Visa utbildning.se som: Mobil

ISO 9001:2015 Implementering

BSI Group
Kort om utbildningen
2 dagar
10 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-08 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Svenska

Kursbeskrivning

Utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att implementera ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015.

Bra verksamheter förstår kvalitet; utmärkta organisationer implementerar kvalitet. Det är därför viktigt att göra rätt från början. Att implementera ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001:2015 hjälper din verksamhet att konsekvent leverera och driva kontinuerliga förbättringar av produkter och tjänster.

Få de kunskaper och färdigheter som behövs för att granska din organisations nuläge och att implementera de huvudsakliga principerna i ISO 9001:2015. Genom en etablerad steg-för-steg princip lär du dig att skapa en implemantationsplan, nödvändig dokumentation och hur man övervakar ledningssystemet för att uppnå kontinuerliga förbättringar.

Målgrupp

Vem bör delta?

 • Kursen är lämplig för alla roller som är involverade i planering, implementering, underhåll eller ledning av ISO 9001:2015
 • De som vill lära sig att tolka kraven kraven i ISO 9001:2015
 • Företagsledning och chefer som påverkas av ISO 9001:2015

Förkunskaper

Du bör ha god kännedom om ISO 9001:2015 och nyckelprinciperna av ledningssystem. Om du inte har det sedan tidigare rekommenderar vi att delta i kursen Introduktion och krav ISO 9001:2015

Kursinnehåll

Deltagare kommer att lära sig:

 • Hur ett typiskt ramverk för implementeringen av ISO 9001 kan fungera genom PDCA cykeln (Plan, Do, Check, Act)
 • Hur de huvudsakliga koncepten och kraven i ISO 9001:2015 fungerar ur ett implementationsperspektiv.
 • Att implementera de huvudsakliga koncepten och kraven i standarden.
 • Att leva upp till kraven på dokumentation inom ISO 9001:2015
 • Att använda GAP analyser för att genomföra granskning av ledningssystem

Fortsatta studier

ISO 9001:2015 inlärningsvägar

Implementering av ISO 9001:2015 är en av flera moduler i en komplett inlärningsväg. Vi rekommenderar följande ordning:

 1. Introduktion och krav - €590
 2. Implementering- €990
 3. Internrevision- €990
 4. Revisionsledare - €2.495

Deltagande i flera kurser av inlärningsvägen ger rabatt

Upplägg

Praktisk information

 • Kursen är två dagar lång
 • Kursen kan genomföras på Svenska eller Engelska. Kursmaterialet är på Engelska.
 • Vid genomförd kurs får deltagaren ett certifikat utfärdat av det internationellt beryktade BSI Training Academy

För mer information kontakta vårt kompetensteam

Tid & plats

Kursen genomförs på flera datum

Investering

Priset för kursen är € 990,-

Deltagande i flera kurser av inlärningsvägen ger rabatt

Kurser på plats hos er
Om fler deltagare behöver utveckla sin kompetens kan skräddarsydda arrangemang ordnas. För mer information om inlärningsvägar eller kurser på plats hos er, ta kontakt med vårt kompetensteam på +31 (0)20 346 0780 eller skicka ett mail

Examen, diplom m.m.

Vid genomförd kurs får deltagaren ett certifikat utfärdat av det internationellt beryktade BSI Training Academy

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ISO 9001:2015 Implementering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BSI Group

BSI är din partner i förbättringsarbetet

Vi har format Best Practice och standarder i mer än 100 år. Vi hjälper organisationer världen runt att bygga spetskompetens och kapacitet för hållbar tillväxt. Genom vår expertis delar vi med oss av kunskap genom kursverksamhet och avancerade verktyg för kunskapsöverföring. BSI stöttar...


Läs mer om BSI Group och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BSI Group


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera ISO 9001:2015 Implementering!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen ISO 9001:2015 Implementering från BSI Group, fyll i dina uppgifter: