Inga recensioner än

Steg 2- skapa ledningssysem enligt ISO 27000

Bureau Veritas, i Göteborg
Längd
2 dagar
Pris
14 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
14 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 14 000 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för ditt företags information är nyckeln till att upprätthålla konsumenternas och intressenternas förtroende. För att skydda ditt företags information krävs både ett förebyggande arbete och processer för att hantera eventuella intrång eller annan typ av informationsläckage. Den internationella standarden ISO 27001 bidrar med krav på arbetssätt för att stödja det förbyggande och korrigerande arbetet som företag och organsationer behöver för att känna sig trygga. 

I denna utbildning blandar vi teori med praktik och övningar för att du ska kunna ha en god förståelse och kunskap om hur man både i ett första skede utvecklar ett ledningssystem för informationssäkerhet samt hur man underhåller och förbättrar det. I utbildningen kommer vissa mallar och dokumenterade arbetssätt att ingå som bland annat visar på hur man kan lösa ett delkrav.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

21 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Målgrupp

Dig som tex. ska arbeta eller redan i dag arbetar eller ska arbeta med ledningssystemet för informationssäkerhet, bli internrevisor, är chef/ledare i en certifierad organisation eller vill börja jobba med att utveckla ledningssystem.   

Kursinnehåll

Efter utbildningen ska du ha:

 • Kunskap om hur man utvecklar ett ledningssystem som motsvarar kraven i ISO 27001:2017 och ISO 27002:2017
 • Påbörjat vissa grundläggande delar för ett lyckat införande och värdeskapande ledningssystem
 • En plan för ditt försatta arbete med införandet alt. förbättringar i ert befintliga ledningssystem

Upplägg

 • Framgångsfaktorer för ett lyckat införande och utveckling
 • Identifiera organisationens förutsättningar
 • Inre och yttre faktorer som kan påverka informationssäkerheten
 •  Hantering av informationssäkerhetsrisker och möjligheter
 • Informationssäkerhetspolicy, mål och handlingsplaner
 • Förändringsledning
 • Identifiera roller, fördela ansvar och befogenheter
 • Resurser, kompetents och medvetenhet
 • Verksamhetsstyrning
 • Styrning av intern och extern dokumentation
 • Kommunikation med interna och externa intressenter
 • Hantering av incidenter, avvikelser och korrigerande åtgärder
 • Värdeskapande interna revisioner
 • Ledningens genomgång och utvärdering av resultat

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Steg 2- skapa ledningssysem enligt ISO 27000, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Bureau Veritas
Fabriksgatan 13
41250 Göteborg

Gör dig redo för framtidens utmaningar

Bureau Veritas erbjuder ett brett utbud av kurser inom bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och automotive. Vårt mål är att säkerställa att du med kurserna alltid är bäst i klassen och ständigt hålls uppdaterad. När du väljer kurser från...

Läs mer om Bureau Veritas och visa alla utbildningar.

Highlights