Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Bonnier Academy
Kort om utbildningen
1 tillfällen
1 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kursbeskrivning

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En oroande trend idag är att fler sjukskrivs på grund av sociala och organisatoriska missförhållanden på arbetsplatsen. Den typen av sjukskrivningar blir också ofta längre än vid andra sjukskrivningsorsaker, vilket leder till höga kostnader för individen, företaget och samhället. Som chef har du ett särskilt ansvar för att personalen trivs på arbetsplatsen och kan göra sitt bästa. Den här kursen är en introduktion till ett bättre arbetsmiljöarbete.

Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets riktlinjer om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna har anpassats efter dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare ska göra inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, med fokus på arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. 

Om du och ditt företag redan har processer och rutiner för att arbeta med arbetsmiljön fungerar kursen som ett stöd i det arbetet.

Målgrupp

Du som arbetar som chef

Förkunskaper
Inga

Kursinnehåll

Kapitel 1 - Inledning
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Vad är god arbetsmiljö? Samverkan, Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö. Roller och ansvar, Arbetsmiljö och straffansvar, Definitioner, Har du koll?

Kapitel 2 - Ansvar
Case, Ditt ansvar som chef, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljön i det dagliga arbetet, Medarbetarsamtalet.

Kapitel 3 - Arbetsbelastning och arbetstid
Har du koll? Case, Tecken på obalans mellan krav och resurser, Åtgärder, Otydlighet, Case, Starkt psykiskt påfrestande arbete, Arbetstid, Mejl- och mobilpolicy, Återhämtning.

Kapitel 4 - Kränkande särbehandling
Vad är kränkande särbehandling? Varningssignaler att vara uppmärksam på, Ta fram en skriftlig policy, Vem, vad, hur? Case, Faran med en dålig utredning.

Kapitel 5 - Testa dina kunskaper
Examen.

Extra kursmaterial
Diskussionsfrågor - Utmaningen, en film om den sjuka jobbstressen,
Diskussionsfrågor - Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Checklista - Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
Checklista - Rutiner vid kränkande särbehandling
Läs mer - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö
Läs mer - Guide för en bättre arbetsmiljö, 
Läs mer - Förebygg arbetsrelaterad stress. 

Kursmaterialet bygger på information från Arbetsmiljöverket.

Kursmål

Generella kursmål

  • Kunskap om arbetsgivarens och chefens ansvar för arbetsmiljön.
  • Förståelse för olika begrepp.
  • Kunskap om riskhantering och riskbedömning.
  • Känna till hur konflikter, tillbud, olyckor och arbetsskador ska hanteras.
  • Kunskap om kränkande särbehandling och hur det motverkas.

Övrigt

Total kurstid
ca. 40 minuter

Pris

1500kr per singel användare, kontakta oss för fler användare. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Organisatorisk och social arbetsmiljö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Bonnier Academy

Bonnier Academy

Bonnier Academy utvecklar och säljer digital kompetensutveckling och fortbildning. Våra kurser gör personalutbildning möjlig för alla när den behövs som bäst. Sedan vi började med e-learning 1989 har vi hjälpt över 350 000 personer att lära sig Windows och Office-paketen. Idag är...


Läs mer om Bonnier Academy och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera Organisatorisk och social arbetsmiljö!

Liknande utbildningar