Visa utbildning.se som: Mobil

Kundservice för ökad försäljning – utbildning i 4 steg

CHART Learning Solutions
Kort om utbildningen
Längd: 4 dagar
Pris: 14 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kursöversikt och kursstart varje onsdag (45 minuter) - Distans
Sista ansökan: En vecka innan kursstart!
   
Ort: Distans
Språk: Engelska

Beskrivning av: Kundservice för ökad försäljning – utbildning i 4 steg

Skapa kunder för livet med god kundservice

Distansutbildning med personlig coach! Utbildning i din egen takt!

Det är ingen tillfällighet att utmärkt kundservice kommer från Kundserviceen högt utbildad personal som kontinuerligt arbetar med att förbättra de egna kunskaperna. 

Under utbildningen går vi igenom hela kundprocessen, från det första intrycket till hur du kan arbeta med uppföljning för att skapa möjligheter till merförsäljning. Du lär dig också att lugna ner en arg eller upprörd kund och hantera klagomål.

Efter utbildningarna kommer du som deltagare att ha de kunskaper som krävs för att skapa långsiktiga kundrelationer som ökar intäkter för din organisation. Du kommer också att kunna eliminera problem innan de inträffar, bygga upp ett positivt rykte och skapa medarbetare som är redo att leverera sitt allra bästa.

Utbildningen omfattar 3 kurser inom varje utbildningssteg som väljs valfritt baserat på behov!

Vi har utvecklat en utbildningsmetodik som förbereder ledare och medarbetare för den roll de kommer att ha i sin organisation. Vår metodik är baserad på ”blended learning”, dvs en kombination av det bästa av två världar, e-learning kombinerat med coaching för varje elev.

Kursinnehåll

Kundserviceutbildningen är uppbyggd i fyra steg med vardera tre kurser. Du kan boka alla steg samtidigt eller var för sig. Priset är 14.950 SEK för första och sista steget då kompetensvärdering ingår. I övriga steg är priset 13.950 kr. 

 De olika stegen innehåller:

Steg I: Att skapa positiv kontakt

Första intrycket

 • Hälsning/introduktion
 • Artighet mot kunden
 • Professionellt utseende/klädsel
 • Ordval
 • Telefonbeteende

Bygga relationer 

 • Affärsbeteende
 • Etablera nya relationer
 • Skapa tilltro
 • Förtroende i alla situationer
 • Skapa långsiktiga relationer

Ställa frågor

 • Frågeteknik
 • Situationsfrågor
 • Problemfrågor
 • Konsekvensutvärdering
 • Värde av problemlösningen

Steg II: Att hantera problem och svåra situationer

Lyssna

 • Äkta lyssnande
 • Öka koncentrationen
 • Skapa nyfikenhet
 • Öka förståelsen
 • Kritiskt lyssnande

Problemlösning

 • Att uppmärksamma problem tidigt
 • Fyra steg i kreativ problemlösning
 • Korrekt definition/analys av problem
 • Effektivt beslutsfattande
 • Krishantering

Svåra situationer

 • Lugna ned upprörd/arg kund
 • Svåra kunder
 • Samtalsupptrappning
 • Hantera klagomål
 • Meddela dåliga nyheter

Steg III:Uppföljning, eget initiative samt stöd till andra

Uppföljning

 • Uppföljning och möjligheter till merförsäljning
 • Undvika att köparen får ångrar sig
 • Beteende för uppföljning via e-mail
 • Feedback och enkäter för kundnöjdhet
 • Behålla kunder för livet

Få och ge hjälp

 • Få rätt hjälp
 • Ge råd till kollegor
 • Coacha kollegor
 • Hantering av kundens upplevelse
 • Hantering av kundens förväntningar

Eget initiativ

 • Personligt ledarskap
 • Ta eget initiativ
 • Att åstadkomma resultat med andra
 • Personligt ansvar
 • Att övervinna hinder på arbetsplatsen

Steg IV: Stresshantering, Belöning och erkännande

Att ge service

 • Positiv attityd
 • Personlighet och integritet
 • Att göra fel
 • Ömsesidig respekt
 • Flexibilitet

Stresshantering

 • Stress för framgång
 • Tekniker för stresshantering
 • Flexibilitet
 • Balansera privatliv och yrkesliv
 • Förhindra att bli utbränd

Belöning och erkännande

 • Ge belöning och erkännande
 • Självuppskattning
 • Fokusera på styrkor
 • Kunduppskattning
 • Komplimanger för att motivera

Tidigare kursdeltagare

Business continued to grow in double digits after we started CHART, compared to an industry growing in single digits.

Over the next three years, Belmark is looking to grow 32%.  The only way we can do that is to continue to invest in technology, and to have the “best feet on the street” in the industry.  We have raised the bar for our sales team with CHART.  Belmark incorporates the Customer Service Tutorials into the Customer Service department so that their interactions with our customers and prospects are aligned with our sales team.

Customer Services Training, Jane Zilles, Belmark Inc. Printing solutions, USA

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kundservice. Vi riktar oss till dig som arbetar med helpdesk, konsulter, IT-konsulter  och övriga serviceyrken. Bästa utfall är när Gruppledaren deltar i kursen och efter varje steg utforma ”Best Practice” för sin enhet. All utbildning sker på engelska förutom coaching som kan fås på svenska. Den engelska utbildningen stärker dessutom kunskapen i det engelska språket.

Investering

Priset är 14950 SEK inklusive kompetensvärdering för 3 utbildningar. Coachning ingår efter varje kurs (3 coachomgångar).

Upplägg

Varje steg är 3 månader och omfattas av tre kurser vardera med individuell coachning efter varje kurs. Diplom erhålls efter varje steg och certifikat efter komplett utbildning, dvs efter alla steg.

Examen, diplom m.m.

Efter varje genomfört steg så erhåller du ett diplom för det aktuella området. Vid genomförande av alla stegen (4) så erhåller du certifikat ”Certified Customer Service Professional” med dess innehåll beskrivet.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Kundservice för ökad försäljning – utbildning i 4 steg.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

CHART Learning Solutions

CHART Learning Solutions

Vi har utvecklat en utbildningsmetodik som förbereder ledare och medarbetare för den roll de kommer att ha i sin organisation. Vår metodik är baserad på ”blended learning”, dvs en kombination av det bästa av två världar, e-learning kombinerat med integrerad...


Läs mer om CHART Learning Solutions och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till CHART Learning Solutions

CHART Learning Solutions

Helsingborg

 Visa telefonnummer

Recensioner

Matthew Rozek   |   2016-06-22
We are a US Helpdesk team who has been running this course. By understanding the customer dialogue we have managed to handle complaints better, we have got a common language and most important, our team is much stronger and motivated.
          (4)