Du har fortfarande chansen att ta del av Upskill & Reskill 2023 – ett digitalt och kostnadsfritt event! Öppet till 26 januari 23.59

Trädgårdsmästare

Cady Training Academy
Kort om utbildningen
Egen takt
18 343 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Börja när du vill - Kurslitteratur ingår - Distans
Onlineutbildning
Distans
Svenska
Trädgårdsmästare

Kursbeskrivning

Distansutbilda dig hos Cady och bli trädgårdsmästare

Vill du jobba med ett arbete som är i ständig utveckling och där du även kan använda kreativt tänkande, praktisk kunskap och färdigheter? Bli då trädgårdsmästare och få ett miljömedveten och hållbart jobb där ditt intresse för växter får ta plats.

Som trädgårdsmästare leder, planerar och utvecklar du trädgårdar och parkmiljöer med fokus på funktion, hållbarhet och estetik. Med kunskap inom olika typer av växter och dess miljö så kan du bidra till att skapa och underhålla trevliga och hållbara utemiljöer.

I ditt arbete som trädgårdsmästare har du även ett hållbart klimat i åtanke. Du kan arbeta i parker, trädgårdar, på kyrkogårdar, bostadsgårdar samt gröna gatu- och vägområden. Som trädgårdsmästare kan du också vara placerad på plantskolor, växthus och plantbutiker runt om i Sverige.

Arbetsprognos för trädgårdsmästare

Det finns mycket goda möjligheter till att få ett arbete inom detta eftertraktade yrke. På grund av att det finns ett stort fokus på miljö och hållbarhet så kommer behovet av trädgårdsmästare också öka.

Vanliga arbetsplatser

 • Trädgårdsanläggare

 • Trädgårdsarbetare

 • Trädgårdsmästare (privat eller offentligt)

En utbildning som ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Validering

Du som elev kan validera delkurser som du har betyg i och praktiken om du har relevant arbetslivserfarenhet. Läs mer på utbildarens hemsida.

Varför välja Cady Training Academy?

Kurslitteratur ingår

Behov på

arbetsmarknaden

90% får jobb efter genomförd utbildning

Målgrupp

Anmäl dig enkelt på Cadys hemsida. 

Antagningskrav

Krav för att läsa denna utbildning:

 • Minst 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • Goda kunskaper i svenska
 • God självkännedom, studievana och disciplin
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Uppfyller du inte kraven?

Är du osäker om din behörighet och vill få en bedömning? Ansök direkt på utbildarens hemsida.

Om du som arbetsgivare vill utbilda dina anställda som inte uppfyller antagningskraven kan Cady göra en särskild bedömning enligt överenskommelse. Kontakta Cady för mer information.

Examen, diplom m.m.

Utbildningens mål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som trädgårdsmästare:

 • Kompetenser inom växtkunskap, beskärning och trädvård, skötsel, anläggning och gestaltning inom området.

Utbildningsbevis

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett certifikat och yrkesutbildningsbevis.

Cady är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001.

Kursinnehåll

Naturbruk

Kunskap om naturbrukets olika miljöer och branscher inklusive förutsättningar och villkor; hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling samt förståelse för grunderna inom området.

Växtkunskap 1

Att identifiera, beskriva och namnge växter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer; växters egenskaper och kvalitet samt kvalitetskrav för växter; sunda växter och växters resistens mot sjukdomar och skadedjur; att kombinera och välja växter för olika miljöer, funktioner och klimat samt skötsel och hantering av växter på ett yrkesmässigt sätt.

Trädgårdsodling

Kunskaper för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; olika odlade växter; samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat; tillväxtfaktorernas betydelse för växterna samt hantering av den tekniska utrustningen som används inom det aktuella verksamhetsområdet.

Marken och växternas biologi

Växters byggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser; marken och livsprocesser i marken; naturbrukets påverkan på ekosystemen; energiomsättning hos växter; kretslopp i mark, vatten och luft; att identifiera, namnge och beskriva växter samt mikrobiologi och mikrobiologiska processer.

Skötsel av utemiljö

Kunskap i skötseln av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse; skötsel av friluftsområden och golfbanor; skötselplanering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn samt hantverkskunnande och estetik.

Trädgårdsanläggning

Anläggning av hårdgjorda ytor och vegetationsytor i olika miljöer såsom parker, bostadsområden, kyrkogårdar och trädgårdar; hållbarhet, funktion, teknik och kvalitet inom trädgårdsanläggning; användning av den tekniska utrustningen som behövs inom trädgårdsanläggning; park- och trädgårdsanläggningars historiska utveckling samt vetenskaplig forskning om människors behov av gröna miljöer.

