Inga recensioner än

Certifierad Release Management Specialist

Längd
2 dagar
Pris
15 600 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 maj, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
15 600 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 maj, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 15 600 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Certifierad Release Management Specialist

Kursen Certifierad Release Management Specialist vänder sig till dig som arbetar med att tillgängliggöra nya/uppdaterade versioner av IT-tjänster och vill vidareutveckla dig i din roll inom releashantering.

Den ger dig en djupare förståelse för principerna och praktisk erfarenhet av att använda det allra senaste inom Release Management och samspelet med övriga praxis. Hur Release Management kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa Release Management i ditt dagliga arbete.

ITIL® 4 har ett stort fokus på dagens – och morgondagens – metoder och modeller för utveckling och effektivisering. Release management beskriver alla de aktiviteter som behöver genomföras för att säkerställa att det nya kan användas direkt, samt närliggande arbetssätt, exempelvis Service Validation and Testing samt Deployment management.
Kursen syftar även till att ge dig tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certifierad Release Specialist.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt diskussioner, med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar inom Release Management.

Förkunskapskrav
För att gå kursen krävs inga formella förkunskapskrav. Däremot tillhandahålls material i utbildningsportalen innan kursstart som starkt rekommenderas att man går igenom. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.

Certifiering
Certifieringen görs dag 2 på em. Certifieringen görs på svenska.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

24 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Varför välja BiTA Service Management?

Bli certifierad

Utbildningar för just din roll

Lärare med praktisk erfarenhet

Kursens innehåll

Kursen berör följande områden:

 • Release management
 • Deployment management
 • Agil utveckling
 • DevOps
 • Lean; värdeströmmar och kartläggning
 • Continual service improvement

Målgrupp

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med driftsättning av förändringar inom IT, såväl till processägare, release manager, ansvarig för annan process som har gränssnitt mot Release Managment, eller har annan befattning inom IT

 • som idag arbetar med driftsättningsaktiviteter – tester, utbildning och alla andra förberedelser
 • som ansvarar för driftsättningar – har rollen Release manager eller motsvarande
 • som behöver praktisk kunskap och/eller kunskap om bäst praxis inom Release Management, och hur den kan till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • som är ansvarig för att utveckla processen och/eller utöva ledning, styrning samt uppföljning av processen
 • har ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management och behöver specialkunskaper inom området
 • vill utvecklas inom området

Upplägg

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

 • Syfte med Release management och dess ingående aktiviteter
 • Syfte med Deployment management
 • Release management i ITIL’s® fyra dimensioner
 • Samarbetet mellan Release management och Deployment management
 • Att utnyttja Release management och Deployment management i en agil utveckling
 • Ständiga förbättringar
 • Deployment management i ITIL’s® fyra dimensioner

Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska ITIL® 4 termer.
Certifieringen görs på svenska.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digitalt.

Tider för kursen:
Kl: 09.00-17.00

Investering

15 600 SEK (ex moms)

Certifieringskostnad: 2200kr (ex moms)

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Release Management Specialist, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

                                                                               ...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights