Visa utbildning.se som: Mobil

Certifierad Ledare IT

BiTA Service Management
Kort om utbildningen
6 dagar
39 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-04-02 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

I denna unika utbildning kombineras teori med praktiskt arbete. Deltagarna sporrar varandra och delar med sig av sina erfarenheter. Allt med målet att du ska bli, inte bara en bra chef, utan även en framgångsrik ledare.

Utbildningen Certifierad Ledare IT är en utbildning för dig som har en ledarroll inom IT. Det kan vara som ledare och chef på alla nivåer. Utbildningen utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.

Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din ledarroll och i din viktiga uppgift. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av ämnena som behandlas.

Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.

Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 3 - 4 veckor mellan varje tillfälle.

Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra och förstå din verksamhet och att arbeta med resurs och kompetensfrågor såsom motivation, kompetensväxling, attityder, beteenden och kultur. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.

Målgrupp

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla med ledar- och chefsroller där arbete med och runt IT-frågor är centrala. Det kan vara projekt- eller förändringsledare, gruppledare eller teamledare, process- eller förvaltningsledare eller personer med olika chefsroller inom IT.

Ditt arbete består av att, inom IT, leda, motivera och inspirera andra IT-medarbetare i sin profession för att realisera största möjliga värde. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med IT som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en IT-verksamhet och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.

Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara ledare inom IT.

Kursinnehåll

Steg 1 – Att leda och kommunicera skapar förtroende
Ledarskapet inom IT
Effektiv kommunikation och retorik
Argumentationsteknik och Presentationer
Förändringsledning och Processorientering

Steg 2 – Att förstå sin affär är första steget till att kunna styra den
Vision och mission
Strategiarbete inom IT
Målnedbrytning och målstyrning
Kvalitet inom IT
Organisationera dina resurser för större effektivitet
Portföljhantering, ett centralt verktyg i ditt strategiska arbete

Steg 3 – Rätt kompetens är nyckeln till framgång
Motivation och engagemang lyfter resultatet
Talent Management; ett systematiskt sätt att hantera resurser
Attityder, beteende och kultur

Upplägg

Det här är en utbildning för dig som är ledare eller chef inom IT eller har en liknande befattning.

Utbildningen Certifierad Ledare IT utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt med IT, investeringar och portföljhantering och riktlinjerna för hantering och utveckling av kompetens. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.

Målsättning

Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:

  • arbetar med målstyrning och sätter mål
  • arbetar och leder efter tydliga mål
  • arbetar enligt uppsatta strategier situationsanalyser
  • resurssätter och kompetensförsörjer din organisation
  • leder i förändring, motiverar och kommunicerar
  • hanterar portföljer och prioriteringar av investeringar
  • coachar dina medarbetare
  • kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
  • arbetar med attityder, beteenden och kultur

Språk
Svenska

Kurslängd
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
Tider: kl 9-17 med avbrott för lunch och raster.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena. Kursdokumentationen är på svenska.

Investering

39 500 SEK exkl. moms

Datum våren 2020
Steg 1: 2-3 april
Steg 2: 28-29 april
Steg 3: 28-29 maj

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Ledare IT, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(4)
4 av 5
Kursdeltagare
(4)
4 av 5
Kursdeltagare
(4)
4 av 5

BiTA Service Management

BiTA Service Management

Våra kursledare och vårt presentationsmaterial är oslagbara - det är inte vi som säger detta, det är våra kursdeltagare! En anledning är att våra kursledare har många års erfarenhet i konsultuppdrag och deras erfarenhet och kompetens, gör att du som...


Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BiTA Service Management

Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 45 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 178 recensioner.
Alla recensioner för arrangören