Visa utbildning.se som: Mobil

ITIL® Lifecycle Service Operation

BiTA Service Management
Kort om utbildningen
3 dagar
17 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-16 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

ITIL Lifecycle Service Operation

ITIL Lifecycle Service DesignITIL Lifecycle Service Operation är en av fördjupningskurserna inom ITIL version 3. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Lifecycle modules. Lifecycle-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på livscykelnivå.

Målet med Lifecycle-kursen Service Operation är att lära ut kunskap om Operation-fasen i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs utifrån ett Operation-perspektiv.

BiTA:s Lifecycle-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Kursen fokuserar på den delen av livscykeln som heter Service Operation. Utbildningen är tre dagar lång och varvar teori med olika övningar. Efter avslutad utbildning genomförs en frivillig certifiering.

Målsättning  med ITIL Lifecycle Service Operation

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till Service Operation
• Principer för Service Operation
• Processer inom Service Operation
• Gemensamma aktiviteter för Service Operation
• Organisation för Service Operation
• Tekniker för Service Operation
• Införandefrågor för Service Operation

Efter avslutad kurs genomförs en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Service Operation Certificate.

Målgrupp

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som CIO, chef inom IT, IT-projektledare, är processansvarig, tjänsteansvarig, förvaltningsledare IT eller är ansvarig för drift.

Förkunskapskrav

För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Kursdeltagaren förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

ITIL Lifecycle Service Operation innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Service Operation

• Vad som menas med Service Operation
• Huvudprinciperna och målen med Service Operation
• Processer, funktioner och aktiviteter
• Nyttan för verksamheten
• Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker

Principer för Service Operation

• Roller, funktioner, grupper och avdelningar
• Åstadkomma balans i Service Operation
• Tillhandahållandet av tjänster
• Operativt välmående, kommunikation och dokumentation

Processer inom Service Operation

• Syfte, mål och omfattning, nytta för verksamheten, principer, metoder, triggers, input, output och gränssnitt, mätetal, kritiska framgångsfaktorer och risker, och designaspekter för följande processer
- Event Management
- Incident Management
- Request Management
- Problem Management
- Access Management
• Operativa aktiviteter i processer som täcks in i andra faser

- Change Management, Service Asset and Configuration Management, Release and Deployment Management, Capacity Management, Availability Management, Knowledge Management, Financial Management och IT Service Continuity Management

Gemensamma aktiviteter för Service Operation

• Monitorering och kontroll, IT Operations, Mainframe Management, Server Management & Support, Network Management, Storage & Archive, Database Management, Directory Services Management, Desktop Support, Middleware Management, Internet/Web Management, och Facilities & Datacentre Management
• IT Security Management i relation till Service Operation
• Förbättring av operativa aktiviteter

Organisation för Service Operation

• Funktioner
- Service Desk
- Technical Management
- IT Operations Management
- Application Management
• Roller och ansvar
• Organisatoriska strukturer för Service Operation

Tekniker för Service Operation

• Tekniker, verktyg och telefonilösningar för processer och aktiviteter i Service Operation
- Generella krav
- Event Management, Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management och Access Management
• Service Desk

Införandefrågor för Service Operation

• Hantering av förändring i Service Operation
• Projektledning
• Uppskatta och hantera risk
• Operativ personal i Design och Transition
• Planera och införa tekniker för Service Management

Investering

Pris: 17950 SEK exkl. moms
Certifieringskostnad: 2 100 SEK exkl. moms

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ITIL® Lifecycle Service Operation, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Jens
(4)

BiTA Service Management

BiTA Service Management

BiTA Service Management AB startades 2003. Grundarna var 2 konsulter som arbetat med processer i gränssnittet mellan verksamhet och IT i drygt 10 år. De var också bland de första att anamma ITSM och ITIL som verktyg i detta arbete....


Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BiTA Service Management

Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
ITIL® Lifecycle Service Operation
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 20 recensioner
Alla recensioner för arrangören