Visa utbildning.se som: Mobil

Leda komplexa projekt

CANEA
Kort om utbildningen
5 dagar
27 300 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-11-04 - Stockholm
Göteborg, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2019-11-04  
27 300 SEK
Göteborg
2020-01-13  
27 300 SEK

Kursbeskrivning

Denna femdagarskurs erbjuder dig en gedigen genomgång av ämnet projektledning. Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap.

Utbildningen ger dig en mycket bred grund att stå på och syftar till att göra dig säker i användandet av metoder och verktyg inom projektledning.

 

Utbildningen varvas med teorigenomgångar, rollspel, aktiviteter och gruppövningar. Du kommer att arbeta med effektiva metoder och verktyg samt utveckla ert ledarskap. Efter kursen kommer du att ha mycket goda förutsättningar att leverera framgångsrika projekt!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig med flerårig erfarenhet som projektledare, alternativt om du gått grundläggande utbildning inom projektledning och vill vidareutveckla sig. Utbildningen ger djupare förståelse inom de mest angelägna områdena för dig som projektledare. 

Kursinnehåll

Strukturer för projektledning

 • - Modell för projektledning
 • - IPMA’s ICB
 • - PMI’s PMBoK
 • - ISO 21500 och 10006
 • - Projektledningsprocesser
 • - PRINCE2
 • - Projektlivscykler och projekt-modeller
 • - Projektmognad

Projektval och projektinitiering

 • - Projektval
 • - Nyttobeskrivning i form av
 • - business case
 • - Nyttobeskrivning i form av
 • - mätbara kvalitativa mål
 • - Livscykelanalys
 • - Att beskriva projektdirektivets innehåll och intressenter
 • - Att definiera projektmål och
 • - effektmål
 • - Praktikfall i projektdirektiv

Projektorganisation

 • - Påverkan från verksamhetens organisation på projektets organisation
 • - Definiera de viktigaste rollerna och stödfunktionerna i en
 • - projektorganisation
 • - Förklara hur man optimerar en projektorganisation
 • - Hur man hanterar sampel mellan projekt och linje, kund och
 • - leverantörer

Intressenter och kommunikationsplanering

 • - Identifiering av intressenter
 • - Kommunikationsplanering
 • - Kommunikationsplaner
 • - Praktikfall i
 • - kommunikationsplanering

Kravhantering

 • - Behovsanalys
 • - Kravspecifikationer
 • - Spårbarhetsmatriser
 • - Praktikfall i behovsanalyser och kravspecifikationer

Gruppdynamik och teamwork

 • - Beskriva hur man som projektledare kan styra gruppen mot de önskvärda egenskaperna
 • - PPL – Projektpsykologiska projektcykeln

Projektomfattning

 • - Scope, omfattning, prestanda, kvalitet
 • - Work breakdown structure
 • - WBS, OBS och CBS
 • - Ansvarsmatriser
 • - Praktikfall: WBS

Tidplanering

 • - Nätplaner och GANTT-scheman
 • - Beroenden
 • - Varaktigheter
 • - Kritiska linjen och glapp
 • - Critical path, crashing och fast-tracking
 • - Critical Chain
 • - Praktikfall: Tidsplanering

Resurshantering

 • - Resursutjämning
 • - Resursplan
 • - Bedömning och kalkyler

Kostnader och kalkylering

 • - Projektekonomi
 • - Bedömning och kalkyler
 • - Projektbudget
 • - Praktikfall: Resursplanering och budgetering

Förhandlingsteknik

 • - Ömsesidigt fördelaktiga affärer
 • - Bästa alternativ till en förhandlad lösning
 • - Förhandlingsteknik
 • - Praktikfall: Förhandling

Riskhantering

 • - Riskhanteringsprocessen
 • - Riskidentifiering
 • - Riskanalys
 • - Planering av riskbemötande
 • - Riskövervakning
 • - Beräkning av riskbuffert
 • - Praktikfall: Riskanalys

