Inga recensioner än

Agilt Ledarskap - att bygga trygga team

Citerus AB, i Stockholm
Längd
1 dag
Pris
8 500 - 68 000 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
8 500 - 68 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

DET MODERNA AGILA LEDARSKAPET:

MODERN AGILE OCH PSYKOLOGISK TRYGGHET

Modern Agile, utvecklad av Joshua Kerievsky, är en vidareutveckling av det agila manifestet, med fortsatt fokus på organisationens leverans av värde med frekvent återkoppling och snabbt lärande. Modern Agile fokuserar också på vikten av en psykologiskt trygg arbetsmiljö, där medarbetarnas fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara för att på bästa sätt bidra till verksamheten.   Den här kursen passar dig som vill utöka din verktygslåda och fördjupa din förståelse och förmåga att skapa psykologisk trygghet på din arbetsplats.

Målgrupp

Kursen passar dig som:

 • Redan har bra förståelse för agila värderingar och mindset.
 • Har egen erfarenhet från arbete i ett agilt sammanhang.
 • Är ledare, t ex chef, Product Owner, Scrum Master, teamledare etc.
 • Vill fördjupa förståelsen för kärnan i det agila ledarskapet.
 • Vill förstå hur Modern Agile kan användas för att utveckla verksamheten samt utveckla sin ledarförmåga för att skapa förutsättningar för en psykologiskt trygg och lärande organisation.

Kursinnehåll

DET HÄR LÄR DU DIG:

 • Modern Agiles grundläggande principer
 • Vilka grunder ett agilt ledarskap vilar på  
 • Skapa förutsättningar för psykologisk trygghet i dina team och organisation
 • Mötestekniker som skapar öppenhet och engagemang
 • Grunderna i aktivt lyssnande
 • Hur du skapar en god feedbackkultur i din organisation

UR INNEHÅLLET:

 • Genomgång av grunderna i det agila ledarskapet
 • Introduktion av Modern Agile och psykologisk trygghet
 • Djupdykning i vad som kännetecknar en psykologiskt trygg arbetsplats
 • Dela och diskutera verkliga case från din vardag utifrån psykologisk trygghet
 • Träna på att stärka viktiga ledarskapsförmågor (t ex lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor, ge feedback)
 • Samband mellan öppenhet och tillit och dess möjlighet till ökat lärande och prestation
 • Pröva olika mötestekniker, check-ins, säkerställa aktivt deltagande av alla mötesmedlemmar, fördelning av air time etc

Upplägg

SÅ GÅR KURSEN TILL 

På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. På kursen varvas teori och diskussioner med interaktiva övningar i syfte att skapa aha-upplevelser och färdigheter. Du kommer att få inspiration och nya idéer om hur du och din organisation kan utvecklas och effektiviseras.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Agilt Ledarskap - att bygga trygga team, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Citerus AB
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

Citerus hjälper företag att bli mer agila och effektiva i sitt arbetssätt. Vi håller kurser och workshops inom metod, ledarskap och teknik. Vi är ledande när det gäller bl a Scrum, domändriven design, Java och Continuous Integration.  Citerus erbjuder ett flertal kurstillfällen av...

Läs mer om Citerus AB och visa alla utbildningar.

Highlights