Inga recensioner än

Certifierad Problem Management Specialist

Längd
2 dagar
Pris
15 600 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 april, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
15 600 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 april, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 15 600 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Certifierad Problem Management Specialist

Certifierad Problem Management Specialist

Certifierad Problem Management Specialist

Kursen Certifierad Problem Management Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Problem Management.

Kursen Certifierad Problem Management Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Problem Management. Den ger dig en djupare förståelse för principerna, och praktisk erfarenhet av att använda praxis (best practice) inom Problem Management och hur samspelet med övriga processer. Hur processen kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa problem management i ditt dagliga arbete.

Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certified Problem Management Specialist.

Förkunskapskrav
För att gå kursen krävs inga formella förkunskapskrav. Kursmaterial tillhandahålls i utbildnings-portalen innan kursstart och som starkt rekommenderas att man går igenom. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.

Certifiering
Certifieringen genomförs dag 2 på eftermiddagen. Certifieringen är på svenska.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

3 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

21 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Kursens innehåll

Certifierad Problem Management Specialist

Kursen omfattar bland annat följande ämnen:

 • ITIL® 4 Foundation (Förkunskap)
  Vi går igenom de grundläggande begreppen som är nya i ITIL® 4. Begreppen kommer att repeteras, men vi kommer inte att gå in i detaljer.

- Bland begreppen finns:
- De fyra dimensionerna
- Ledningssystemets (Service Value System) delar
- Aktiviteter i värdekedjan (Service Value Chain activities)
- Värdeströmmar
- Vägledande principer


Eftersom uppbyggnad och dokumentation som rör practices och processer skiljer sig från tidigare versioner ITIL® går vi igenom strukturen.

 • Problem management
  Vi går övergripande igenom problem management med syfte, omfattning och definitioner av begrepp.
 • Problem management och värdeströmmar
  Vi går igenom problem- och kartläggningsaktiviteter som ingår i värdeströmmarna som leder fram till att identifiera underliggande orsaker till problem
 • Problem management och organisation
  Vad bör man tänka på rörande organisation för att bäst hantera problem, och vilka roller samt kompetens krävs?
 • Problem management och teknologi
  Vilka verktyg och metoder behövs för att effektivt hantera problemutredningar?
 • Problem management och leverantörer
  Vilka krav bör ställas på leverantörer, för att vi tillsammans ska få fungerande värdekedjor?
 • Förberedelse för certifiering
  Teoripass varvas med olika övningar

Upplägg

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital.

Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska ITIL® 4 termer.

Tider för kursen:
Kl: 09.00-17.00

Målsättning
Efter genomgången utbildning ska deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:

Syfte och mål med problem management

 • Problem management och dess plats i IT Service Management enligt ITIL® 4
 • Hur man kan införa processen i en organisation
 • Hur man kan mäta, utöva styrning och uppföljning samt förbättra processen

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • IT Service Management och några av dess practices
 • Samspelet inom Service Value Chain och värdeströmmar
 • Problem Management i detalj
 • Styrning, mätning och förbättring 

Målgrupp

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt diskussioner, med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar inom problem management.

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med problem management.

Kursen riktar sig till:

 • Personer som behöver praktisk kunskap och/eller kunskap om bäst praxis inom problem management, samt hur problem management bidrar till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • Processägare som ska utveckla processen och/eller utöva ledning, styrning samt uppföljning av processen
 • Alla med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper inom området kritiskt tänkande och problemlösning
 • Personer som vill utveckla sig själva, och eventuellt certifiera sig, i sin yrkesroll

När du gått igenom kursen Certifierad Problem Management Specialist har du förutsättningar att:

 • Förstå samspelet mellan problem management och andra practices och processer
 • Förstå problem management utifrån ITIL® 4, fyra dimensioner
 • Mäta och följa upp problem managements, syfte och mål
 • Genomföra och driva förbättringsaktiviteter, för att uppnå problem managements syfte och mål

Investering

15 600 SEK exkl. moms

Certifieringskostnad: 2 200 SEK exkl. moms

Kursledare

Kursledaren talar svenska.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Problem Management Specialist, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

                                                                               ...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights