Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud företagsanpassad

CariOn AB
Kort om utbildningen
Längd: 2 dagar
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information! - Sverige
Utbildare: CariOn AB plus
   
Ort: Rikstäckande

Kursbeskrivning

arbetsmiljö

Företagsanpassad arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Vi genomför företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Utbildningen ger bl.a. kunskaper om grunderna i arbetsmiljölagstiftningen och hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor i organisationen. Till det generella regelverket kan företagsspecifik information infogas så att deltagarna får bättre förståelse och möjlighet att både reflektera över och diskutera egna specifika arbetsmiljösituationer samt få ökad kunskap om interna policies och rutiner.

Den här utbildningen vill ge dig kunskap:

  • som bidrar till att ni kan jobba med ständiga förbättringar i arbetsmiljön
  • som möjliggör ökad förmåga att arbeta rätt, effektivt och säkert
  • om den lagstiftning som styr arbetsmiljöarbetet
  • som kan bidra till att öka organisationens förmåga att förebygga ohälsa och olyckor
  • om hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkar människan
  • om vilket ansvar som vilar på organisationen och dess chefer
  • om stress, förebyggande åtgärder och hantering av stress, ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling

  Kursinnehåll

  Grundläggande arbetsmiljölagstiftning

  Ansvar och roller

  Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl riskkartläggning, riskbedömning och riskhantering

  Stress i arbetet

  Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö

  Investering

  • Kontakta oss för mer information och för offert. 

  Kursledare

  Cathrine Rimdahl Persson

  Arbetsmiljökonsult

  Examen, diplom m.m.

  Efter genomgången utbildning erhålles kursintyg.

  Intresseanmälan

  Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud företagsanpassad.


  En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


  Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


  En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

  Errors
  Valfritt
  Valfritt
  Valfritt
  Valfritt
  Valfritt

  Recensioner

  Kursdeltagare   |   2018-07-06
  Tack för en givande utbildning!
            (5)
  Kursdeltagare   |   2018-07-06
  Jag är supernöjd. Intressant och lärorikt.
            (5)
            (5)

  CariOn AB

  CariOn AB

  CariOn AB utbildar och ger organisationen stöd i arbetsmiljö- och HR-arbetet. Vi har flerårig erfarenhet av arbete inom HR, arbetsmiljö- och hälsoområdet. Våra arbetsmiljöutbildningar tar upp arbetsmiljölagstiftnings grunder, det systematiska arbetsmiljöarbetet, riskhantering och organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi har också kurser...


  Läs mer om CariOn AB och visa alla utbildningar.