Projektledarskap och motivation

 • - Situationsanpassat projekt-ledarskap
 • - Självkännedom och ledarskap
 • - Motivationsfaktorer

Uppföljning

 • - Basplaner
 • - Rapportering
 • - Visuell uppföljning
 • - Projektmöten och styrgrupps-möten
 • - Praktikfall: Projektmöte

Resultatvärdesmetoden

 • - Genomgång av resultatvärdesmetoden (Earned Value Management)
 • - Praktikfall: Resultatvärdesmetoden

Avvikelser och ändringar

 • - Avvikelsehantering
 • - Ändringshantering
 • - Praktikfall: Ärendehantering

Överlämning och avslut

 • - Ideala avslut
 • - Överlämning och acceptans
 • - Utvärdering av projektmål
 • - Utvärdering av hanterings- och ledningsprocessen
 • - Lessons learned
 • - Upplösning av projektteam
 • - Praktikfall: Överlämning och avslut

Effektuppföljning

 • - Kvalitativ och kvantitativ
 • - uppföljning av projektnytta
 • - Uppföljning av business case
 • - Praktikfall: Utvärdera effektmål

Investeringsbedömning & Affärskalkyl

 • - Tekniker för att på strategisk nivå avgöra vilka projekt som ska genomföras

Program

Dag 1 09:00 - 17:50

 • Introduktion
 • Strukturer för projektledning
 • Start av projekt
 • Praktikfall: Välja projekt
 • Praktikfall: Projektdirektiv
 • Projektorganisation
 • Intressenthantering och kommunikationsplanering
 • Praktikfall: Kommunikationsplan
 • Summering och avslutning

Dag 2 08:00 - 17:50

 • Återblick dag 1
 • Kravhantering och konfigurationsstyrning
 • Praktikfall: Behovsanalys och kravspecifikation
 • Projektteamets utveckling
 • Projektomfattning - WBS
 • Praktikfall: WBS - Projektomfattning
 • Tidplanering
 • Praktikfall: Tidplanering
 • Roller i projektteam
 • Summering och avslutning

Dag 3 08:00 - 17:50

 • Återblick dag 2
 • forts. Roller i projektteam
 • Praktikfall: Belbin
 • Resurshantering
 • Bedömning och kalkyl
 • Praktikfall: Resursplanering och budget
 • Förhandling
 • Rollspel: Förhandling
 • Riskhantering
 • Praktikfall: Riskhantering
 • Summering och avslutning

Dag 4 08:00 - 17:50

 • Återblick dag 3
 • forts. Praktikfall: Riskhantering
 • Projektledarskap
 • Motivation
 • Uppföljning
 • Resultatvärdemetoden – EVM
 • Praktikfall: Resultatvärdemetoden – EVM
 • Feedback
 • Rollspel: Feedback
 • Avvikelse- och Ändringshantering
 • Praktikfall: Avvikelse- och Ändringshantering
 • Summering och avslutning

Dag 5 08:00 - 16:00

 • Återblick dag 4
 • Överlämning och avslut
 • Praktikfall: Överlämning och avslut
 • Effektuppföljning
 • Praktikfall: Utvärdera effektmål
 • Individuell handlingsplan
 • Summering av kursen
 • Prov
 • Avslutning

Investering

Pris 26 500 SEK exkl. moms

I grundpriset ingår omfattande och detaljerad dokumentation, lunch, kaffe och smörgås. Vi står gärna till tjänst med information om hotell. Övernattning är ej inkluderad i priset.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Leda komplexa projekt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Ulf Johansson
(5)
”Jag är tyckte utbildningen var mycket bra men också väldigt intensiv. Det är tur att man får med sig en ordentlig kurspärm som man efter kursen kan använda som uppslagsverk. Kunniga föreläsare och god variation på deltagarnas bakgrund gör att kursinnehållet går bra att applicera på alla typer av branscher och organisationer. Jag fick med mig en...
Visa mer

CANEA

CANEA

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...


Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

CANEA

Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 49 recensioner.
Alla recensioner för arrangören