Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

ITIL® 4 Strategist - Direct Plan & Improve

Längd
3 dagar
Pris
22 700 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 dagar
Pris
22 700 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 22 700 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

På den här kursen går vi igenom ITIL® 4 Strategist Direct, Plan and Improve. Kursen är till stöd för organisationer som ser styrning och kontinuerliga förbättringar som en viktig del i att kunna möta nuvarande och framtida behov inom t ex tjänstestrategier, samverkansmodeller, partnersamarbeten, kompetensförsörjning, digitalisering mm.

Under kursen kommer vi undersöka och arbeta med principer, metoder, tekniker som kan vara universella när en organisation vill skapa en lärande organisation som kan möta intressenters behov. Kursdeltagarna kommer att få förståelse för att sätta den riktning och strategiska plan som behövs för att få alla medarbetare inom organisationen att förstå förändringsresan och kunna bidra till den. Vi kommer beröra både kort- och långsiktiga förbättringar, då förbättringar i det lilla kan leda till att nå det strategiska målet. Kursdeltagarna kommer få tillgång till mallar för att implementera det som lärs ut på kursen.

Kursen ger individerna de praktiska färdigheter som krävs för att skapa en ”inlärnings- och förbättrings” IT-organisation, med en stark och effektiv strategisk inriktning. Den täcker också påverkan och effekterna av agila och Lean arbetssätt och hur de kan utnyttjas till en organisations fördel. Kursen ger även en praktisk och strategisk metod för att planera och leverera kontinuerlig förbättring med nödvändig smidighet.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.

Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs.
Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS!För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation certifikat.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

23 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Varför välja BiTA Service Management?

Bli certifierad

Utbildningar för just din roll

Lärare med praktisk erfarenhet

Kursens innehåll

Innehåll

Course Introduction

 • Let’s Get to Know Each Other
 • Course Overview
 • ITIL® 4 Certification Scheme
 • Course Learning Objectives
 • Course Components
 • Course Agenda

Core Concepts of DPI

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of Direction
 • Basics of Planning
 • Basics of Improvement
 • Other Core Elements

DPI through Service Value Chain and Guiding Principles

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • DPI of the SVS
 • DPI of Guiding Principles

Role of Direction in Strategy Management

 • Key Terms Covered in the Module
 • Introducing Startegy Management
 • Developing Effective Strategies

Implementation of Strategies

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Managing Risks
 • Making Decisions through Portfolio Management
 • Directing via Governance, Risk, and Compliance (GRC)

Introduction to Assessment and Planning

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Core Concepts of Assessment
 • Conducting Effective Assessments
 • Core Concepts of Planning

Assessment and Planning through VSM

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Introducing VSM
 • Developing Value Stream Maps
 • Knowing More About VSM

Measurement, Reporting, and Continual Improvement

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Measurement and Reporting
 • Alignment of Measurements and Metrics
 • Success Factors and Key Performance Indicators
 • Continual Improvement

Measurements and Continual Improvement through DImensions and SVS

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Measurements for the Four Dimensions
 • Continual Improvement of the Service Value Chain and Practices

OCM Principles and Methods

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of OCM
 • OCM throughout DPI and Service Value Chain
 • Resistance and Reinforcement

Communication Principles and Methods

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of Effective Communication
 • Communication with Stakeholders

SVS Development Using Four Dimensions

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Organizations and People in the SVS
 • Partners and Suppliers in the SVS
 • Value Streams and Processes in the SVS
 • Information and Technology in the SVS

Målgrupp

Målgrupp
ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve riktar sig till chefer på alla nivåer som är involverade i att utforma riktning och strategi eller utveckla ett ständigt förbättrande team. Det kommer att täcka både praktiska och strategiska element. Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom förändringsledning och hur man kan leda förbättringar på ett strukturerat sätt och nå de nyttor som efterfrågas.

Denna kurs vänder sig till dig, oavsett roll, som vill få sina idéer hörda, leda förbättringsinitiativ, verksamhetsutveckla organisationen, arbeta med förändringsledning, hantera risker i samband med förbättringar.  Det kan vara förbättringar som drivs utifrån ett tjänsteperspektiv eller organisations- och kompetensperspektiv.

Upplägg

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

 • Begrepp, principer och metoder för att hantera styrning, planering och förbättring av alla förbättringar som identifieras utifrån sin kontext
 • Kunna skapa business case för att få sin idé tydliggjord och kommunicerbar i sin kontext
 • Förståelse för vikten av kommunikation med intressenter och hantera motstånd i samband med förändringsarbetet
 • Genom principer och metoder kunna nyttja hela Service Value System i arbetet med att få organisationen att förbättra sig själv, sina tjänster tillsammans med kunder och partners
 • Kunna styra och planera organisatoriska förbättringar genom strukturerad förändringsledning

Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kursmaterialet
Kursmaterialet är digitalt

Investering

22 700 kr ex moms.

Certifieringsvoucher och ITIL 4 e-book ingår i kurspriset.

Tid: 09.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Acknowledgements
Accredited ITIL® 4 Strategist-Direct, Plan & Improve training is provided by BiTA Service Management AB, accredited by PEOPLECERT.
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om ITIL® 4 Strategist - Direct Plan & Improve, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights