Inga recensioner än

HD del 2 - Ekonomistyrning och processledning

Längd
2 år
Pris
69 000 DKK Momsfri
Nästa kurstillfälle
februari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 år
Pris
69 000 DKK Momsfri
Nästa kurstillfälle
februari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

HD del 2 - Ekonomistyrning och processledning

Stärk din karriär med en Företagsekonomisk dimplomutbildning i Ekonomistyrning och processledning

Vill du utveckla dina kompetenser inom drift, utveckling och implementering av ekonomisk förvaltning och ledningsinitiativ? Då är denna utbildning relevant för dig! Utbildningen riktar sig till linjeanställda, mellanledare, konsulter, controllers och ekonomichefer som arbetar med design, utveckling, optimering och implementering av affärsprocesser och affärsmodeller.

Vilka kompetenser får jag av den här utbildningen?

Utbildningen ger dig kompetens att planera, genomföra och kontrollera ekonomisk förvaltning och ledningsinitiativ. Här får du bland annat färdigheter i att arbeta med förändringsprocesser baserat på ett problem / lösningsorienterat och teambaserat synsätt. I samband med detta ger utbildningen dig kunskap om vikten av företagens övergripande affärsstrategier och hur de utvecklas, implementeras och genomförs i förhållande till ditt företags ekonomi.

Mot slutet av utbildningen kommer du att kunna:

 • Kliva in i ledarrollen, ta plats i ​​utvecklingsledning eller i förmedlande funktioner inom administration och ekonomistyrning i offentliga och privata företag
 • Analysera behovet av integration och samordning av affärsstödjande processer och system på grundval av hög professionalism
 • Analysera olika ekonomistyrnings- och ledningssystem och verktyg för att stödja processerna
 • Leda den förändring och implementering som bidrar till att uppnå uppsatta affärsmål och / eller övergripande strategiska mål

Hur gynnar utbildningen ditt företag?

 • En CBS HD-utbildning ger ditt företag möjligheter att tillvarata dina nya kompetenser, inte endast efter examen utan även kontinuerligt under utbildningens gång
 • Utbildningen är praktisk lagd på många sätt, och du kan inkludera ditt eget företag som ett case i undervisningen
 • Du får tid till att fördjupa dig i frågeställningar som det inte alltid finns tid till att gå igenom på arbetstid
 • Ditt företag kan löpande ge dig större ansvar allteftersom du skaffar dig nya färdigheter

Utbildningens flexibilitet

HD del 2 - Ekonomistyrning och processledning kan antingen läsas som en del av en komplett utbildning eller som enstaka kurs. Om du väljer att studera HD del 2 -Ekonomistyrning och processledning som en del av en kurs kommer du att följa ett utbildningsupplägg som tar två år på deltid.

Väljer du att läsa utbildningen som en enstaka kurs kan du välja att läsa exakt de ämnen som uppfyller dina egna behov. Genom att välja att läsa enstaka kurser kan du lättare anpassa din studietid så att det passar dig och din levnadssituation. 

Ekonomistyrning & processledning på CBS

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

februari 2024

 • Öppen utbildning
 • Köpenhamn

Video

Jobb & karriär

Utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter

Efter att du gått utbildningen HD del 2 - Ekonomistyrning och processledning är du redo att hantera ett brett utbud av befattningar. Du får nya karriärmöjligheter i privata såväl som offentliga företag. Utbildningen skapar möjligheter att göra karriär inom till exempel en ekonomi- eller planeringsfunktion eller i en mer tvärgående anställning.

CBS - Kvalitet och utveckling

CBS har en välrenommerad image i näringslivet, eftersom de har tillhandahållit utmanande och forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet sedan mer än 90 år tillbaka. CBS mål är inte bara att förse dig med de färdigheter du behöver idag. HD måste också ligga i framkant i förhållande till morgondagens kompetensbehov. Därför utvecklar de kontinuerligt HD-utbildningens innehåll och pedagogik för att se till att undervisningen fortsätter att leverera rätt professionell kompetens.

Investering

Pris per termin: 17 250 DKK - totalt för samtliga fyra terminer: 69 000 DKK.

I priset ingår följande:

 • Undervisning
 • Vägledning
 • Examineringsförsök

Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur.

CBS - Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...

Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Highlights