Visa utbildning.se som: Mobil

Brandskyddskontrollant – Anpassad utbildning

Brandskyddskoncept
Kort om utbildningen
2,5 timmar
1 490 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Enligt överrenskommelse - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant utbildning. Kurs i Stockholm vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för brandskyddskontroll enligt SBA.

Kursen behandlar bl a brandskyddskontrollantens funktion och roll samt lagar och myndighetskrav gällande SBA. Kursen ger också anvisningar brandförebyggande åtgärder och brandskyddsutrustning.

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera brandskyddsansvarig vid fel och brister i brandskyddet.

Kursinnehåll

Efter avslutad utbildning har du kunskap:

  • att bedöma risker för brand
  • att utföra egenkontroll - Hur gör man kontrollronder och annan brandskyddskontroll?
  • att arbeta med checklista
  • att arbeta med förebyggande brandskydd - tips och råd om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet.
  • att initiera och följa upp åtgärder för avhjälpande av brister inom kontrollområde
  • att informera och utbilda nyanställd om organisationens brandskydd
  • att följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder
  • att avrapportera brandskyddsarbetets status, inträffade tillbud och brister till brandskyddsansvarig
  • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
  • att med olika brandredskap rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Brandskyddskontrollant – Anpassad utbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Brandskyddskoncept

Brandskyddskoncept

Vi utbildar ditt företag.

Brandskyddskoncept är ett ungt företag som etablerades 2015, men med mycket erfarenhet. Våra medarbetare har erfarenhet från Räddningstjänsten, ambulansen, IVA och akutsjukvården.  För oss är det viktigt att våra utbildningar håller hög klass och att vi förmedlar kunskap. Vi är...


Läs mer om Brandskyddskoncept och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Brandskyddskoncept

Markörgatan 2
136 44 Handen

 Visa telefonnummer