Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
Längd: 1-3 dagar
   
Ort: Rikstäckande

Kursbeskrivning

Farligt gods

Farligt gods kräver utbildning

ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras på rätt sätt.

Vi har lång erfarenhet av att utbilda inom ADR samt har vi egen erfarenhet av ADR-transporter. Vi hanterar hela processen från utbildning till registrering.

Alla som transporterar farligt gods på väg måste ha utbildning av något slag. De som transporterar begränsade mängder eller värdeberäknad mängd upp till 1000 poäng skall ha en så kallad ADR 1.3 utbildning. Denna utbildning ska även de ha som har någon uppgift i transportkedjan av farligt gods som lastare, lossare, godsmottagare etc.

De chaufförer som kör farligt gods fullt ut, över 1000 poäng eller begränsade mängder ska ha en grundutbildning för styckegods som ska repeteras vart 5:e år.

Dessa utbildningar kan kompletteras med utbildning för tank, klass 1 och klass 7.

Kursinnehåll

I utbildningarna ingår det praktiska övningar, prov och utbildningsmaterial. Vi kommer gärna till er om det är en större grupp som vill gå och ni håller med mat, lokal och fika. Kurserna går även som öppna kurser i Ljungby och Växjö och då ingår fika, mat och lokal. 

Grundutbildning styckegods – 3 dagar

Grundutbildning klass 1 – 1 dag

Grundutbildning tank – 1 dag

Grundutbildning klass 7 – 1 dag

Repetition styckegods – 2 dagar

Repetition styckegods och repetition klass 1 – 2 dagar

Repetition styckegods och repetition tank – 2 dagar

Repetition styckegods och repetition klass 7 – 2 dagar

Man kan lägga in en av dessa klasser vid repetitionstillfället under något längre tid.

Vi utför också ADR 1.3 utbildningar för företag och de som transporterar begränsade mängder och värdeberäknade mängder upp till 1000 poäng ca 1 dag.

Vi lämnar gärna offert om ni vill ha en egen kurs hos er med både ADR och ADR 1.3.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: ADR.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Cardio Säkerhet

Cardio Säkerhet

2005 startades utbildningsföretaget Cardiosave som en enskild firma. Idag heter vi Cardio säkerhet AB. Vi har utvidgat vårt utbildningsutbud och knutit till oss instruktörer och lärare med verklighetsbaserad och formell kunskap inom respektive utbildningsdel. Vi har som mål att erbjuda utbildningar med hög...


Läs mer om Cardio Säkerhet och visa alla utbildningar.