Visa utbildning.se som: Mobil

Dynamic Positioning Revalidation course

Chalmers Professional Education
Kort om utbildningen
5 dagar
24 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Göteborg
Engelska

Kursbeskrivning

Dynamic Positioning Revalidation course

DP Re-Valideringskurs är ett nytt alternativ att förnya sitt certifikat då man inte har uppnått 150 DP-dagar under de senaste 5 åren. Kursen är relevant om en DPO inte har varit aktiv i DP-verksamhet under en tid och behöver uppdatera sig i arbetssätt, DP-systemkunskap och i de senaste reglerna och föreskrifterna.

Målgrupp

Målgrupp 

DPO;er som söker alternativ för förnyelse av sitt DP-certifikat.

Förkunskapskrav 

Minsta behörighetskrav är ett DPO-certifikat utfärdat av Nautical Institute.

Kursinnehåll

DP Valideringskurs kan slutföras upp till 6 månader före det förnyade datumet som fastställs av Nautical Institute.
Om deltagaren genomför kursen för första gången krävs det inte minimum DP-tid till havs.
Om deltagaren genomför kursen för en andra och påföljande gång, krävs minst 28 dagar DP-tid till havs. DP-tid till havs kan slutföras före eller efter förnyelsekursen.
Innehavare av Legacy- och Grandfather-certifikat kommer att kunna delta i Valideringskursen och förnya sina certifikat till den 31 december 2019.

Förnyelsen av DP-certifikatet kommer att fasas in i enligt nedan (enligt Nautiskt Institut):
2015: Förnyelse av DP-certifikat utfärdade 1984-2002, 2009 och 2010
2016: Förnyelse av DP-certifikat utfärdade 2003-2004 och 2011
2017: Förnyelse av DP-certifikat utfärdade 2005-2006 och 2012
2018: Förnyelse av DP-certifikat utfärdade 2007-2008 och 2013
2019: Förnyelse av DP-certifikat utfärdade 2014 och så vidareFör att verifiera ditt DP-certifikat, följ länken;
http: //www.nialexisplatform.org/certification/dynamic-positioning/verify...

Kursen består av en blandning teori och praktiska övningar i DP-simulatorer. Det övergripande kursmålet är att uppdatera DPO:er med de senaste reglerna, lägesreferenser och sensorer, kända DP-incidenter och lärdomar utifrån dessa.
Vid kursens slut ska deltagaren:
• Ha fått kunskap om de senaste reglerna och förordningarna
• Ha fått kunskap om den senaste utvecklingen inom sensorer och PRS
• Ha förvärvat kunskap om de senaste relevanta DP-incidenterna och varför de inträffade
• Känna igen de olika larm-, varnings- och informationsmeddelandena
• Utföra operativ planering, riskbedömning och riskidentifieringsuppgifter
• Ställa in DP-systemet för en viss uppgift / process
• Besluta hur man ska agera vid systemfel

Resultatet bedöms utifrån en teoretisk (online) och en praktisk (individuellt i simulatorn) uppgift. Varje del måste slutföras och godkännas och därefter görs en notering i lämplig loggbok och ett kursbevis utfärdas.

Att göra innan kursen börjar:

Minst 2 veckor i förväg skall en kopia av ditt behörighetsbevis (CoC) och ditt DPO-certifikat skickas till Chalmers Professional Education för verifiering.
Deltagaren måste visa upp det ursprungliga DP-certifikatet och DP-loggboken vid kursstart.

Mer information

För mer information fyll i en intresseanmälan medan!

Kursledare

Christopher Anderberghar en masterexamen i Maritime Management. Han arbetar med utveckling av Offshore och Dynamic Positioning-operationer och är instruktör inom avdelningen Maritime Human Factors och Nautik. Efter avslutade sjökaptensstudier och BSc-examen vid Chalmers arbetade han inom Walleniusrederierna som styrman i den oceangående flottan. Därefter började han på en så kallad "Bowloading Tanker" i Nordsjön och karriären inom offshoreverksamheten har fortsatt. Christopher har deltagit i flera olika avancerade operationer inom Dynamic Positioning (DP), ankarhantering, ice management, offshore support etc., flera av dessa i arktiska miljöer.

Examen, diplom m.m.

Ett kursbevis utfärdas vid avslutad och godkänd kurs.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Dynamic Positioning Revalidation course, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Främst handlar detta om att hantera utmaningar inom produktutveckling, teknikbaserad affärsutveckling, processutveckling, projektledning, produktion och logistik. Vårt mål är att förse näringslivet med världsledande...


Läs mer om Chalmers Professional Education och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Dynamic Positioning Revalidation course!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 25 recensioner.
Alla recensioner för arrangören