Visa utbildning.se som: Mobil

ITIL® Lifecycle Service Transition

BiTA Service Management
Kort om utbildningen
3 dagar
17 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-06-03 09:17 - Stockholm
Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2019-06-03 09:17  
17 950 SEK
2019-12-09  
17 950 SEK

Kursbeskrivning

ITIL Lifecycle Service Transition

ITIL Lifecycle Service TransitionITIL Lifecycle Service Transition är en av fördjupningskurserna inom ITIL version 3.

Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Målet med Lifecycle-kursen Service Transition är att lära ut kunskap om Transition-fasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Transition-perspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Service Transition och är tre dagar lång. Under de tre dagarna varvas teori med olika övningar. Efter avslutad utbildning genomförs en frivillig certifiering.

Målsättning med ITIL Lifecycle Service Transition

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

 • Introduktion till Service Transition
 • Principerna för Service Transition
 • Processer och aktiviteter inom Service Transition
 • Organisation och tekniker för Service Transition
 • Förståelse av tillvägagångssätt för införande, roller för Service Transition, kritiska framgångsfaktorer och risker

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som CIO, chef inom IT, processansvarig, tjänsteansvarig, IT-projektledare, förvaltningsledare samt för dig som är ansvarig för test, utbildning och kvalitet.

Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap. Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

Innehåll ITIL Lifecycle Service Transition

Denna kurs innehåller bland annat följande delar:

Introduktion till Service Transition

 • Syfte och mål med Service Transition
 • Omfattningen av Service Transition
 • Hur Service Transition angränsar till övriga faser i livscykeln
 • Den potentiella nyttan för verksamheten

Principerna för Service Transition

 • Tjänstekonceptet och betydelsen av utilities och warranties när man levererar en tjänst
 • Nyckelprinciperna som bidrar till effektiv Service Transition

Processer inom Service Transition

 • Syfte, mål och omfattning, nytta för verksamheten, principer, metoder, triggers, input, output och gränssnitt, mätetal, kritiska framgångsfaktorer och risker, och designaspekter för följande processer:
  - Change Management
  - Service Asset and Configuration Management
  - Release and Deployment Management
  - Service Validation and Testing
  - Evaluation
  - Knowledge Management

Aktiviteter inom Service Transition

 • Hantera kommunikation och engagemang
 • Hantera organisatorisk förändring
 • Hantera intressenter

Organisation för Service Transition

 • Roller och ansvar inom Service Transition
 • Organisatoriskt sammanhang för Service Transition

Tekniker för Service Transition

 • Tekniker och verktyg för att stödja processer och aktiviteter inom Service Transition
 • Kravhantering för tekniska lösningar

Kritiska framgångsfaktorer och risker

 • Utmaningar för Service Transition
 • Kritiska framgångsfaktorer för Service Transition
 • Uppskatta eller förutse nytta och risker med nya eller förändrade tjänster
 • Externa faktorer som påverkar tillvägagångssättet för Service Transition

Investering

Pris: 17 950 SEK exkl. moms
Certifieringskostnad: 2 100 SEK exkl. moms

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ITIL® Lifecycle Service Transition, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BiTA Service Management

BiTA Service Management

BiTA Service Management AB startades 2003. Grundarna var 2 konsulter som arbetat med processer i gränssnittet mellan verksamhet och IT i drygt 10 år. De var också bland de första att anamma ITSM och ITIL som verktyg i detta arbete....


Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BiTA Service Management

Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera ITIL® Lifecycle Service Transition!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 20 recensioner
Alla recensioner för arrangören