Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Föreståndare brandfarlig vara

Brandfast
Kort om utbildningen
6 timmar
3 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss för offert! - Sverige
Öppen utbildning
   
Rikstäckande, Uppsala
Svenska

Kursbeskrivning

Föreståndare brandfarlig vara

Kurs för dig som hanterar brandfarliga varor

En utbildning för dig som ska kunna arbeta som föreståndare för brandfarlig vara inom verksamhet som restaurang, skolor, bensinstationer, försäljningsställen, mindre verkstäder mm.


Kursens är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare.


Felaktig hantering av brandfarlig vara kan utgöra en mycket stor risk för explosion eller brand. För att minska risken med brandfarlig vara krävs kunskap om hanteringen. Med den här kursen kan du vara föreståndare för brandfarliga varor i mindre omfattning och få kunskap om de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.

När behövs föreståndare för brandfarlig vara?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB beskriver detta så här:

"En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare . Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. Om en verksamhet behöver tillstånd eller inte framgår av MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor." 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning. Detta kan t. ex. gälla dig som jobbar inom skola, bensinstation, restaurang, verkstäder mm

Kursinnehåll

  • Vad är brandfarliga varor
  • Lagstiftning och regler kring brandfarliga varor
  • Brand- och explosionsrisker med brandfarlig vara
  • Föreståndarens roll, ansvar och uppgifter
  • Förvaring och hantering
  • Förebyggande brandskydd
  • Risker i verksamheten

Upplägg

Max antal deltagare: 20 personer

Kursledare

Vårt motto är att kurser inom brand och säkerhet ska vara lätta att ta till sig. Roliga, allvarliga och givande. Allt för många har gått på långtråkiga kurser, kanske invecklade eller oinspirerande.
Det vill vi försöka råda bot på!


Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Föreståndare brandfarlig vara, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 13 recensioner.

Per L
(5)
Mycket trevligt bemötta av instruktören.Kurs instruktören var mycket kunnig i ämnet.
Bengt-H
(4)
Bra kurs med mycket trevligt bemötande
Jonas S
(5)
En fantastisk kursledare kan inte få annat än högst betyg!

Brandfast

Brandfast

Varje dag drabbas ett 20-tal människor av plötsligt hjärtstopp. Med en hjärtstartare på plats så skulle uppåt 70 procent kunna räddas! Varje kvart startar dessutom en brand och ett 100-tal omkommer varje år av röken. På Brandfast har vi förmånen...


Läs mer om Brandfast och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Brandfast

Hylsnyckeln 1
197 40 Bro

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 13 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 799 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar