ett gediget sätt att lära coachande handledning och en förberedelse för dig som vill söka certifiering hos ICF.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Distans

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till coacher, HR, chefer, ledare m fl som har erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling och i organisationer.

Kursinnehåll och upplägg

Deltagaren får

 • Diplom i Coachande Handledning hos ett ICF (International Coach Federation) ackrediterat coachutbildningsföretag
 • Ett effektivt kommunikations- och relationsverktyg
 • Kunskap i en dynamisk handledningsmetod, samt process- och systemförståelse
 • En utvecklad och stärkt självmedvetenhet och inre ledarskap
 • Mer tillgång till sin reflektions-och processförmåga och sin potential
 • Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide
 • 7 mentorcoachtimmar (värde 22 000)
 • 42 certifieringstimmar (CCEU-poäng) hos ICF, lärarledda lektioner
 • Utbildningen är på svenska
 • Behörighet/förkunskaper: Diplomerad coach eller motsvarande

Organisationen får

En medarbetare med en tryggare och vässad professionalism som kan handleda andra i organisationen inom områden de behöver växa i och behärska som t ex relationer, konflikter, vuxenkommunikation, systemtänk och win-win. Medarbetaren får även fördjupad kunskap i professionell coaching (coachande förhållningssätt) och kan använda detta ännu mer i ett coachande ledarskap. Kunskaper i grupphandledning, kompetensutveckling hos en medarbetare som kan leda till en certifiering till professionell coach/coachande handledare. Coachkunskap, process- och systemförståelse. En medarbetare med ett fördjupat lyssnande, med tydligare kommunikation och med verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare genom att väcka deras förmåga att ta ansvar.

Kursupplägg

STEG 1: Grunderna i Coachande Handledning och flera av dess metoder, ICF: s 8 kärnkompetenser och etiska regler
(3 dagar).

STEG 2: Grunderna i professionella processer i mellanmänskliga relationer och olika kulturer och system. Fler metoder och verktyg och ditt klientarbete
(2 dagar).

STEG 3: Du som coachande handledare, din inre handledare och ditt klientarbete i Coachande Handledning. Diplomering, integrering och fördjupning av din handledningsförmåga
(1 dag).

Video

Kostnader

Pris

37 000 exkl moms.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens start debiteras 50 % av totalt pris. Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens start debiteras 75% av totalt pris. Vid sjukdom går det bra att boka om sig till en senare utbildning (inom 2 år).

Kursledare

Ann Kellheim är en trygg, äkta, intuitivAnn Kallheimoch inkännande coach som brinner för att du som kursdeltagare och kursdeltagare ska hitta, acceptera och vara den du inners inne är.

Ann har lång erfarenhet av att stötta människor i just dessa frågor. Ann är en mycket uppskattad utbildare som inspirerar, utmanar och delar med sig av bred och djup kunskap inom coaching, beteendevenskap, högsensitivitet och HR-erfarenhet. 

Britt Weide är vår mest erfarna coach.

Hon har varit coach sedan 2005 ochBritt Weideredan från början månat om och utvecklat både sin egen kompetens såväl som professionen coaching genom att varit med i ICF Sveriges styrelse och Etiska Råd.

Hon har en MCC sedan 2013 och har coachat och utbildat över 1000 personer. Britt är uppskattad för sin ambitiösa, stabila och kraftfulla energi som hon balanserar med värme och klokskap.

Examen, diplom m.m.

Diplom i Coachande Handledning hos ett ICF (International Coaching Federation) ackrediterat coachutbildningsföretag.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Coaching - Coachande Handledning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
CoachMastery
Fersensväg 3a
211 42 Malmö

Välkomna till coachutbildningsföretaget CoachMastery!

Med lång erfarenhet av att utbilda professionella coacher är vi det företag i Sverige som har fokus på att vara väldigt nära våra deltagare. Detta märker du genom att vi alltid har mindre grupper med flexibilitet att anpassa oss efter...

Läs mer om CoachMastery och visa alla utbildningar.

Highlights