Trädgårdsmaskiner

Vanligt förekommande redskap och maskiner som används inom trädgårdsarbete.

Trädvård och beskärning

Beskärning och växternas reaktion på beskärning vid uppbyggnads- föryngrings- och underhållsbeskärning; faktorer som påverkar växtlighetens vitalitet i stadsmiljö; beskärningstidpunkt för olika växtslag; trädvårdsplaner som underlag för planering av arbetsuppgifter samt praktiska kunskaper om beskärning av fruktträd, träd, buskar och häckar.

Växtkunskap 2

De växter som används i park- och trädgårdsmiljöer; att kunna välja och arbeta med växter i olika miljöer utifrån kunskap i olika arter och sorter; växternas behov och funktion i olika sammanhang samt biologiska och ekologiska samband mellan växter, mark, klimat och andra organismer.

Trädgårdsodling: plantskoleväxter

Kunskap för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; marknaden, produkter och produktkvalitet; hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat; livsmedelssäkerhet samt trädgårdsodlingens miljöpåverkan.

Odling i växthus

Yrkesmässig produktion av prydnadsväxter och grönsaker i växthus samt kretsloppstänkande och övriga miljöaspekter i samband med odling och annan användning av växthus.

Trädgårdsodling: grönsaker, frukt och bär

Kunskaper för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; olika odlade växter; samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat; tillväxtfaktorernas betydelse för växterna samt hantering av den tekniska utrustningen som används inom det aktuella verksamhetsområdet.

Arbetsmiljö

Att som trädgårdsmästare arbeta säkert utifrån ergonomi samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser inom området.

Praktik

Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du få rinte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

Slutarbete

Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Upplägg

Fördelar med att läsa till trädgårdsmästare hos Cady

 • Styr över dina studier själv med Cadys flexibla upplägg.
 • Läs i din egen takt året om när och var du vill.
 • Snitt lästiden är cirka 9 månader vid heltidsstudier. Innehållet motsvarar 1½ år vid ett traditionellt studiesätt. Ingen minimitid och maxtid på 2 år.
 • Välj själv när du vill börja och kom igång med dina studier snabbt.
 • Helt på distans utan fysiska träffar. 
 • Jobba samtidigt som du läser.
 • All kurslitteratur ingår.

Investering

18 343 kr ex. moms

(22 400 kr inkl. moms)

All kurslitteratur ingår i kostnaden.

Priset avser den totala utbildningskostnaden oavsett den faktiska studielängden.

Vill du få en skräddarsydd utbildning till dina anställda?

Cady erbjuder specialanpassade utbildningar och paketpriser för företag/organisationer. Läs mer nedan under "Erbjudande".

Delbetala din utbildning!

Cady erbjuder delbetalningsmöjligheter för dig som privatperson. Välj bland flera alternativ inklusive räntefria. Se utbildarens hemsida för mer information.

Denna utbildning är ej CSN-berättigad.

Erbjudande

För företag och organisationer

Mot förfrågan kan Cady skräddarsy ett utbildningsupplägg utifrån din verksamhets krav och behov. De kan erbjuda bl.a. en specialanpassad kursplan, utbildningspaket för större grupper, deldistans, fördjupningskurser och mycket mer.

Begär en offert

Kontakta Cady idag och berätta om vilka önskemål du har så återkommer de med förslag på upplägg och pris.

Kursledare

Bakom kursen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras långa erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom fastighet, business management, transportbranschen, service och administration.

Genom deras gedigna kunskaper och kompetenser har de värdefulla insikter i vad det innebär att arbeta inom dessa branscher. Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Få stöd under dina studier

När du är elev hos Cady får du stöd av yrkeslärarna under hela din utbildning. De hjälper dig om du har pedagogiska frågor och du kan även få elevcoachning såsom hjälp med att lägga upp en studieplan.

Teamet hos Cady ser fram emot att ge dig stöttning, motivation och inspiration mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Trädgårdsmästare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Cady Training Academy

Utbildning och kompetensutveckling på distans

Vill du kompetensutveckla din personal? Eller är du en privatperson och vill utbilda dig till ditt drömyrke? Cady Training Academy erbjuder flexibla utbildningar och kurser inom flera olika yrken - många där det är brister i utbildad och kompetenta personal....


Läs mer om Cady Training Academy och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Cady Training Academy

Fotögatan 6B
414 74 Göteborg Götalands län

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Trädgårdsmästare!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Trädgårdsmästare från Cady Training Academy, fyll i dina uppgifter: