Visa utbildning.se som: Mobil

Lean i samhällsbyggandet

Chalmers Professional Education
Kort om utbildningen
8 dagar
38 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Intresseanmälan - Göteborg
Öppen utbildning
   
Göteborg

Om utbildningen

Lean för bygg och anläggningssektorn

Lean i samhällsbyggandet

Denna kurs lär dig hur du kan använda dig av Lean för att effektivisera byggandets processer. Lean är en verksamhetsfilosofi och ett strategiskt tänkande som omfattar verksamheten i enskilda företag, men också samarbetssituationer mellan företag. Genom simuleringsövningar och studiebesök hos byggföretag där Lean är en verksamhetsstrategi lär du dig hur samsyn kring grundläggande värderingar samt strukturerat och metodiskt arbete bidrar till att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

Programinnehåll

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt i hur Lean och industriella processer kan effektivisera samhällsbyggandet. Framgångsexempel från olika aktörer i branschen varvas med teori och praktiska övningar. Områden som planering, effektiva materialflöden, lean i byggprocessens olika delar samt lean som hållbarhetsstrategi är exempel på fokusområden för kursen.

Träff 1– Introduktion Lean

Fokus för första träffen ligger på att skapa en teoretisk grund för vidare arbete inom lean. Filosofi och principer från grundläran kommer varvas med vinklingar mot samhällsbyggande. Introduktion till lean och simulering av lean i praktiken genom leanspel.

Träff 2 – Lean för effektiv materialförsörjning och bättre planering

Träffen kommer fokusera på hur aktörer kan använda de filosofier och teorier från träff 1 för att skapa förutsättningar för en bättre materialförsörjning och bättre planering. Hur kan en projektorganisation arbeta tvärfunktionellt med lärande och ständiga förbättringar? Lean ledarskap, lean projektplanering, Obeya, VPP är exempel på moduler som ingår i detta utbildningstillfälle.


Träff 3 – Arbeta med lean i byggprocessen

Under träff 3 möter deltagarna projekt och organisationer som utvecklat och implementerat Lean som en del i sin vardag. Fokus kommer ligga på lean i byggprocessens olika delar. Utbildningstillfället kommer ge insikter om hur flöden kan utformas inom bygg och anläggningsprojekt för en mer effektiv och lönsam slutprodukt.

Träff 4 – Lean för ett hållbart samhällsbyggande

Fokus under sista träffen kommer vara att förankra och de lärdomar som dragits under kursen samt fördjupning i hur lean kan och bör användas i ett hållbarhetsperspektiv.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till aktörer som är verksamma inom samhällsbyggandet, såsom leverantörer, arkitekter, konsulter, tekniker, inköpare, personal- och ekonomifunktioner samt företagsledning inom såväl små och stora byggföretag.

För ett givande utbyte eftersträvar vi att deltagarna har olika roller i processen.

Tid & plats

Träff 1: 18-19 oktober, 2017, Göteborg
Träff 2: 7-8 november, 2017, Stockholm
Träff 3: 5-6 december, 2017, Malmö
Träff 4: 23-24 januari, 2018, Göteborg

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad kurs kommer du kunna:

  • Synliggöra processerna med fokus på värdeskapande
  • Stimulera människor till ökat engagemang
  • Förstå hur värdefödet påverkas av företagssamverkan
  • Skapa förutsättningar för en effektivare materialförsörjning och bättre planering.
  • Vidareutveckla arbetssätt enligt leanfilosofin
  • Känna till nyttor och värden av systematiskt leanarbete
  • Använda etablerade verktyg och processer inom lean

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean i samhällsbyggandet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Främst handlar detta om att hantera utmaningar inom produktutveckling, teknikbaserad affärsutveckling, processutveckling, projektledning, produktion och logistik. Vårt mål är att förse näringslivet med världsledande...


Läs mer om Chalmers Professional Education och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Lean i samhällsbyggandet!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 25 recensioner.
Alla recensioner för arrangören