Visa utbildning.se som: Mobil

HD del 2 - International Business

CBS - Copenhagen Business School
Kort om utbildningen
2 år
66 000 DKK Momsfri
Öppen utbildning
   
Köpenhamn

Kursbeskrivning

Bli rustad inför globaliseringens utmaningar

Som det mest internationellt inriktade HD-programmet i Danmark erbjuder dig HD del 2 International Business speciella karriärfördelar både internationellt och i Danmark. HD International Business kvalificerar dig dessutom att läsa vidare på flera masterprogram och därmed ta ytterligare ett steg framåt i din karriär.

HD studio vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper i internationella affärsprocesser och vill fylla en ledningsfunktion, analytisk- eller specialistfunktion i internationella företag och organisationer. Det kan till exempel vara som exportchef, regional försäljningschef, dotterbolagschef, konsult / affärsrådgivare etc. Du får de ekonomiska och administrativa kompetenser som behövs för att hantera de utmaningar som den internationella företagsledaren står inför.

Efter att ha läst företagsekonomisk diplomutbildning del 2 i International Business har du förmåga att:

  • utvärdera optimala etableringsstrategier
  • organisera och utveckla företagets globala värdekedja
  • genomföra marknadsanalyser och organisera marknadsinsatser på potentiella utländska marknader
  • optimera kommunikationen mellan de internationella affärsenheterna
  • analysera det internationella företagets produktion och kunskapsutbyte
  • anta ledarskapsansvar i utländska affärsenheter
  • genomföra försäljning och upphandlingar
  • utbilda anställda i företagets internationella affärsenheter i företagets processer

Programmet ger dig verktyg inom nyckelområdena för ledning i internationella företag och organisationer, marknadsanalys och internationella investeringar, marknadsföring, försäljning och produktion.

Utöver en traditionell utbildning kan utbildningen också genomföras som en onlinekurs som kan kombineras med arbete och utlandsvistelser.

Målgrupp

HD International Business vänder sig till chefer och anställda som vill utöka sina kunskaper i att hantera internationella affärsprocesser, till exempel etablering på nya marknader, internationell försäljning och upphandling, dotterbolagsledning och gränsöverskridande kunskapshantering.

Undervisningsmetod

Som online-kurs (100% e-learning)

På onlinekursen behöver du inte delta i de fysiska föreläsningarna förutom på introduktionsdagen och vid tentamen. Undervisningen sker genom intensiv dialog med lärare och studenter i utbildningens egna inlärningsutrymmen. Ett kvalificerat team av lärare är anslutna till kursen, vilket innebär att du kommer att följas tätt och utmanas i din egen takt (deadlines måste dock hållas). Samtidigt kräver studierna att du självständigt klarar att strukturera ditt lärande.

Som traditionell kurs

Undervisningen är en kombination av föreläsningar och grupparbete. Såväl föreläsningar som grupparbete kräver användning av olika IT-hjälpmedel (statistiskt analysprogram, kalkylblad, internetanslutning etc.). Du kommer att delta i fysiska föreläsningar två kvällar i veckan, vanligtvis tisdag och torsdag mellan 17-20 i CBS föreläsningssalar på Frederiksberg i Köpenhamn.

Upplägg

HD del 2 varar två år på deltid och betygsätts som 60 högskolepoäng motsvarande ett års fulltidsstudier. Arbetsbelastningen är i genomsnitt 20 timmar i veckan, vilket omfattar undervisning, förberedelse, uppdrag och prov.

HD utbildning via e-learning

CBS erbjuder en online-kurs i International Business på HD-utbildningen. HD del 2 International Business som onlinekurs passar dig som behöver öka din kompetens inom förvaltning av internationella företag, men som vill kunna studera när du har tid och möjlighet.

Flexibla onlinestudier med plats för arbete och familjeliv

Online-kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig parallellt med ditt arbete men som inte har fysisk möjlighet att befinna dig på universitetet. Genom att läsa HD del 2 International Business som en online-kurs har du möjlighet att kombinera studierna med arbete och familj och till och med organisera din undervisning. Det finns inget krav på deltagande utom för slutprovsprojektet.

Virtuell lärmiljö med personlig coach

Som onlinestudent ingår du i en virtuell miljö, där du själv ansvarar för dina uppgifter, men löser dem i dialog och kunskapsutbyte med såväl handledare som andra studerande. Förutom att få tillgång till olika inlärningsverktyg och övningar kommer det att finnas en hög frekvens av onlinemöten och veckovisa aktiviteter.

Som elev får du dessutom en personlig tränare som kan vägleda dig i att lösa uppdrag och andra utmaningar som uppstår i samband med studierna. Om du har möjlighet, är du välkommen att delta i föreläsningarna på plats.

Delar av undervisningen sker på engelska med en internationell lärare, och programmet är moduluppbyggt med flexibla tillval och frånval.

Investering

HD i International Business kostar 16 500 DKK per termin, oavsett om det är traditionell eller online-kurs.

Totalt pris för fyra terminer: 66.000 kr.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om HD del 2 - International Business , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

CBS - Copenhagen Business School

CBS - Copenhagen Business School

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...


Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

CBS - Copenhagen Business School


Recensioner
Bli den första att recensera HD del 2 - International Business !