Visa utbildning.se som: Mobil

ISO 9001:2015 Introduktion och krav

BSI Group
Kort om utbildningen
1 dag
6 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-01 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Svenska

Kursbeskrivning

Få en detaljerad förståelse för terminologi, definitioner och kraven i ISO 9001:2015 och hur standarden kan stötta organisationer att bättre möta kundkraven.

I dagens snabba affärsklimat ökar kundernas krav och konkurrensen hårdnar hela tiden. Att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet är viktigare än någonsin för organisationers överlevnad och långsiktiga konkurrenskraft.

Genom ett kvalitetsledningssystem som är internationellt erkänt kan organisationer öka sin kundnöjdhet, konkurrenskraft och flytta fram sina positioner.

Identifiera strukturen och kraven i ett effektivt kvalitetsledningssystem och vad detta innebär. Få en genomgående hög förståelse för bakgrunden, nyckelbegrepp, definitioner och ISO standardens ”High Level Structure”. Du lär dig att tolka och applicera koncepten och principerna i standarden till befintliga processer i din verksamhet.

Målgrupp

Vem bör delta?

 • All tänkbara roller som är involverade i planering, implementering, underhåll, ledning och revisioner av ledningssystem enligt ISO 9001:2015

Kursinnehåll

Deltagare kommer att lära sig:

 • Betydelsen av och fördelarna med ISO 9001:2015
 • Kraven, termerna och definitionerna inom ISO 9001:2015
 • Strukturen av ISO 9001:2015 som även omfattar Annex SL (Övergripande struktur för ledningssystem)
 • De huvudsakliga koncepten så som riskbaserat tänkande, processtänkande, PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act),
 • De 7 principerna (Kundfokus, Ledarskap, Medarbetares engagemang, processinriktning, Förbättring, Faktabaserade beslut, Relationshantering)

Fortsatta studier

ISO 9001:2015 inlärningsvägar 

Introduktion och kraven i ISO 9001:2015 är en av flera moduler i en komplett inlärningsväg. Vi rekommenderar följande ordning

 1. Introduktion och krav - €590
 2. Implementering- €990
 3. Internrevision- €990
 4. Revisionsledare - €2.495

Deltagande i flera kurser av inlärningsvägen ger rabatt

Upplägg

Praktisk information

 • Kursen pågår under en dag.
 • Kursen kan genomföras på Svenska eller Engelska. Kursmaterialet är på Engelska.
 • Vid genomförd kurs får deltagaren ett certifikat utfärdat av det internationellt beryktade BSI Training Academy

Kurser på plats hos er
Om fler deltagare behöver utveckla sin kompetens kan skräddarsydda arrangemang ordnas. För mer information om inlärningsvägar eller kurser på plats hos er, ta kontakt med vårt kompetensteam på +46 (0)766 334 171 eller skicka ett mail

Tid & plats

Kursen hålls på flera datum

Investering

Priset för kursen är € 590,-

Examen, diplom m.m.

Vid genomförd kurs får deltagaren ett certifikat utfärdat av det internationellt beryktade BSI Training Academy

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ISO 9001:2015 Introduktion och krav, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BSI Group

BSI är din partner i förbättringsarbetet

Vi har format Best Practice och standarder i mer än 100 år. Vi hjälper organisationer världen runt att bygga spetskompetens och kapacitet för hållbar tillväxt. Genom vår expertis delar vi med oss av kunskap genom kursverksamhet och avancerade verktyg för kunskapsöverföring. BSI stöttar...


Läs mer om BSI Group och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BSI Group


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera ISO 9001:2015 Introduktion och krav!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen ISO 9001:2015 Introduktion och krav från BSI Group, fyll i dina uppgifter: