Inga recensioner än

HD del 2 - Avtalsrätt och anbud

Längd
2 år
Pris
69 000 DKK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
augusti 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Engelska
Längd
2 år
Pris
69 000 DKK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
augusti 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Engelska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

HD2 Avtalsrätt och anbud

HD2 Avtalsrätt och Anbud på CBS - HD

Vill du kunna kombinera juridik och ekonomi på hög nivå? Då är denna utbildning relevant för dig!

En unik kombination av färdigheter

En sund marknadsekonomi är beroende av värdeskapande kontrakt och inte minst kontrakt som respekteras och i bästa fall ligger till grund för oavsiktliga vinster för avtalsparterna – och samhället. Bara i Danmark ingår den offentliga kontrakt för inte mindre än 355 miljarder DKK.DKK, vilket understryker hur mycket värde det finns att vinna genom en bättre tillämpning av anbuds- och avtalsrätt.

Utbildningen är unik eftersom man får en inblick i både ekonomi och juridik, och det finns inte många andra av den kompetensen på arbetsmarknaden, eftersom de flesta är antingen specialister inom det ena eller andra ämnesområdet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

augusti 2023

 • Öppen utbildning
 • Köpenhamn
 • Engelska

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ett kommersiellt, värdeskapande och strategiskt perspektiv på ingående av avtal.

Kursinnehåll

Vilka färdigheter kommer du att få på kursen?

HD Avtalsrätt och Anbudsrätt rustar dig för att kunna fatta kompetenta beslut inom områdena avtalsslut, offerter, anbud, upphandling, administration och ekonomistyrning.

Syftet är att optimera avtalen för att förverkliga företagets strategi Du får erfarenhet av juridisk argumentation. Dessutom får du insikt i betydelsen av internationella klimatkonventioner för den inre marknaden i EU, och hur privat- och offentligrätt i allt högre grad inkluderar klimatperspektiv i kontrakt.

Under kursen kommer du att kunna:

 • att ingå avtal i linje med ditt företags strategi.

 • att förstå samspelet mellan juridik och ekonomi, vilket gör att du kan fatta bättre beslut.
 • att använda upphandlingsreglerna för att göra inköp så fördelaktiga och effektiva som möjligt

 • att förstå konsekvenserna av olika ekonomiska och juridiska beslut för det enskilda företaget eller organisationen

Hur gynnar HD2 avtalsrätt och anbud ditt företag?

 • Ditt företag upplever inte bara värdet av ditt nyförvärvade lärande efter examen, utan kontinuerligt under hela utbildningen.

 • Utbildningen är praktisk och du kan ta med ditt eget företag som case i undervisningen. Detta säkerställer att utbildningen alltid är relevant i förhållande till just ditt företag.

 • Du får tid att fördjupa dig i frågor som du inte alltid hinner gå in på djupet på arbetsplatsen.

 • Ditt företag kan löpande lämna över mer ansvar till dig eftersom du skaffar dig ny kompetens.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter

Både privata och offentliga företag saknar anställda med den kompetens du får på HD2 Avtalsrätt och Anbudsgivning. Dessutom är HD2 Avtalsrätt och Anbud ett steg på vägen till vidare studier på kandidatprogrammet i företagsekonomi och juridik.

Med samarbetet mellan CBS, Dansk Erhverv, IKA, KL och SKI är du säker på att få en utbildning som har det blå sigillet och är guld värd.

Upplägg

Utbildningens flexibilitet

HD2 Avtalsrätt och Anbud kan läsas som antingen en komplett process eller viaenämneslösningen. Om du läser avtalsrätt och anbudsgivning som en integrerad kurs kommer du att följa en fastställd utbildning som tar två år på deltid. Läser du utbildningen viafristående lösningen kan du välja att studera just de ämnen som passar dia behov.Med enstaka ämnen kan du öka eller minska antalet ämnen när det passar dig, så att det passar med jobb och familj.

På HD2 - Avtalsrätt och Anbud spelas all undervisning in, så att eleverna har möjlighet att se eller granska undervisningen senare. 

Investering

Pris per termin: 17 250 DKK - totalt för alla fyra terminerna: 69 000 DKK.

 • Utbildning
 • Vägledning
 • Prov

Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

CBS - Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...

Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Highlights