Visa utbildning.se som: Mobil

BAS P / BAS U

Branschutbildarna
Kort om utbildningen
Egen takt
3 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Löpande - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

BAS P / BAS U

Videokurs

Det här är en digital version av vår mycket populära lärarledda endagskurs BAS P / BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare.

 • Deltagare har tillgång till utbildningen 2 månader.
 • Deltagare kan när som helst kan gå in och repetera valda lektioner, söka information, läsa och/eller skriva ut allt studiematerial som ingår i utbildningen.
 • Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.
 • Utbildningen motsvarar en heldags lärarledd utbildning.

Det här lär du dig på utbildningen

Efter utbildningen har deltagaren praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna för byggnads- och anläggningsarbeten. Vi visar hur man identifierar risker och arbetar förebyggande, hur och var man söker och hittar mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete. Du kan känna dig lugn. Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare. Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända Bas P / Bas U – kompetens.

Utbildningen är uppdelad i 16 lektioner. Total tid: 4 timmar och 36 minuter vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning. Den kan genomföras valfritt via dator, surfplatta eller smartphone.

Efter varje lektion följer ett antal kontrollfrågor som deltagaren ska besvara rätt för att få godkänt. Deltagare kan pausa, gå tillbaka och upprepa lektionerna obegränsat antal gånger under 2 månader.

Omgående efter att samtliga 16 avsnitt är gjorda och samtliga frågor rätt besvarade får deltagaren access till sitt BAS P / BAS utbildningsintyg som enkelt kan enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Alla personer i arbetsledande positioner inom området bygg/anläggning/projektering med ett övergripande arbetsmiljöansvar – som har behov av att själva styra över när och var utbildningen bedrivs. Exempelvis platschefer, projektörer, arkitekter, konsulter, kvalitetsansvariga, byggherrar, byggledare och egenföretagare.

Kursinnehåll

Följande moment ingår i utbildningen:

 • Presentation/introduktion

 • Bakgrund & Statistik

 • Arbetsmiljölagen

  • Roller (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)

  • Ansvar

 • Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3

  • Fokus på roller & ansvar

 • Kort om viktiga AFS:ar/arbeten

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  • Belastningsergonomi

  • Asbest

  • Arbetsplatsens utformning

  • Arbete på höjd

  • Kemiska arbetsmiljörisker

  • Buller

  • Lyftanordningar & lyftredskap

  • Maskiner

  • Ras/schakt

Video

     

Upplägg

Studera "en kvart om dagen" eller när du har tid över.

Hela utbildningen som motsvarar en  heldagskurs är uppdelad i 16 lektioner eller kvartar som vi säger. Ingen av lektionerna är precis en kvart utan nån är lite längre och nån är lite kortare så snittet ligger på 17 minuter per lektion. Efter varje lektion finns några testfrågor du ska besvara. När du klarat testet går du vidare till nästa lektion. Om du svarar fel får du göra om testet tills du klarar det. 

AGENDA - Bas P / Bas U – Onlineutbildning 

 • Lektion 1. Längd 20 minuter

Introduktion - Presentation - Statistik

Första lektionen ger en kort presentation och introduktion av kursens innehåll samt bakgrund till varför vi har de lagar och regler som vi har i Sverige. Vi går igenom en del statistik kring arbetsskador, arbetssjukdomar och liknande för att vi ska få en känsla för var riskerna kan vara som störst. Sen blir det en hel del prat om Arbetsmiljölagen, EU-direktiv, förordningar, regler och roller i framför allt byggbranschen. Byggherrar, arbetsgivare och samordningsansvarig. Bygg- och anläggningsföreskriften och de olika rollerna. Vad ska Bas P / Bas U, byggherre, arbetsgivare kunna, veta och ha ansvar för?

 • Lektion 2. Längd 18 minuter

Här går vi in på Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Ansvar för olika roller

 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar

 • Lektion 3. Längd 22 minuter

vi fortsätter med Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160

 • Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska...
 • Kraven på byggherren

 • Lektion 4. Längd 16 minuter

vi fortsätter med arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

 • BAS P ska...
 • BAS U ska...
 • Gemensamma arbetsställen
 • Ansvar och påföljder vid överträdelser
 • Sanktionsavgifter

 • Lektion 5. Längd 15 minuter

Ansvar och påföljder vid överträdelser

 1. Straffansvar
 2. Sanktionsavgifter

 • Lektion 6. Längd 10 minuter

AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • Reglerar planering och utförande av byggnads- och anläggningsarbete.
 • Exempel på byggnads- och anläggningsarbete
 • Befintliga objekt

 • Lektion 7. Längd 9 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Byggarbetsmiljösamordnare.

