Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Improving R&D performance (Lean PD)

Chalmers Professional Education
Kort om utbildningen
5 dagar
35 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Intresseanmälan - Göteborg
Öppen utbildning
   
Göteborg
Engelska

Kursbeskrivning

Improving R&D Performance (Lean Produktutveckling)

- 5 dagar för R&D-chefer och ledningsgrupper inom produktutveckling som vill utforma och förverkliga en leanstrategi för sin verksamhet.

Välkommen till Improving R&D Performance - Lean PD. I denna utbildning får du redskapen för att kunna implementera leanprinciper och därmed frigöra resurser för att maximera värdeskapandet i R&D-organisationen. Fokus ligger på:

  • Introduktion av Lean produktutveckling: bakgrund, värderingar och metoder
  • Ledningens roll
  • Utvecklingen och implementeringen av Lean produktutveckling i din organisation

Lean produktutveckling baseras på två huvudprinciper: att eliminera slöserier och att fokusera på värdeskapande aktiviteter. Potentialen är enorm - i många företag adderar mindre än hälften av alla aktiviteter som görs inom produktutveckling reellt värde.
Produktutvecklingsprocessen, som ju är kreativ process kännetecknad av osäkerhet och hög grad av variation, skiljer sig väsentligt ifrån produktionsprocessen eller administrativa processer, men att arbeta enligt leanprinciper visar sig fungera väl även här.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Ledningsgrupper eller chefer och ledare i företag som utifrån en självanalys av den egna verksamheten vill fastställa en ambitionsnivå och plan för lean-implementering.

Programinnehåll

Lean Produktutveckling ger insikter, förståelse, kunskaper och färdigheter kring förutsättningarna och tillvägagångssätt för att införa lean-processer och metoder. Programmet ger deltagarna praktiskt stöd genom en process där de analyserar sin egen utvecklingsverksamhet, identifierar förbättringspotential och formar strategier för framgångsrika förändringsinitiativ med målet att införa lean produktutveckling.

Programmet bygger på både forskning och etablerad praxis och erbjuder en blandning av traditionella föreläsningar och övningar, i kombination med reflektions- och diskussionsessioner. Kursen är utformad så att deltagarna ges möjligheter att reflektera och tillämpa kunskapen relaterat till det egna arbetet och erfarenheter. Dessutom vilar programmet på antagandet att kunskap bäst skapas i dynamiskt samarbete, vanligtvis genom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna från olika företag.

Upplägg

Utbildningen genomförs i internatform, vilket innebär att även kvällar kan komma att disponeras till förberedelser eller för nätverkande och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Viss förberedelse kommer också att krävas mellan programtillfällena.

Observera att denna utbildning hålls på engelska!

Pris för utbildningen är 35.000 SEK exkl. moms och inkluderar böcker, case och annat utbildningsmaterial. Resor, kost och logi tillkommer. 

Kursledare

Programchefen Martin Karlsson har ordet

KOMBINERA LEAN OCH BEST PRACTICE OCH STÄRK DITT R & D ARBETE

Människor i R&D-organisationer utvecklar ny kunskap och utforskar ny teknik. Uppgifterna är ofta komplexa och kräver samordnade insatser av ingenjörer från flera kompetensområden. I dagens konkurrenskraftiga landskap är både budgetar och scheman tight. Det finns således ett stort intresse för att göra förändringar för att förbättra R&D arbetet.

Med tiden har vissa best practice-metoder utvecklats. Dessa kan tillämpas i R&D-organisationer i alla branscher. Toyota utvecklade "Lean Product Development" och många västerländska företag tillämpar nu dessa principer. Programvaruindustrin kom fram med flexibel eller "agil" produktutveckling. Nu använder även hårdvaruföretag agila metoder för att påskynda utvecklingen. Båda dessa principer harmoniserar med etablerad forskning om gruppdynamik, organisationsteori och kommunikation.

I programmet får du kunskap om kraftfulla metoder som tar dig till dina mål och du lär dig driva förändringar för att förbättra och effektivisera din R&D. 

Välkommen till programmet!

Martin Karlsson
Programchef

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Improving R&D performance (Lean PD), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Vårt mål är att förse näringslivet med världsledande kunskap inom teknologirelaterade kunskapsområden.Vi erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier för chefer och medarbetare i...


Läs mer om Chalmers Professional Education och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Improving R&D performance (Lean PD)!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 25 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området

Liknande utbildningar