Inga recensioner än

Granska och rädda projekt

CANEA, Rikstäckande
Längd
3 dagar
Pris
18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Denna kurs sätts upp när vi har tillräckligt många intressenter. Kontakta CANEA se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
3 dagar
Pris
18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Denna kurs sätts upp när vi har tillräckligt många intressenter. Kontakta CANEA se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Granska och rädda projekt

Hur genomför man en lyckad och givande projektrevision samtidigt som man stärker och motiverar projektteamet? Och hur använder man resultat för att rädda ett projekt ur en kris?

Man tillämpar en metodisk, effektiv och välbeprövad projektrevisionsmetodik. Med projektrevisionsmetodik identifierar man pricksäkert den grundläggande orsaken till avvikelser i projekt. Man lyssnar till projektteamet och formulerar sedan tillsammans med dem lämpliga och hållbara korrigerande åtgärder. Syftet med en projektrevision är alltid att stärka projektteamet, öka chanserna att uppnå projektmålen och att bidra till att verksamheten kontinuerligt lär och utvecklar sin förmåga att framgångsrikt genomföra projekt.

Denna tredagarskurs ger dig många nyttiga metoder och verktyg för att förbättra din förmåga att utföra projektrevisioner i nära samarbete med projektteamet.

Dessutom tränar du även på att använda revisionens slutsatser till att sammanställa en räddningsplan och driva dess genomförande tills man tagit projektet ur sin kris igen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Denna kurs sätts upp när vi har tillräckligt många intressenter. Kontakta CANEA

 • Uppdragsutbildning
 • Sverige

Målgrupp

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din projektrevisionsmetodik och bli mer systematisk i hur du analyserar bakgrunden till avvikelser och hur du utvärderar åtgärder. Du vill lära dig mer om hur du får fram information genom ett aktivt lyssnande och bra intervjumetodik. Du vill veta hur man skapar en tydlig, vägledande och objektiv avrapportering. Och du vill lära dig hur man uppdatera planen för att rädda ett projekt i kris och hur man driver räddningsarbetet tills man lyckats vända projektet igen så att det kommer uppnå sina mål.

Vilka förkunskaper krävs?

Du har insikt antingen revisionsmetodik eller projektledningsmetodik. Vi knyter samman de båda i denna kurs.

Syfte och mål

Målet är att du som går kursen skall kunna revidera projekt på ett sammanhängande och effektfullt sätt. Att du ska lära dig de vanligaste avvikelserna som man stöter på vid projektrevisioner och hur du interaktivt tillsammans med projektteamet hittar hållbara förbättrande åtgärder. Att du ska veta hur du skriver rapporter som accepteras, uppskattas och motiverar projektteamet. Likaså hur du upprättar räddningsplaner och hur du driver genomförandet av en räddning. Målet är också att du ska få en generellt bättre förståelse för projektledningsmetodik.

Övrig information

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001och har djup expertkunskap inom området.

Kursinnehåll

Program

Dag 1

09.00-18.00

 • Introduktion
 • Praktikfall 1 – Vad är viktigt
 • Projekt och projektstyrning
 • Kaffe
 • Forts. Projekt och projektstyrning
 • Lunch
 • Framgångsrika projekt
 • Revision av projekt
 • Revidera kravhantering
 • Kaffe
 • Revidera riskhantering
 • Revidera resurshantering
 • Praktikfall 2 – Förbereda revision
 • Summering av dagen

Dag 2

08.00-17.00 

 • Kort summering av dag 1
 • Genomgång av praktikfall
 • Frågeteknik och upplägg av intervjuer
 • Praktikfall 3 – Planera intervjuer
 • Kaffe
 • Praktikfall 4 – Genomföra revision (intervjuer)
 • Lunch
 • Diskussion och genomgång av praktikfall
 • Avslutningsmöte och regeln BBKK för observationsrapporter
 • Praktikfall 5 – Förbereda avslutningsmöte
 • Kaffe
 • Praktikfall 6 – Genomföra avslutningsmöte
 • Diskussion och feedback på avslutningsmöten

Dag 3

08.00-17.00 

 • Introduktion ”Rädda projekt”
 • Praktikfall 7 - Rangordning
 • Diskussion och genomgång av praktikfall 7
 • Kaffe
 • Diskussion och genomgång av praktikfall
 • Praktikfall 8 - Räddningsplan
 • Lunch
 • Diskussion och genomgång av praktikfall 8
 • Förändringsledning, Bekräftelse och Förstärkning, Gruppdynamik
 • Kaffe
 • Praktikfall 9 – Genomförandet
 • Diskussion och genomgång av praktikfall 9
 • Avslut

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Granska och rädda projekt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
CANEA
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...

Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Highlights