Visa utbildning.se som: Mobil

Brandskyddsföreningen

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är en benämning på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor. Tydliga exempel på heta arbeten är svets- och skärarbeten med gasolbrännare eller snabbgående verktyg som vinkel­slip och kapmaskiner. Det är verktyg som tidigare har orsakat många bränder. Andra exempel på metoder som kanske inte är lika tydliga eller självklara är hovslagning, arbete med varmluftspistol, ogräsbränning eller induktionsvärmare.

Vad gäller vid brandfarliga heta arbeten?

När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats och dessutom anses brandfarligt ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats följas. Detta är ett försäkringskrav för att du ska ha möjlighet till full ersättning i händelse av att du orsakar en brand under arbetets utförande. Kravet innebär att du som ger tillstånd till, utför eller är brandvakt för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats måste ha kunskap och rätt behörighet, ett certifikat.

Riskbedömning och tillstånd

Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats innebär bland annat att ett tillstånd ska ges och en riskbedömning genomföras på plats där arbetet ska utföras. Detta krävs för att den som ger tillstånd, den tillståndsansvariga, ska kunna bedöma riskerna i sitt sammanhang. Till sin hjälp har den tillståndsanvariga de övriga i det så kallade hetarbetsteamet, det vill säga den som ska utföra arbetet och brandvakten. Riskbedömningen är till för att avgöra om metoden avger värme eller gnistor samt om det går att använda en mindre riskfylld metod.

Vid riskbedömningen tittar man bland annat på miljö kring arbetsplatsen innehåller brännbart material, om byggnaden är brännbar, om det finns öppningar i väggar och tak som gör att gnistor eller en brand kan sprida sig till intilliggande områ­den. Frågorna är många och teamet behöver god kunskap om brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och kännedom om den verksamhet där arbetet ska utföras för att kunna bedöma riskerna på ett bra sätt. Till sin hjälp har teamet en tillstånds- och kontrollista som innehåller frågor som täcker in alla säkerhetsregler. Tillståndslistan används för att ge tillstånd för arbetet och för att dokumentera riskbedömningen.

Skadepreventionskoncept och utbildning Heta Arbeten®

Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Med säkerhetsregler och utbildning om förebyggande åtgärder har Heta Arbeten® sedan 1990 bidragit till ökad kunskap, säkrare arbetsplatser och minskade skadekostnader. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren.

Utbildning och certifikat

Alla som ska utföra, ge tillstånd till eller vara brandvakt för brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats måste ha utbildning och rätt behörighet, ett certifikat, för att få utföra jobbet. Detta är ett krav från försäkringsbolagen i Sverige för minska risken för brand och för att företagsförsäkringen ska gälla fullt ut vid en eventuell brand. Kunskap, behörighet och certifikat får du genom behörighetsutbildningen Heta Arbeten®.

Brandskyddsföreningens kvalitetssäkrade arrangörer och instruktörer finns över hela landet.

Hitta tillfälle för behörighetsutbildning Heta Arbeten® här.

Heta Arbeten® ger mervärde

När du genomfört utbildningen får du också tillgång till app Heta Arbeten®. Här kan du som ger tillstånd till, utför eller är brandvakt för heta arbeten komma åt värdefulla funktioner som:

  • Att skriva tillstånd direkt i mobilen med den digitala tillståndslistan.
  • Att komma åt ditt digitala certifikat, även i offlineläge.
  • Att se din utbildningshistorik och resultat.
  • Att registrera ditt certifikat i ID06 Kompetensdatabas.
  • Att enkelt hitta svar på alla frågor som rör brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i Kunskapsbanken.

Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® är en så kallad ackrediterad utbildning enligt ID06. Det innebär att alla som går behörighetsutbildningen och har certifikat Heta Arbeten® kostnadsfritt kan registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas, oavsett hos vilken arrangör eller var i landet man har gått behörighetsutbildningen.

ID06-kortet används framför allt på byggarbetsplatser i Sverige för att bekräfta utbildningar och behörigheter. ID06 kortet gör det enklare för medarbetaren att stärka sin behörighet och underlättar för platschefer att få en överblick så att alla har den behörigheten som krävs för de arbetsuppgifter de utför.Läs mer om Brandskyddsföreningen

Beställ mer information


Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Brandskyddsföreningen och veta mer om deras utbildningar.

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!