Inga recensioner än

HD del 2 - International Business

Längd
2 år
Pris
69 000 DKK Momsfri
Längd
2 år
Pris
69 000 DKK Momsfri
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

HD del 2 - International Business

Läs HD del 2 - International Business på CBS och stärk din karriär

Tycker du att det är intressant att analysera och hantera internationella affärsprocesser? Och ser du dig själv i en ledande, analytisk eller specialistposition i internationella företag eller organisationer som samarbetar med utlandet? Då är denna utbildning relevant för dig!

Vilka kompetenser får jag av den här utbildningen?

En HD i International Business ger dig en helhetsorienterad utbildning byggd kring ledning och drift av internationella företag. Internationalisering kännetecknas av betydande fördelar, men är samtidigt förknippat med en högre grad av komplexitet som uppstår på grund av avstånd och skillnader mellan länder. Genom utbildningen har du möjlighet att tillägna dig de analytiska och ledarskapsmässiga kompetenser som gör att du kan hantera och utveckla företagets internationella aktiviteter.

Mot slutet av utbildningen kommer du att kunna:

 • Analysera ekonomiska, institutionella och kulturella förhållanden och trender
 • Bedöma etableringsstrategier för nya marknader och utveckla företagets globala värdekedja
 • Genomföra marknadsanalyser samt planera och anpassa marknadsföringsinitiativ lokalt
 • Utveckla företagets organisation, kommunikation och kunskapsdelning mellan internationella affärsenheter
 • Organisera, genomföra och utvärdera internationella projekt
 • Genomföra internationella förhandlingar
 • Förstå valutamarknaderna och användningen av säkringsinstrument

Hur gynnar utbildningen ditt företag?

 • Utbildningen är mycket praktisk och ger dig goda möjligheter att arbeta med ämnen och problemområden som ligger nära dig själv och ditt företag
 • Du får tid till att fördjupa dig i frågeställningar som det inte alltid finns tid till att gå igenom på arbetstid

Utbildningens flexibilitet

HD del 2 - International Business kan antingen läsas som en del av en komplett utbildning eller som enstaka kurs. Om du väljer att studera HD del 2 - International Business som en del av en kurs kommer du att följa ett utbildningsupplägg som tar två år på deltid.

Väljer du att läsa utbildningen som en enstaka kurs kan du välja att läsa exakt de ämnen som uppfyller dina egna behov. Genom att välja att läsa enstaka kurser kan du lättare anpassa din studietid så att det passar dig och din levnadssituation. 

International Business på CBS

HD del 2 - International Business som onlinekurs

Hela utbildningen kan även genomföras online och du kan även välja att växla mellan att delta fysiskt och online under studietiden. När du läser vår onlinekurs får du tillgång till onlineföreläsningar, undervisningsvideor och uppgifter så att du kan arbeta med utbildningsämnena och materialet. Onlinekursen riktar sig främst till dig som vill utbilda dig vid sidan av ditt arbete, men som kanske inte har möjlighet att närvara fysiskt vid den undervisning som sker i CBS lokaler.

Jobb & karriär

Utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter

HD del 2 - International Business ger dig behörighet att fylla ledande, analytiska och specialistpositioner i internationella företag och organisationer. Som den mest internationellt orienterade HD-utbildningen i Danmark ger HD del 2 - International Business på CBS dig särskilda karriärfördelar, både internationellt och i Danmark.

CBS - Kvalitet och utveckling

CBS har en välrenommerad image i näringslivet, eftersom de har tillhandahållit utmanande och forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet sedan mer än 90 år tillbaka. CBS mål är inte bara att förse dig med de färdigheter du behöver idag. HD måste också ligga i framkant i förhållande till morgondagens kompetensbehov. Därför utvecklar de kontinuerligt HD-utbildningens innehåll och pedagogik för att se till att undervisningen fortsätter att leverera rätt professionell kompetens.

Investering

Pris per termin: 17 250 DKK - totalt för samtliga fyra terminer: 69 000 DKK.

I priset ingår följande:

 • Undervisning
 • Vägledning
 • Examineringsförsök

Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur.

CBS - Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...

Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Highlights