Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Certifierad Digitaliseringsledare

Längd
6 dagar
Pris
45 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 november, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6 dagar
Pris
45 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 november, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 45 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad Digitaliseringsledareär en utbildning för dig som arbetar i olika ledande roller där du skall ansvara för och leda ett digitaliseringsarbete. Det kan vara som ansvarig för alla typer av verksamhetsledande eller IT-ledande positioner, såsom verksamhetschef med ansvar för digitalisering, IT-chef, Kundservicechef eller annan ledande roll inom digitaliseringsutvecklingen i organisationen. Du får utveckla dig och träna på hur du kan underlätta för människor oavsett om det är anställda inom organisationen eller ej, att arbeta med och bidra i den digitala utvecklingen, samtidigt som du får utveckla dina egna ledaregenskaper. Utbildningen utvecklar ditt digitalledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll som digitaliseringsledare.

Du måste förbereda dig för en värld där AI inte bara är ett verktyg, utan en viktig fråga i strategi och innovation. Utbildningen kommer att ge dig översikt och praktiska insikter i AI-teknologier, särskilt inom ledarskap och beslutsfattande. Kursen betonar även vikten av att förstå de etiska och riskrelaterade aspekterna av digitalisering och AI inom affärs- och organisatoriska sammanhang.

Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din nya eller befintliga digitaliseringsroll och i din viktiga uppgift att få verksamhet och IT att arbeta gemensamt och effektivt mot snabb digital utveckling.

Lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan bjuder också in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av att agera i rollen och ämnena som behandlas kopplat till detta. Utbildningen upplevs därmed som ett personligt förändringsarbete direkt kopplat till den organisation du representerar. Genom en kombination av teoretiska genomgångar och praktiska tillämpningar, inklusive arbete med verktyg som ChatGPT, kommer du att förberedas för att effektivt navigera och integrera AI i din roll.

Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om grundläggande processarbete, förändringsarbete, IT och projektarbete i en verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara digitaliseringsledare för en verksamhets räkning.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

6 november, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

Varför välja BiTA Service Management?

Bli certifierad

Utbildningar för just din roll

Lärare med praktisk erfarenhet

Kursens innehåll

Steg 1 – Att med affärsmässighet och god kommunikation skapa digitalt förtroende
Det proaktiva digitala ledarskapet
Affärsmässigt perspektiv på digitalisering och dess användande
Grundläggande om digitalisering och AI – historik och nutida tillämpningar
Effektiv kommunikation i en digitaliserad värld, med hjälp av AI
Förändringsledning och AIs påverkan på organisationen
Beslutsunderlag för digitaliseringsprojekt och intressentkartläggning för digital utveckling

Steg 2 – Att i rollen som digitaliseringsledare kunna leda och utveckla organisationen
Verksamhetsdrivet utvecklingsarbete
Projekt- och förändringsleding i en digital värld
Organisation digitalt utvecklingsarbete och värdeströmmar
Ständig förbättring av utvecklingsarbetet
Bedöma mognad av AI-användning i en organisation
Risker och etik inom digitalisering och AI
Att förbereda och genomföra möten och kreativa utvecklingsinsatser 

Steg 3 – Att med rätt kompetens utveckla verksamhetens interna effektivitet med tydlig kundnytta i fokus
Visualisering av digitalisering, utveckling och värdeströmmar
Uppföljning av projekt, processer, rutiner och arbetssätt
Att utveckla digitalisering med smarta team
Hantera en digitaliserings- och AI-strategi för att komma igång
Förstå hur man integrerar digitalisering och AI med IT-utveckling
Certifiering

Målgrupp

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med eller ska arbeta i en digitaliseringsroll där arbete med att utveckla, underhålla och förvalta digital utveckling är centralt. Det kan vara som digitaliseringsledare, digitaliseringsstrateg, projektledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare eller personer med andra typer av ledande roller var som helst i en verksamhet.

Ditt arbete består av att i din organisation, leda, organisera, utveckla ett professionellt proaktivt digitaliseringsarbete och motivera andra medarbetare för att realisera största möjliga värde för er verksamhet och era kunder. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med digitaliseringen som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål. Detta oavsett om du arbetar på verksamhets- eller IT-sidan.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i ett digitaliseringsarbete i en verksamhet eller på IT och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.

Upplägg

Utbildningen Certifierad Digitaliseringsledare är en utbildning för dig som arbetar i olika roller där organisationens digitalisering är i fokus. Många organisationer pratar i dag om sitt arbete med att digitalisera sig, men kunskapen är ofta relativt låg och det behövs någon som leda, informera, stå på barrikaderna, utveckla och verkligen realisera något med hjälp av avancerad IT-teknik. Vi tror att det är du! 

Utbildningen Certifierad Digitaliseringsledare utvecklar ditt arbete genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka tre veckor mellan varje tillfälle. 

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta proaktivt, strategiskt och taktiskt med digitalisering, ledarskap, hur du utvecklar, visualiserar, dokumenterar och ständigt förbättrar ditt och organisationens digitala utvecklingsarbete.

Efter utbildningen vet du hur du ska leda och kommunicera i den digitala världen, hur du arbetar med kreativa processer och värdeströmmar, realiserar konkret nytta mm. Du vet hur du skall styra, planera och förstå din verksamhet och dina kunder och att arbeta med utveckling, planering, uppföljning och förändring av organisationens digitaliseringsarbete. Du förstår digitalisering, AI och avancerad teknik och hur det kan användas på bästa sätt i ditt digitaliseringsarbete, inte bara i teorin men också i praktiken. Du förstår hur man utvecklar och driver arbete genom befintliga processer, ser till att de blir effektiva och ökad intern effektivitet, tex med hjälp av ChatGPT.  Du tänker proaktivt, kan tydligt beskriva och visualisera hur du skapar kundnytta med hjälp av nya digitala tjänster. Du får också träna på hur man genomför kreativa möten och samordna verksamhetsbehov och IT-förmågor i digitaliseringsarbetet, att marknadsföra och argumentera för värdet av digitalisering och ansvara för leverans och uppföljning. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.

Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 14 personer.

Kursen innefattar också coaching där kursledaren under ca 4 timmar kommer att vara tillgänglig för dig och coacha dig i ditt dagliga arbete, under eller efter genomförd utbildning.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.

Målsättning
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:

• grundläggande om digitalisering och AI
• arbetar med och utvecklar ditt digitala ledarskap mha av ChatGPT
• arbetar med målstyrning och sätter mål• arbetar och leder mot tydliga mål
• modellerar och visualiserar digitaliseringsarbetet
• leder och driver utvecklingsarbete
• arbetar med ständig förbättring
• mäter och följer upp digitaliseringsarbete
• etablerar ett innovationsorienterat arbetssätt
• olika roller och deras ansvar i digitaliseringsarbetet
• leder i digital förändring, motiverar och kommunicerar och genomför konstruktiva möten
• tjänster och digitalisering
• coachar medarbetare inom ramen för digital utveckling
• bedömer mognad av AI-användning i en organisation
• hanterar risker och etik inom digitalisering och AI
• arbetar med attityder, beteenden och kultur

Språk
Svenska

Kursmaterial
Materialet är digitalt

Investering

45 500 kr ex moms

Kursstart Hösten 2024:
Steg 1: 6-7 november
Steg 2: 28-29 november
Steg 3: 18-19 december

Tid: 09.00 - 17.00
Dag 6 avslutas ca 16.00

Dessutom ingår fyra timmars coaching att genomföra efter kursen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Digitaliseringsledare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights