Visa utbildning.se som: Mobil

Behörighetsförlängning Fartygsbefäl

Chalmers Professional Education
Kort om utbildningen
10 dagar
29 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Göteborg

Kursbeskrivning

Behörighetsförlängning Fartygsbefäl

Behöver du förlänga din behörighet? Har du arbetat iland, saknar tillräcklig tjänstgöringstid till sjöss och behöver aktualisera dina kunskaper skall du gå vår kurs.

Kursen är totalt två veckor (5 plus 5 dagar) och består både av teori och praktik.

Kursens syfte är att ge deltagaren förutsättning för att kvalificera sig för fortsatt tjänstgöring i fartygsbefälsbefattningar ombord och samtidigt kunna visa och aktualisera egen yrkeskompetens. Kursen ger dig erforderliga kunskaper enligt gällande bestämmelser i överensstämmelse med TSFS 2013:47 och STCW Manila.

Målgrupp

Fartygsbefäl vars behörighet måste förnyas och som inte har tillräcklig tjänstgöring till sjöss under de senaste fem åren. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat:
 - Författning, miljö- och sjöfartsskydd: Översiktligt om relevanta internationella och svenska bestämmelser med avseende på fartygs säkerhet, personlig säkerhet samt maritimt miljöskydd
- Vakthållning: Bridge Resource Management (BRM)
- Fartygsteknik: stabilitet, fartygsmotstånd och underhållssystem
- Bryggtjänst: Radarteori, ARPA-teori, Elektroniska navigeringssystem, Sjötrafikföreskrifter, Simulatorövningar
- Lastteknik: Ny relevant teknik, Datorstödda lastövervakningssystem, Lastsäkringsproblematik inkl. manualer

För examination: obligatorisk närvaro samt godkända praktiska moment i simulator.

Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen blir synligt i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

För dig som betalar kursen privat finns möjlighet att söka stipendie för kurskostnaden hos Stiftelsen Sveriges Sjömanshus under 2018. Se deras hemsida för referens eller hör av dig till kursledningen.

Examen, diplom m.m.

För examination: obligatorisk närvaro samt godkända praktiska moment i simulator. Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen blir synligt i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.  Denna kurs ger underlag för förnyad grundbehörighet. Notera att för att du skall få ut ny, full behörighet, behöver du förutom giltigt friskintyg inneha giltigt intyg från Basic Safety, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Avancerad brand (AFF) samt grundläggande utbildning i sjukvård.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Behörighetsförlängning Fartygsbefäl, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Främst handlar detta om att hantera utmaningar inom produktutveckling, teknikbaserad affärsutveckling, processutveckling, projektledning, produktion och logistik. Vårt mål är att förse näringslivet med världsledande...


Läs mer om Chalmers Professional Education och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Behörighetsförlängning Fartygsbefäl!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 25 recensioner.
Alla recensioner för arrangören