Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad digital strateg – så möter du kundernas nya krav

Chef.
Kort om utbildningen
7 veckor
16 995 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-03-16 09:00 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Vet ni hur er verksamhet ser om 5 år? Har ni en tydlig plan för er digitala omställning? Hur omfamnar du en accelererande utveckling i ditt ledarskap? David Ståhlberg – med erfarenhet från Googles svenska ledningsgrupp – hjälper dig att skapa värde genom digitalisering.

Som chef och ledare har du en nyckelroll i att förstå hur digitaliseringen påverkar din bransch och verksamhet, etablera en tydlig och värdeskapande riktning, göra lärande och innovation till er styrka och sprida framtidstro. På många sätt är denna utmaning större än någonsin.

Målet med utbildningen är att du som ledare ska få förståelsen, verktygen och energin att leda ditt team i en tydligare riktning och hjälpa din verksamhet mot ett större värdeskapande. Detta är till lika delar ett strategiskt och ett praktiskt utbildningsprogram.

 • Skapa framdrift i din organisations verksamhetsutveckling.
 • Få både den konceptuella förståelsen för den nya omvärld vi lever i, och verktygen för att omsätta förståelsen till konkret förändringsarbete.
 • Förbered dig för roller som affärsutvecklare, verksamhetsstrateg, Chief Digital Officer, digital strateg eller liknande.

Kursinnehåll

Modul 1: Förståelse för digitaliseringens effekter

 • Vad är digitalisering och vad kommer därnäst?
 • Digitaliseringens effekter på samhället
 • Varför vissa bolag är så framgångsrika
 • Hur ni bibehåller relevans – Digitaliseringens tre nivåer
 • Digital strategi kontra strategier för en digital värld
 • Från produkt, till tjänst, till lösningar
 • Konkreta case: Vad gör andra?
 • Förarbete: Vad gör vissa bolag så framgångsrika?
 • Worksheet: Digitaliseringens tre nivåer – var befinner sig din bransch och din verksamhet?

Modul 2: Digitalisera med kunden i fokus

 • Kundens nya förväntningar
 • Omnikanal vs. Multikanal
 • Digital försäljning och marknadsföring
 • Hur du centrerar er verksamhet runt kunden (med en Customer Data Platform)
 • En kraftfull innovationsmodell för att skapa kundnytta med hjälp ny teknik
 • Ett verktyg för att väva samman digitalisering, hållbarhet och affärsutveckling
 • Hur ni ser er verksamhet utifrån och varför det är så svårt
 • Konkreta case: Vad gör andra?
 • Förarbete: Gå i kundens skor
 • Worksheet: Kundresekartan

Modul 3: Att sätta ut riktning

 • Strategidöden
 • En metod för att etablera en tydlig riktning
 • Att välja styrmodell
 • Att leda med begrepp vs. att leda med måltal
 • Snöbollseffekter och The Curse of Knowledge
 • Kommunikation mot styrelse, ägare och övriga stakeholders
 • Konkreta case: Vad gör andra?
 • Förarbete: Hur tydlig är er riktning?
 • Worksheet: Målbild 2025

Modul 4: Ledarskap i accelererande förändring

 • Kännetecken för en innovativ organisation
 • Tips och övningar som ger fler förutsättningar att vilja mer
 • Kulturella fångar och kulturella arkitekter
 • Svåra samtal – Konkreta verktyg för att hantera utmanande medarbetare
 • Hur du blir en förebild för radikal nyfikenhet
 • Enkla moduler som kan accelerera ditt lärande
 • Konkreta case: Vad gör andra?
 • Förarbete: Processkartläggning HR
 • Worksheet: Din personliga lärandeplan

Upplägg

ETT 100% DIGITALT FORMAT

 • Ett tydligt före och efter varje seminarium, med förarbeten och praktiska uppgifter
 • Fler pauser än vanligt
 • Digitala breakouts
 • Digitala enkäter via Menti
 • Vi ber alla att anstränga sig lite extra!

Som kursdeltagare leds du genom en process där du får utmana både din förståelse för digitaliseringens innebörd, och skapa konkreta resultat i den egna verksamheten. Vi kommer hämta kraft i organisationer som gjort lyckade förändringar av sin verksamhetsmodell och sina arbetssätt och på så vis lära oss av de bästa.

Kursen består av fyra moduler, och riktar sig till dig som har en nyckelroll i din verksamhets utvecklingsarbete. Varje modul innehåller ett förarbete, ett digitalt huvudseminarium via länk tillsammans med övriga deltagare, ett worksheet för efterarbete och ett coachningstillfälle med kursledaren.

Målet med kursen är att du som ledare ska få förståelsen, verktygen och energin att leda ditt team i en tydligare riktning och hjälpa din verksamhet mot ett större värdeskapande.

Tid & plats

Utbildningen hålls online.

Kursstart 16/3, övriga tillfällen 22/3, 1/4 och 8/4, kl 09.00-12.00.

Du bör kunna delta vid samtliga digitala träffar som ingår i din kursstart.

Erbjudande

Ta med kollegorna - gå 3 för 2!

Kursledare

David Ståhlberg – nominerad till Årets Talare 2019 – är senior rådgivare i verksamheter med en transformativ agenda och leder idag en handfull bolag genom den digitala strategiutvecklingen. I sin parallella roll som föreläsare och utbildare hjälper ledare på alla nivåer att förstå vad den teknologiska förändringstakten innebär för människan, ledarskapet och affären.

Med fingret på pulsen, en skattkista av exempel och en inspirerande ärlighet bjuder David både på hisnande insikter och handfasta verktyg för konkreta förbättringar i er verksamhet.

David har en bakgrund inom HR, sälj, marknad och som affärschef, med tidigare erfarenhet från ledningsgruppen på Google i Sverige och från Procter & Gamble. Tillsammans med Johan Eriksson (Google) har han skrivit boken ”Marketing goes Digital”.

David Ståhlberg är certifierad inom AI och affärsstrategi vid MIT Sloan School of Management, och har därtill examina inom civilekonomi vid Handelshögskolan, samt statsvetenskap och teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Han är styrelseledamot i svenska e-handelsplattformen Litium, och ordförande i Statistiska Centralbyråns användarråd för kommunikation.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad digital strateg – så möter du kundernas nya krav, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Chef.

Chef är ett modernt medieföretag som har som målsättning att ta Sveriges chefer vidare. Varje månad når vi fler än 300 000 chefer sammantaget i våra digitala kanaler och 153 000 chefer via vår papperstidning. Chef finns där chefer finns. Chef...


Läs mer om Chef. och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Chef.


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Diplomerad digital strateg – så möter du kundernas nya krav!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 31 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Diplomerad digital strateg – så möter du kundernas nya krav från Chef., fyll i dina uppgifter: