Inga recensioner än

Skapa kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

Bureau Veritas, i Göteborg (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
12 500 - 14 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
12 500 - 14 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning, Öppen utbildning
Från 12 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Standarden ISO 9001:2015 innehåller krav som ska vara till stöd för företag och organisationer att utvecklas långsiktigt hållbart och framgångsrikt genom att tex. minska interna kvalitetsbrister och på så sätt öka kundnöjdheten, effektiviteten och minska onödiga kostnader. Standarden ställer också vissa krav på att arbetssätt ska vara dokumenterade men beskriver inte Hur dessa krav ska hanteras dvs. anger inga arbetssätt.

I denna utbildning blandar vi teori med praktik och övningar för att du ska kunna ha en god förståelse och kunskap om hur man både i ett första skede utvecklar ett ledningssystem för kvalitet samt hur man underhåller och förbättrar det. I utbildningen kommer vissa mallar och dokumenterade arbetssätt att ingå som bland annat visar på hur man kan lösa ett delkrav.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

12 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

15 november, 2023

 • Företagsanpassad utbildning
 • Göteborg

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till

Dig som tex. ska arbeta eller redan i dag arbetar med ledningssystemet, ska bli internrevisor, är chef/ledare i en certifierad organisation eller vill börja jobba med att utvecklas ledningssystem.   

Kursinnehåll

Efter utbildningen ska du ha:

 • Kunskap om hur man utvecklar ett ledningssystem som motsvarar kraven i ISO 9001:2015
 • Påbörjat vissa grundläggande delar för ett lyckat införande och värdeskapande ledningssystem
 • En plan för ditt försatta arbete med införandet alt. förbättringar i ert befintliga ledningssystem

Upplägg

Ur utbildningen

 • Framgångsfaktorer för ett lyckat införande och utveckling
 • Identifiera organisationens förutsättningar
 • Att genomföra SWOT och intressentanalys
 • Identifiera och hantera risker och möjligheter
 • Kvalitetspolicy och mål
 • Förändringsledning
 • Identifiera roller, ansvar och befogenheter
 • Resurser, kompetents och medvetenhet
 • Verksamhetsstyrning
 • Identifiera och dokumentera ledning, kärn- och stödprocesser
 • Intern och extern kommunikation
 • Hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder
 • Värdeskapande interna revisioner
 • Ledningens genomgång och utvärdering av resultat

Investering

Denna utbildning kräver förkunskaper tex Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001 hos oss eller motsvarande hos annan utbildningsleverantör alternativt lång erfarenhet och god kunskap om kraven i standarden.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skapa kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Bureau Veritas
Fabriksgatan 13
41250 Göteborg

Gör dig redo för framtidens utmaningar

Bureau Veritas erbjuder ett brett utbud av kurser inom bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och automotive. Vårt mål är att säkerställa att du med kurserna alltid är bäst i klassen och ständigt hålls uppdaterad. När du väljer kurser från...

Läs mer om Bureau Veritas och visa alla utbildningar.

Highlights