Visa utbildning.se som: Mobil

Internrevision ISO 13485:2016

BSI Group
Kort om utbildningen
2 dagar
1 375 EUR exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-12-10 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Engelska

Kursbeskrivning

En ineffektiv revision kan innebära allvarliga konsekvenser som resulterar i processfel, patienters missnöjdhet och missad regelefterlevnad. Optimera din internrevisionskompetens med det internationellt etablerade ISO I3485:2016. Genom utvecklade tekniker för planering, genomförande, rapportering och hantering av avvikelser ökar du möjligheterna till effektiva och värdeskapande internrevisioner.

Den här kursen riktar sig till yrkesverksamma inom kvalitetsområdet inom den medicintekniska sektorn som vill bygga vidare på sin kunskap om ISO 13485:2016. Deltagare får lära sig hur man utvärderar effektivitet i sitt ledningssystem (QMS), hur principerna och aktiviteterna inom internrevision fungerar för ISO 13485:2016 och ISO 19011:2018.

Kursen lär ut hur processerna för kvalitetsledningssystem (QMS) bör revideras och deltagarna får teoretisk och praktisk vägledning i att planera, genomföra, rapportera och följa upp internrevisioner för att säkerställa att organisationens processer är i enlighet med standarden 13485:2016.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Vem bör delta?

 • Yrkesverksamma inom kvalitetsområdet som har kunskaper om ISO 13485:2016.
 • Personer med intresse för att genomföra 1:a parts- och 2:a partsrevisioner
 • Företagsledning
 • Internrevisorer
 • Konsulter

Förkunskaper:

Du bör ha god kännedom om ISO 13485:2016 och nyckelprinciperna i ett kvalitetsledningssystem (QMS). Om du inte har det sedan tidigare rekommenderar vi att delta i ISO 13485:2016 Introduktion

Kursinnehåll

Deltagare kommer lära sig att:

 • Förklara strukturen och scopet av ISO 13485:2016 och hur det är tillämpligt för organisationer som behöver uppnå regulatorisk efterlevnad (regulatory compliance).
 • Identifiera nyckelprinciperna för revision och revisorns ansvarsområden
 • Planera interna revisioner
 • Genomföra effektiva revisioner genom att identifiera processer, samplingsmetodik och frågeställningar
 • Utvärdera om genomförda åtgärder har implementerats effektivt

Fortsatta studier

ISO 13485:2016 inlärningsvägar

Kursen i internrevision för ISO 13485:2016 är en av flera moduler i en komplett inlärningsväg. Vi rekommenderar följande ordning

Förutom internrevision finns alltså även följande kurser i inlärningsvägen för ISO 13485 att välja:

 1. Introduktion ISO 13485:2016- €690,-
 2. Implementering ISO 13485:2016- €1375,-
 3. Internrevision ISO 13485:2016- €1375,-
 4. Revisionsledare ISO 13485:2016- €3250,-

Upplägg

Praktisk information

 • Kursen är två dagar
 • Kursmaterial och utbildningsspråk är Engelska
 • Vid avklarad kurs får du ett certifikat utfärdat av det beryktade BSI training academy

För mer information kontakta vårt kompetensteam på 0031-(0)20-346 0780 eller maila oss.

Investering

Priset för denna utbildning är 1375,-

Deltagande i flera kurser av inlärningsvägen ger rabatt.

Kurser på plats hos er
Om flera personer i er organisation behöver kunskaper i någon av kurserna kan vi skräddarsy utbildningarna och hålla dessa på plats hos er.

För mer information om inlärningsvägar eller kurser på plats hos er, ta kontakt med vårt kompetensteam på +31 20 346 07 80 eller skicka ett mail

Examen, diplom m.m.

 • Vid avklarad kurs får du ett certifikat utfärdat av det internationellt beryktade BSI training academy

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Internrevision ISO 13485:2016 , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BSI Group

BSI Group

BSI är din partner i förbättringsarbetet

Vi har format Best Practice och standarder i mer än 100 år. Vi hjälper organisationer världen runt att bygga spetskompetens och kapacitet för hållbar tillväxt. Genom vår expertis delar vi med oss av kunskap genom kursverksamhet och avancerade verktyg för kunskapsöverföring. BSI stöttar...


Läs mer om BSI Group och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BSI Group

Ostergatan 10
S-211 25 Malmo

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Internrevision ISO 13485:2016 från BSI Group, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Bli den första att recensera Internrevision ISO 13485:2016 !

Liknande utbildningar