Inga recensioner än

Certifierad IT Change Specialist

Längd
2 dagar
Pris
15 600 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
1 juni, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
15 600 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
1 juni, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 15 600 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Certifierad Change Management Specialist


Certifierad IT Change Specialist

Kursen Certifierad IT Change Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Change Management. I och med lanseringen av ITIL 4 så kallas Change Management numera för Change Enablement.

Den ger dig en djupare förståelse för principerna och praktisk erfarenhet av att använda den allra senaste praxis (best practice) inom Change Enablement och samspelet med övriga processer. Hur processen kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa Change Enablement i ditt dagliga arbete.

Kursen syftar även till att ge dig tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certifierad IT Change Specialist.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt diskussioner, med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar inom change enablement.

Kursen riktar sig till:

 • Personer som behöver praktisk kunskap och/eller kunskap om bäst praxis inom change enablement, samt hur change enablement bidrar till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder.
 • Processägare som ska utveckla processen och/eller utöva ledning, styrning samt uppföljning av processen.
 • Alla med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper inom området. Personer som vill utveckla sig själva, och eventuellt certifiera sig, i sin yrkesroll.

Förkunskapskrav
För att gå kursen krävs inga formella förkunskapskrav. Kursmaterial tillhandahålls i utbildnings-portalen innan kursstart och som starkt rekommenderas att man går igenom. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.

Certifiering
Certifieringen genomförs dag 2 på eftermiddagen. Certifieringen är på svenska.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

1 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Varför välja BiTA Service Management?

Bli certifierad

Utbildningar för just din roll

Lärare med praktisk erfarenhet

Kursens innehåll

Kursen omfattar bland annat följande ämnen:

 • ITIL® 4 Foundation (Förkunskap)
  Vi går igenom de grundläggande begreppen som är nya i ITIL® 4. Begreppen kommer att repeteras, men vi kommer inte att gå in i detaljer.

Bland begreppen finns:
- De fyra dimensionerna
- Ledningssystemets (Service Value System) delar
- Aktiviteter i värdekedjan (Service Value Chain activities)
- Värdeströmmar
- Vägledande principer
Eftersom uppbyggnad och dokumentation som rör practices och processer skiljer sig från tidigare versioner ITIL® går vi igenom strukturen.

 • Change enablement
  Vi går övergripande igenom problem management med syfte, omfattning och definitioner av begrepp.
 • Change enablement och värdeströmmar
  Vi går igenom problem- och kartläggningsaktiviteter som ingår i värdeströmmarna som leder fram till att identifiera underliggande orsaker till problem
 • Change enablement och organisation
  Vad bör man tänka på rörande organisation för att bäst hantera problem, och vilka roller samt kompetens krävs?
 • Change enablement och teknologi
  Vilka verktyg och metoder behövs för att effektivt hantera problemutredningar?
 • Change enablement och leverantörer
  Vilka krav bör ställas på leverantörer, för att vi tillsammans ska få fungerande värdekedjor?
 • Förberedelse för certifiering
  Teoripass varvas med olika övningar

Målgrupp

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med förändringar inom IT. Om ens position så är processägare, change manager eller annan befattning inom IT

Upplägg

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digitalt.

Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska ITIL® 4 termer.

Tider för kursen:
Kl: 09.00-17.00

Målsättning
Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:

 • Syfte och mål med change enablement.
 • Change enablement och dess plats i IT Service Management enligt ITIL® 4.
 • Hur man kan införa processen i en organisation.
 • Hur man kan mäta, utöva styrning och uppföljning samt förbättra processen.

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • IT Service Management och några av dess practices.
 • Samspelet inom Service Value Chain och värdeströmmar.
 • Change enablement i detalj.
 • Styrning, mätning och förbättring.

När du gått igenom kursen Certifierad IT Change Specialist har du förutsättningar att:

 • Förstå samspelet mellan change enablement och andra practices och processer
 • Förstå change enablement utifrån ITIL® 4, fyra dimensioner
 • Mäta och följa upp change enablements, syfte och mål
 • Genomföra och driva förbättringsaktiviteter, för att uppnå change enablements syfte och mål

Investering

15 600 SEK exkl. moms

Certifieringskostnad: 2 200 SEK exkl. moms

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad IT Change Specialist, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

                                                                               ...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights