Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljö Grundkurs, Previa – Videokurs

Branschutbildarna
Kort om utbildningen
Egen takt
2 695 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Videokurs - Löpande anmälan - Distans
Sista ansökan: Videokurs - Löpande anmälan
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Arbetsmiljö - Previas stora grundkurs för skyddsombud och chefer - Videokurs

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning.

Beskrivning

Kursen riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och behöver kunskap om hur din verksamhet ska arbeta för att följa Arbetsmiljölagens krav på en trygg arbetsplats. Utbildningen berör såväl fysiska som psykosociala aspekter av hur du skapar en säker arbetsmiljö med tydliga rutiner och en välinformerad, kompetensutbildad organisation.

Genom att implementera Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) i det dagliga arbetet samverkar den goda arbetsmiljön med verksamhetsutvecklingen och skapar tydlighet, handlingskraft och säkerhet i organisationen. Du får lära dig om hur medarbetarnas hälsa kan förbättras genom medvetet ergonomiarbete, vilka risker som finns vid ensamarbete och hur de kan åtgärdas samt hur ansvarsfördelningen ser ut vid arbetsanpassning och rehabiliteringsfrågor.

Utbildningen rustar dig med kunskaper om modern krishantering och ger råd kring hur du som arbetsgivare bör agera mot och förebygga kränkande särbehandling och diskriminering samt förekomst av hot och våld på arbetsplatsen. Under utbildningen får du ta del av praktiska case och övningar för att lära dig att hantera situationer som kan uppstå på din arbetsplats.

Målgrupp

Videokursen Previas stora grundkurs för skyddsombud och chefer sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och behöver kunskap om hur din verksamhet ska arbeta för att följa Arbetsmiljölagens krav på en trygg arbetsplats

Kursinnehåll

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifter
 • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Samverkan för god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
 • Arbetsgivarens ansvar, medarbetarens uppgifter och skyddsombudets uppdrag
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Ekonomiska aspekter av ohälsa i arbetslivet
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen och Diskrimineringsgrunderna
 • Risker och åtgärder vid ensamarbete
 • Hot och våld på arbetsplatsen
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Krishantering förr och nu

Delmoment

0. Introduktion till kursen Arbetsmiljö - Grundkurs

1. Vad är arbetsmiljö?

2. Arbetsmiljölagstiftning

3. Arbetsmiljölagens syfte och beskaffenhet

4. Arbetsmiljölagen - Ansvar och uppgiftsfördelning

5. Arbetsmiljölagen - Samordning

6. Arbetsmiljölagen - Skyddsombud och samverkan

7. Arbetsmiljölagen - Minderåriga

8. Arbetsmiljölagen - Tillsyn, tillbud och olyckor

9. Arbetsmiljölagen - Påföljder

10. Systematiskt arbetsmiljöarbete

11. Praktiskt case - Medarbetare använder inte skyddsutrustning

12. Praktiskt case - Felaktig rapportering av olycksfall i arbetet

13. Övning - Träna på att hitta information

14. Arbetsmiljö och ekonomi

15. Belastningsergonomi del 1

16. Belastningsergonomi del 2

17. Belastningsergonomi del 3

18. Övning - Träna på riskbedömning och handlingsplan

19. Organisatorisk och social arbetsmiljö

20. Övning - Träna på att riskbedöma organisatorisk och social arbetsmiljö

21. Praktiskt case - Medarbetarna upplever hög stress och lågt förtroende för chefen

22. Praktiskt case - En medarbetare har svårt att samarbeta vilket påverkar arbetsklimatet

23. Arbetsanpassning och rehabilitering

24. Praktiskt case - Hur hantera förlängd långtidssjukskrivning?

25. Praktiskt case - En medarbetare visar tecken på missbruk

26. Övning - Analysera sjukfrånvarostatistik

27. Ensamarbete

28. Kränkande särbehandling, konflikter och diskriminering

29. Våld och hot

30. Första hjälpen och krisstöd

31. Övning - Gå igenom policys och rutiner

32. Övning - Träna på att riskbedöma organisatorisk och social arbetsmiljö

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Upplägg

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader. 