Vilken utbildning, kompetens, erfarenhet krävs?

 • Lektion 8. Längd 28 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • Förhandsanmälan krävs om...
 • Arbetsmiljöplan (AMP) krävs om...
 • 13 särskilda risker
 • Sanktionsavgifter
 • Dokumentation över projekt

 • Lektion 9. Längd 13 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

 • BAS U ska...
 • Regler och skyldigheter på byggarbetsplatsen

 • Lektion 10. Längd 7 minuter

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 • Lektion 11. Längd 14 minuter

AFS 2012:2 Belastningsergonomi

 • Riskbedömning
 • Arbetsställningar
 • Arbetsplatsen
 • Byggherrens ansvar
 • ADI616
 • Gradering rött, gult, grönt

 • Lektion 12. Längd 19 minuter

AFS 2006:1 Asbest

AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning

 • Lektion 13. Längd 13 minuter

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverket om stegar (ADI 511)

AFS 2013:4 Ställningar

 • Lektion 14. Längd 14 minuter

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

 • Kemisk riskkälla
 • Riskbedömning
 • Hygieniska gränsvärden
 • Specialfall
 • Arbetstillstånd

 • Lektion 15. Längd 17 minuter

AFS 2005:16 Buller

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

 • Lektion 16. Längd 11 minuter
 • AFS 2008:3 Maskiner
 • AFS 1981:14 Skyddsåtgärder mot skada genom fall
 • AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
 • Ännu fler AFS:ar…

Investering

Vad ingår i priset?

 • Onlineutbildning, samtliga delmoment
 • Personligt kursintyg för BAS P / BAS U

Erbjudande

RABATT VID MINST 6 DELTAGARE!

Om ni är minst 6 deltagare som bokar på samma faktura har vi ett rabattsystem:

  Antal per faktura Rabatt i procent

             6-10                 10%

            11-20                 20%

            21-30                 30%

            31-50                 40%

              51->                 Begär offert

Kursledare

Anders Högström 

Anders är en rutinerad konsult och föredragshållare inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Han har arbetat med risk- och miljöanalyser i mer än 20 år, varav 15 år som konsult. De senaste åren har Anders till stor del fokuserat olika delar av bygg- och anläggningsbranschen. Bland annat har han hållit över 80 BAS-P/BAS-U-kurser, med början när lagstiftningen om BAS-P/BAS-U trädde i kraft 2009. Hans specialistområde ligger idag inom miljö- och arbetsmiljöledning samt byggarbetsmiljö. Ett område som särskilt intresserar Anders är hur lagstiftningens krav kan tillämpas och göras begripliga i den konkreta verksamheten.

Certifikat

BAS U & BAS P

BAS P och BAS U

På varje byggarbetsplats måste byggherren utse byggarbetssamordnare, dels för utförandet av bygget och för projektering. BAS U står för Byggarbetsmiljösamordnare för utförande och BAS P står för Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering.

Läs mer om BAS P och BAS U
Stöd för arbetsmiljöutbildning

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Från och med 1 januari 2021 finns ett stöd för arbetsmiljöutbildningar. Här finns utbildningar från godkända arrangörer och ansökan administreras av AFA.

Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om BAS P / BAS U, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 21 recensioner.

Annika Tenggren
Enkelt och smidigt med Webb utbildning och att kunna utföra när det passar bäst istället för att vara ledig i flera dagar.
Hans Johansson
Jon
Professionellt och passionerat

Branschutbildarna

Branschutbildarna i Sverige AB

Branschutbildarna erbjuder praktiska utbildningar som ger dig rätt kompetens på ett så enkelt vis som möjligt. Vi tror inte på högläsning ur paragrafer utan ger dig verktygen för att hitta det du söker, när du behöver det.  Med över 12...


Läs mer om Branschutbildarna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Branschutbildarna

Förrådsvägen 2
90132 Umeå

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,3)
Baseras på 21 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 489 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen BAS P / BAS U från Branschutbildarna, fyll i dina uppgifter:

Reportage
Vad är arbetsmiljö och varför sk...
Branschutbildarna

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Allt från kollegans härskartekniker till din ergonomiska stol. Arbetsmiljön är avgörande för hur du trivs och presterar på ditt jobb. Och eftersom att du jobbar en stor del av av din vakna tid är väl det ändå ganska så viktigt?

Läs mer