Inga recensioner än

HD del 2 - Supply Chain Management

Längd
2 år
Pris
69 000 DKK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
augusti 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Engelska
Längd
2 år
Pris
69 000 DKK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
augusti 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Engelska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

HD2 Supply Chain Management

Stärk din kunskap om värdeskapande över hela försörjningskedjan

HD2 i Supply Chain Management (SCM) utrustar dig med rätt kompetens för att organisera värdeskapande över hela leveranskedjan. Vi erbjuder dig den rätta kombinationen av kvalitativa och kvantitativa verktyg för att utveckla din expertis inom supply chain management!

Kursen erbjuds endast på engelska.

En värld i rörelse

De flesta företag går igenom en enorm omvälvning av hela sin leveranskedja dessa år. Den gröna omställningen är i full gång eftersom klimatkrisen och befolkningens efterfrågan förändras. Den tekniska utvecklingen tvingar oss att ta vara på de nya möjligheter som digitaliseringen av hela samhället erbjuder. Därför är det inte tillräckligt att dagens supply chain management helt enkelt matchar dagens utmaningar. Nej, vi måste vara ambitiösa. Vi ska ligga i framkant när det gäller att förnya alla värdekedjor, allt från produktion, distribution och återvinning av resurserna.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

augusti 2023

 • Öppen utbildning
 • Köpenhamn
 • Engelska

Målgrupp

HD2 Supply Chain Management fokuserar på företagets hela värdekedja och är därför attraktiv för medarbetare som arbetar med produktion, inköp, logistik och transporter av både produkter och tjänster.

Utbildningen är för dig som vill arbeta med att analysera supply chain-praxis ur ett affärsperspektiv och optimera ditt företags värdekedjor och processer. 

Kursinnehåll

Din nytta av utbildningen

HD i Supply Chain Management ger dig den rätta mixen av strategiskt beslutsfattande, kritiskt tänkande, problemlösning, processledning, affärsanalys och personalhantering.

Supply Chain Management är av högt värde för chefer som vill utöka sin personliga verktygslåda.

Du utvecklar dina kompetenser och färdigheter inom områden som:

 • förvaltning
 • affärsprocessdesign och automatisering
 • dataanalys
 • nätverksdesign
 • strategisk ledning
 • hållbarhet och socialt ansvar
 • lean management
 • specialiserad kunskap (drift, logistik och inköp)
 • förhandling och relationshantering
 • digitalisering
 • mjukvaruverktyg
 • planera

Karriärmöjligheter

Det gynnar din arbetsgivare och din karriär

HD-programmet är en forskningsbaserad utbildning där du kommer att kunna utveckla lösningar för affärsutmaningar. Under hela kursen får du lära dig olika metoder, begrepp och en bra kombination av verktyg. Programmet uppdateras kontinuerligt så att det följer den senaste praxisen och de senaste trenderna.

HD2 Supply Chain Management är ett steg på vägen till vidare studier eftersom den kvalificerar dig till kandidatprogrammet i företagsekonomi eller för en magisterexamen. 

Upplägg

Utbildningens struktur

På HD2 i Supply Chain Management har du ämnen fördelade på fyra terminer. Nedan kan du se hur utbildningen är uppbyggd:

 • Termin 1: Global Supply Chain Strategy (5 ECTS), Operations & Logistics Planning (5 ECTS) och Circular Economy (5 ECTS)
 • Termin 2: Förhandlings- och relationshantering (5 ECTS), The Digital Supply Chain (5 ECTS) och Business Project SCM (5 ECTS)
 • Termin 3: Du specialicerar dig i valfria kurser, för vilka du ska läsa upp till 15 ECTS-poäng. Du måste ta minst ett av de två följande valfria ämnena: Business Intelligence & Data Analytics (5 ECTS) eller International Sourcing & Strategic Procurement (5 ECTS).
 • Termin 4: Skapar du ditt slutprojekt.

Investering

Pris per termin på HD2 - Supply Chain Management är 17 250 DKK.

Utbildningen är fyra terminer och kostar totalt 69 000 DKK.

CBS - Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...

Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Highlights