BAS-P och BAS-U – byggarbetsmiljösamordning

Byggindustrin Akademi, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
11 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Pris
11 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 11 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

BAS-P och BAS-U – byggarbetsmiljösamordning

För dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i BAS-P eller BAS-U

Denna utbildning riktar sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). Utbildningen uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en arbetsmiljösamordnare och ger dig de kunskaper du behöver för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U. Vi går igenom aktuell lagstiftning, förordningar, föreskrifter och kommande ändringar i regelstrukturen.

Byggindustrin Akademi är ackrediterade av ID06 AB och efter avklarad utbildning får du ett intyg på att du har dokumenterad kunskap om vad som krävs av en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

BAS-P – arbetsmiljö vid projektering och planering

Inför projektering och planering måste en byggarbetsmiljösamordnare utses av byggherren för att förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor. I rollen ingår att samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under projektering och planering, vilket kan handla om att ta fram avtal med projektörer, granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter, samt upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

BAS-U – arbetsmiljö vid utförande

I utförandeskedet innebär ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare att samordna arbetsskyddet på arbetsplatsen, genom att till exempel kräva in riskanalyser från underentreprenörer, uppdatera arbetsmiljöplanen, gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas, att maskiner är besiktigade och att förare har rätt utbildning.

Mål med utbildningen:

Målet med utbildningen är att få en bred kunskap om regelverk, roller, ansvar och metodik inom arbetsmiljösamordning för projektering och planering samt utförande. Efter kursen får du ett intyg på att du har dokumenterad kunskap som krävs av en byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS- U enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Kommande kursstarter

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

19 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Hör gärna av er för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Utbildningen riktar sig till

Dig som delegerats att ansvara för arbetsmiljösamordning i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) och utförandeskedet (BAS-U), samt

 • Projektledare
 • Projektörer
 • Byggherre
 • Entreprenörer
 • Konsulter med flera

Kursinnehåll

Utbildningen går igenom:

 • Vad BAS-P och BAS-U innebär enligt lag 
 • De arbetsmiljöföreskrifter som du som arbetsmiljösamordnare behöver ha god kännedom om 
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen 
 • Vilka olika ansvarsområden och roller som finns – arbetsgivare, beställare och byggarbetsmiljösamordnare 
 • Att göra riskanalyser 
 • Att upprätta en arbetsmiljöplan 
 • Att förebygga olycksfall, sjukdomar och belastningsskador 
 • Genomgång av kommande ändringar i regelstruktur

Du får lära dig: 

ID06-REGISTRERING
Byggindustrin Akademi är ackrediterade att registrera BAS-P och BAS-U, grundkurs på ID06-kortet. Önskar du bli registrerad är det viktigt att du tar med dig giltig legitimation på kursdagen.

Kursledare

Jerry Andersson är senior arbetsmiljöspecialist på Projektstaben och har över 20 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete som chef och arbetsmiljöingenjör inom bygg- och processindustri. Jerry har under de senaste åren arbetat som uppdragsansvarig och beställarstöd för det strategiska arbetsmiljöarbetet i större infrastrukturprojekt, bland annat inom projektet Stockholms framtida avloppshantering. Jerry arbetar i varierande projekt vad gäller storlek, komplexitet och art och har fått möjlighet att ge de mest kompetenta ledare och projektörer stöd i arbetsmiljöfrågor.

Jerry Andersson

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om BAS-P och BAS-U – byggarbetsmiljösamordning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 38 recensioner
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
08 mar 2022

Ganska tung. bra ögonöppnare.

4/5
Kursdeltagare
08 mar 2022

4 av 5

5/5
Kursdeltagare
08 mar 2022

Kursledaren kunde påvisa stor kompentens inom sitt område, och även besvara frågor som berörde alla deltagares unika utmaningar.

Kontakt

Byggindustrin Akademi
Gjörwellsgatan 30
105 16 Stockholm

Fördjupa dina kunskaper inom samhällsbyggnadssektorn

Byggindustrin Akademi är ledande inom utbildningar för dig inom samhällsbyggnadssektorn. Vi erbjuder kurser inom bland annat projekteringsledning, affärsutveckling, juridik och byggarbetsmiljösamordning. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och din organisations utmaningar och se till att...

Läs mer om Byggindustrin Akademi och visa alla utbildningar.

Highlights

Highlights