Videokursen Previas stora grundkurs för skyddsombud och chefer  inspelad med professionella utbildare. Den är uppdelad i 32 stycken videoavsnitt. Efter varje avsnitt ska kursdeltagaren besvara ett antal kontrollfrågor för att ta sig vidare till nästa avsnitt. När samtliga kontrollfrågor besvarats korrekt mejlas ett kursintyg ut omgående till angiven e-postadress.

Tid & plats

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader. 

Investering

2.695 kronor + moms

Erbjudande

Följande rabattsystem gäller från 5 deltagare eller fler på samma faktura/beställning:

Antal deltagare 

per faktura               Rabatt

   5                            10%

 10                            20%

 30                            30%

 50                            40%

100                           45%

200                           50%

500                           65%

Kursledare

Utbildningsbolag

Previa - Störst i Sverige inom företagshälsa

Previa är Sverigeledande inom företagshälsa. Företaget arbetar med hälsa, arbetsmiljö, effektivitet, rehabilitering samt utveckling av ledarskap och engagemang hos medarbetare.

Utbildare

Linda Orlöf Juhlin - Arbetsmiljöingenjör.

Linda Orlöf Juhlin är arbetsmiljöingenjör hos Previa och bistår organisationer med att undersöka och ta fram fungerande rutiner för den fysiska arbetsmiljön. Linda håller i utbildningar om arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lennart Sohlberg - Affärscontroller.

Lennart Sohlberg verkar som affärscontroller hos Previa och har tidigare varit distriktschef hos företaget. Lennart håller utbildningar om hälsa och ekonomi.

Maria Lindblad - Beteendevetare.

Maria Lindblad är utbildad beteendevetare. Maria arbetar för Previa med handledning och stödsamtal för både grupper och individer och håller även i utbildningar om psykosocial arbetsmiljö. Tidigare har Maria varit socialsekreterare och ärendehandledare.

Per Larsson - Chef över Previas Trygghetstjänster.

Per Larsson har lång erfarenhet av att arbeta med psykosociala arbetsmiljöfrågor och som beteendevetare inom företagshälsan med inriktning på krishantering, hot och våld. Idag verkar Per som chef över Previas Trygghetstjänster och som talesperson för företaget i beteendevetenskapliga frågor.

Maria Lindblad - Beteendevetare.

Maria Lindblad är utbildad beteendevetare. Maria arbetar för Previa med handledning och stödsamtal för både grupper och individer och håller även i utbildningar om psykosocial arbetsmiljö. Tidigare har Maria varit socialsekreterare och ärendehandledare.

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Certifikat

AFS 2015:4 Arbetsmiljö

AFS 2015:4

Från 31 mars 2016 gäller deras nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Målet med de nya reglerna är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Läs mer om AFS 2015:4

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsmiljö Grundkurs, Previa – Videokurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Branschutbildarna

Branschutbildarna

(Men så klart har vi kvar våra populära lärarledda kurser också) Några exempel av våra 60 olika videokurser: BAS P / BAS U SAM / BAM ABC-Akutsjukvård Jobba bättre med mindre stress LSS Kontakta oss för mer information om Bas...


Läs mer om Branschutbildarna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Branschutbildarna

Förrådsvägen 2
90132 Umeå

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Arbetsmiljö Grundkurs, Previa – Videokurs!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 392 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Vad är arbetsmiljö och varför sk...
Branschutbildarna

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Allt från kollegans härskartekniker till din ergonomiska stol. Arbetsmiljön är avgörande för hur du trivs och presterar på ditt jobb. Och eftersom att du jobbar en stor del av av din vakna tid är väl det ändå ganska så viktigt?

Läs mer