Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Lean Produktionslogistik

Chalmers Professional Education
Kort om utbildningen
3 dagar
15 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-10-20 - Göteborg
Öppen utbildning
   
Göteborg
Svenska

Kursbeskrivning

Lean produktionslogistik– utveckling av produkternas värdeflöden

Vad är dina utmaningar och varför denna kurs? En grundläggande princip i Lean är utveckling av produkternas värdeflöden. Exempel på utmaningar och problemställningar som många företag stöter på är:

 • Hur kan vi få det att fungera vid blandad produktion?
 • Hur ska vi agera vid låga volymer och/eller stor variantflora?
 • Hur får vi det existerande MPS-system som ett stöd för en lean-miljö?

Följande lär du dig under dessa tre dagar:

Kursens syfte är att ge kunskap om hur man utifrån lean-principer kan skapa effektiva produktionsflöden och materialförsörjning för olika produktionsmiljöer. Vi diskuterar typiska problem­ställningar, dels från en mer teoretisk utgångspunkt och dels genom verklighetsbaserade exempel. Särskilt fokus läggs på metoder för planering och styrning för att erhålla effektiva värdeflöden. Viktiga ämnesområden är:

Produktionslogistik i en Lean verksamhet

Logistiska utmaningar i produktionsflöden

Planering och styrning av flöden för produktion och materialförsörjning.

Metoder för planering och styrning på olika nivåer i företaget

Relationen mellan huvudplanering, orderplanering och Lean

Materialförsörjning och metodik för utveckling av materialförsörjningsflöden

Under kursen reflekterar vi tillsammans över olika svårigheter som finns kring utveckling av produkternas värdeflöden samt diskuterar hur man som företag kan agera. Vi använder oss av praktiska övningar, spel och praktikfall.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Lean och ta nästa steg inom förbättring av produkternas flöden inkl. materialflöden. Kursen är en fördjupning för dig som har tidigare erfarenhet av Lean-arbete. Du har erfarenhet som Produktionschef, Produktionsledare, Produktionstekniker, Lean Koordinator, Lean Coach och/eller Verksamhetsutvecklare

Programinnehåll

Dag 1 Hur gör vi idag?

 • Grunderna i Lean
 • Leanprinciper relaterade till logistik 
 • Kundvärde och slöserier - sambandet Muda-Mura-Muri
 •  Flödets betydelse och innebörden av flödesprinciperna
 • Produktionslogistikmiljö

Produktionsflödesspel
Spelet genomförs i grupper om 8-10 deltagare / grupp och vi spelar 5 omgångar. Teorier varvas med reflektion, diskussion och  förbättringar mellan varje spelomgång.

Fokus på utmaningar i produktionsflöden:

 • Batchlogiken vs Flödeslogiken
 • Produktionsflödesmönster, seriella och parallella flöden
 • Utnyttjandegrad vs effektivitet
 • Variationer och beroenden
 • Tekniker att minska slöserier (förluster) i produktionsflöden
 • Flaskhalsar, Köteori
 • Ledtider - i en Lean kontext

Gemensam middag i anslutning till kurslokalen

Dag 2

Materialförsörjning

 • Materialförsörjning , intern och extern
 • Principer för materialförsörjning och utformning av system för  materialförsörjning
  - Kontinuerlig försörjning, kitting, sekvensiering, batchning - Plockmetoder - Plockstöd

Verktyg och metoder för verkstadsplanering

 • Tidsdiskret (orderbaserat)
 • Taktbaserat
 • Dragande och tryckande styrning (push, push-pull, pull – varianter på ”kanban”, supermarkets, balansering,
  I/O & Conwip, Drum-buffer-rope, planering med och utan kapacitetstak, daglig styrning)
 • Heijunkametodik
 • Organisation och utveckling (inte bara metoder i ett Leanperspektiv)

Verktyg och metoder för verkstadsplanering (forts.)

Produktionsspel

Från tryckande till dragande, inkl. seminarium.

Summering, utvärdering & reflektion av dag 2.

Dag 3

Planering och styrning
Överblick och genomgång av planeringsnivåer
(Material och kapacitet)
         
Verktyg och metoder på olika planeringsnivåer

 • Sälj- och verksamhetstyrning  (översiktligt)
 • Huvudplanering (översiktligt)
  - huvudplaneringens roll, mixed-model,level vs chase vs ledtid,utjämning,heijunka-metodik
 • Orderplanering (inkl övningar)
  - Partibildning (EOK – ställtid vs kapacitet)
  - Beställningspunkt
  - MRP
 • Kopplingen mellan MPS-system och Lean
 • Nyckeltal

Övning planeringsnivåer
Koppling mellan huvudplanering, MRP och Lean
Summering, utvärdering & reflektion
Kursen avslutas

Upplägg

Denna kurs använder sig av ett flertal olika pedagogiska metoder och ansatser för att säkerställa en hög läreffektivitet. Teoriavsnitt och erfarenheter från hur de bästa företagen gör varvas med praktiska övningar. Målsättningen är att göra både den teoretiska och praktiska kunskapen handlingsorienterad så att deltagaren kan få direkt praktiskt nytta av den i sin hemmaorganisation.

Kurslokal
Kursen genomförs i Göteborg. Lokal meddelas i samband med att kallelse och praktisk kursinformation skickas ut.

Anmälan
Vänligen notera att antalet platser är begränsade.

Kursavgift
I kursavgiften ingår deltagande i kursens alla moment, dokumentation, lunch och kaffe/te. Avgiften kan betalas med kreditkort (Visa or Mastercard) vid anmälan eller faktureras.

Avbokning
Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

 • 0-2 veckor innan kursstart: 100% av kursavgiften
 • 2-4 veckor innan kursstart: 50% av kursavgiften
 • 4-8 veckor innan kursstart: 25% av kursavgiften

Vi är alltid villiga att överväga en kollega som ersättare för den deltagare som har förhinder. Avbokning måste ske skriftligen.

Ytterligare information
Två veckor innan kursstart kommer detaljerad information distribueras till anmälda deltagare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean Produktionslogistik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Vårt mål är att förse näringslivet med världsledande kunskap inom teknologirelaterade kunskapsområden.Vi erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier för chefer och medarbetare i...


Läs mer om Chalmers Professional Education och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Lean Produktionslogistik!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 25 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området

Liknande utbildningar